Wydajne rozwiązania dla chłodni i centrów dystrybucji

Eksperci szacują, że na całym świecie ponad jedna trzecia szybko psujących się towarów nigdy nie trafia do konsumentów. Przyczyną jest niewystarczające chłodzenie podczas magazynowania i transportu. Nie ma jednak jednego rozwiązania, które sprawdziłoby się na każdym etapie łańcucha chłodniczego lub spełniło wszystkie wymogi regulacji temperatury podczas transportu i magazynowania. GEA oferuje technologie chłodzenia, które gwarantują odpowiednią temperaturę — do chłodzenia lub mrożenia — z dokładnością do konkretnego stopnia w razie potrzeby.

Magazynowanie i dystrybucja — aby świeża żywność pozostała świeża

Centrum dystrybucji żywności chłodzonej i mrożonej

Nie każdy rodzaj żywności może być przechowywany w tych samych warunkach podczas magazynowania w chłodni lub w trakcie transportu. Z tego powodu, jak również z uwagi na dążenie do uzyskania większej wydajności energetycznej i coraz bardziej surowe standardy higieny, technologie chłodzenia i zamrażania często muszą być dopasowane do indywidualnych zastosowań. Owoce lub warzywa przechowywane w nieodpowiednich warunkach mogą wyglądać mniej apetycznie, ale nadal nadawać się do spożycia, natomiast mięso i ryby są narażone na niebezpieczne poziomy patogenów, jeżeli łańcuch chłodniczy jest nieodpowiedni lub nie jest stosowany. 

GEA oferuje wysokiej klasy technologie i rozwiązania w celu zapewnienia ciągłości łańcucha chłodniczego niezależnie od rodzaju produktu. Ponadto skuteczny łańcuch chłodniczy redukuje ilość odpadów, co oznacza, że trzeba wyrzucać mniej żywności. A jeśli mniej się marnuje, to mniej żywności trzeba wyprodukować a następnie przetworzyć i przetransportować, co zmniejsza zużycie wody i energii oraz pozytywnie wpływa na środowisko.

GEA współpracuje z każdym klientem w celu dostarczenia rozwiązań zapewniających regulację optymalnej temperatury i wilgotności dla każdego rodzaju żywności.