Wydajne oczyszczanie płynnej gnojowicy

Płynna gnojowica z sektora rolnictwa stanowi cenny nawóz naturalny. Jednak gnojowicę i nadmiar związków odżywczych należy przetworzyć przed zastosowaniem na polach, aby chronić środowisko i cieki wodne w zgodzie z surowymi przepisami prawnymi. GEA oferuje zarówno wyparkę, jak i technologię dekanterów do obróbki płynnej gnojowicy.

Redukcja frakcji fosforanu i azotu

świnie

Dekantery GEA mogą być wykorzystywane do redukcji frakcji fosforanu i azotu w płynnej gnojowicy, oddzielając do 90% fosforanów i do 35% związków azotowych z frakcją stałą. To chroni wody gruntowe i powierzchniowe. Nadająca się do nalania frakcja stała może być następnie kompostowana i wykorzystywana jako nawóz. Faza płynna jest odpowiednia do magazynowania w silosach i może być stosowana w razie potrzeby jako wysokojakościowy i przyjazny środowisku nawóz naturalny. Mobilne dekantery gwarantują maksymalną elastyczność.

Energooszczędna technologia odparowywania stosowana do zagęszczania

Technologia odparowywania GEA idealnie zagęszcza płynną gnojowicę, aby zmniejszyć jej objętość, szczególnie w gospodarstwach hodowlanych z dużą liczbą zwierząt. Za pomocą naszych wyparek płynna gnojowica jest zagęszczana do 30% suchej masy, która następnie może zostać całkowicie wysuszona w suszarni.

Technologie wyparek i suszarni GEA mogą być zasilanie wyłącznie energią z ciepła odpadowego.

Korzyści

mobilna separacja gnojowicy

  • Dekanter lub wyparka — odpowiednia technologia procesów dla każdego klienta
  • Wysokiej jakości nawóz od przyjaznych środowisku zastosowań, które spełniają najbardziej rygorystyczne przepisy
  • Ochrona zarówno wód gruntowych, jak i powierzchniowych, ponieważ dekantery w sposób niezawodny oddzielają do 90% fosforanów i 35% związków azotu
  • Mobilne systemy dekanterów zapewniające większą elastyczność
  • Wykorzystanie ciepła odpadowego oznacza niższe koszty zasilania wyparki i suszarni

GEA dostarcza również sprzęt, taki jak pompy strumieniowe i próżniowe do transportowania wody i gnojowicy.