Dekantery do oczyszczania ścieków w rafineriach ropy naftowej

W rafineriach ropy i gazu produkowane są znaczne ilości ścieków w procesie oczyszczania lub rafinacji albo jako produkt uboczny odwadniania ropy naftowej. Ścieki te mogą być zanieczyszczone dużymi ilościami ropy i chemikaliów, ale zamiast ich kosztownego usuwania, GEA proponuje zaawansowane, solidne i niezawodne dekantery, które oczyszczają strumienie ścieków w sposób skuteczny i przyjazny środowisku.

Redukcja kosztów usunięcia i odzyskiwanie pozostałości ropy

Rafineria

Ścieki z procesu rafinacji często zbierają się w lagunach lub stawach ściekowych. Lepkość ścieków w tych stawach może się znacznie różnić w zależności od zawartości wody, ropy i frakcji stałej. Dekantery GEA stanowią idealną technologię oczyszczania ścieków. Dekantery w sposób niezawodny oddzielają ropę i drobne osady ze ścieków, umożliwiając odzyskanie cennych pozostałości ropy, co zwiększa dochodowość. Mniejsza ilość ścieków oznacza niższe koszty usunięcia, a nasze dekantery dostosowują się automatycznie do wahających się warunków dostaw ścieków, więc mogą osiągać optymalne wyniki, nawet w przypadku zmian zagęszczenia ścieków.

Wysoko efektywne separatory dla uzyskania czystej wody

Wirówka — Wirówka odwadniająca waterMaster

Po oczyszczeniu za pomocą dekanterów można zastosować wysoko efektywne separatory GEA do oczyszczenia fazy wodnej, wciąż zanieczyszczonej ropą. Nasze separatory zapewniają, że zawartości ropy w fazie wodnej będzie mniejsza niż 15 ppm, co pozwala spełnić wymogi regulacji środowiskowych.