Przetwarzanie emulsji chłodzących

Płyny eksploatacyjne, takie jak emulsje chłodzące lub oleje chłodnicze muszą być regularnie oczyszczane z zanieczyszczeń w postaci stałej i wody. Przeprowadzony w odpowiednim czasie i skuteczny proces oczyszczania zapobiega przestojom maszyny i niehigienicznym warunkom produkcji. GEA oczyszcza płyny eksploatacyjne, zapewniając obejście dla systemu cyrkulacji.

Niezakłócone przetwarzanie za pomocą częściowego czyszczenia strumienia

Wirówki GEA mogą być integralną częścią linii produkcyjnej, aby zapewnić niezakłócone przetwarzanie za pomocą wykonanego w odpowiednim czasie częściowego czyszczenia strumienia. W efekcie długość życia chłodziw wzrasta od czterech do pięciu razy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów usunięcia i optymalnej higienie.

Emulsje chłodzące w obróbce metali

Emulsje chłodzące

W obróbce metali tak zwane emulsje chłodzące wykorzystywane są do redukcji siły tarcia i formowania w celu rozproszenia ciepła i spłukania opiłków metali podczas obróbki skrawaniem i formowania. Aby wypełnić te różnorodne zadania „środka przeciwko korozji metali”, emulsje składają się z różnych komponentów, takich jak emulsyfikatory, stabilizatory, dodatki zabezpieczające przed korozją, dodatki wysokociśnieniowe i oleje mineralne — złożona mieszanka z tendencją do zanieczyszczenia bakteriami i rozkładu. Takie wciągnięte zanieczyszczenia, jak opiłki metalu i przypadkowe ciecze, przyspieszają proces starzenia.

Konsekwencje to degradacja emulsyfikatorów, tworzenie kwasów i przebarwienia. Powstają też nieprzyjemne zapachy, a operatorzy mogą cierpieć z powodu podrażnień skóry. Dlatego też wciągnięte części stałe i obce oleje muszą być usunięte z emulsji jak najszybciej.

Równoczesne oddzielanie części stałych i obcego oleju

Wirówka — Separator OSE / WSE

Oba zadania można wypełnić jednocześnie dzięki wirówkom GEA. Najdrobniejsze części stałe i obce oleje mogą być oddzielone w pojedynczym cyklu pracy. W ten sposób życie płynów eksploatacyjnych wydłuża się od czterech do pięciu razy. A przestoje maszyn zredukowane są do minimum. Warunki produkcji są higieniczne, a mniejsza objętość cieczy do usunięcia pozytywnie wpływa na rachunek ekonomiczny.