Uzdatnianie wody ściekowej

Poza osadami zawierającymi olej ścieki zawierające pozostałości oleju również stanowią problem ekologiczny dla operatorów elektrowni. Systemy oczyszczania GEA stanowią przyjazną środowisku alternatywę. Samoczyszczące się separatory redukują pozostałości oleju do wartości znacznie niższych od ustawowo określonych 10 ppm.

Oczyszczacze GEA: Serce ekonomicznych i ekologicznych systemów oczyszczania

Ścieki z elektrowni są zwykle tak mocno zanieczyszczone pozostałościami oleju, że nie mogą zostać odprowadzone do zbiorników wodnych bez odpowiedniego przetworzenia. Zgodnie z ustawodawstwem odprowadzanie ścieków jest dopuszczalne, tylko jeżeli zawartość pozostałości oleju nie przekracza 15 ppm (w niektórych regionach poniżej 10 ppm), więc ścieki muszą być wcześniej odpowiednio uzdatnione.

Wirówki odśrodkowe GEA wykonują to zadanie skutecznie i tym samym w znacznym stopniu przyczyniają się do tego, że elektrownie mogą działać z minimalnym wpływem na środowisko.