De noodzaak van een circulair karakter in de productie

05 Jun 2023

Productie in Oelde

Kan een machinefabrikant het kringloopmodel van de natuur nabootsen voor een productie en consumptie zonder afval? GEA beweegt zich systematisch richting dit ambitieuze doel door in nieuwe bedrijfsmodellen te investeren, digitale oplossingen te ontwikkelen en een grotere efficiëntie van grondstoffen in de hele toeleveringsketen te waarborgen.

Nu mensen sneller dan ooit grondstoffen verbruiken en afval genereren, smeekt de Aarde ons om ons eeuwenoude, lineaire economische model van “nemen, maken, verbruiken, wegwerpen” te heroverwegen. Het eigen kringloopmodel van de planeet van hergebruik en regeneratie biedt een gezond alternatief en een weg vooruit. En hoewel veel economieën er nog ver naast zitten, is de overgang naar circulariteit begonnen.

Circulariteit in de productie kan relatief eenvoudig zijn. Een glazen fles is bijvoorbeeld 100% recycleerbaar; hij kan worden gesmolten en omgevormd in een nieuwe. Maar in het geval van een GEA Decanter van 3.000 kg, is het iets lastiger om je voor te stellen hoe een massa staal, met fijngestemde componenten en geavanceerde elektronica, in het concept van circulariteit past. 

“De uitdaging van circulariteit is de uitdaging van duurzaamheid van het prille begin tot het absolute einde van de levenscyclus van een product. De koolstof- en milieuvoetafdruk van GEA gaat veel verder dan de limieten van zijn eigen vestigingen. Dus of het doel nu nul-emissies of een verswaterverbruik van nul is, toewerken naar circulariteit vereist actie in alle aspecten van ons bedrijf, inclusief betrokkenheid van en samenwerking met leveranciers en klanten" - Nadine Sterley, Chief Sustainability Officer at GEA

- Nadine Sterley, Chief Sustainability Officer at GEA

Om afstand te nemen van het oude lineaire bedrijfsmodel en circulariteit te omarmen, richt GEA zich op die vijf handvatten waarvan we geloven dat ze het meeste potentieel bieden om onze activiteiten te transformeren. De 5R-benadering van GEA is gebaseerd op het gevestigde 10R-model en benadrukt met name de volgende strategieën:

  • Reduceren: Efficiëntie in productontwerp, productie of gebruik vergroten, door minder natuurlijke hulpbronnen en minder verontreinigend materiaal te verbruiken
  • Hergebruiken: Herhaald gebruik van een product of onderdeel voor het oorspronkelijke of een nieuw doel, zonder ingrijpende wijzigingen
  • Repareren: Gebrekkige, defecte, versleten of verontreinigde producten of onderdelen terugbrengen in een bruikbare staat om hun oorspronkelijke functie te vervullen 
  • Reviseren: De nieuwstaat van producten of onderdelen herstellen met een enigszins lager, hetzelfde of beter prestatieniveau als een nieuw geproduceerd exemplaar
  • Recyclen: Een product of onderdeel omzetten in diens basismaterialen of -stoffen en herverwerken tot nieuwe materialen van een lagere, dezelfde of hogere waarde

Tegen 2026 zullen alle reserveonderdelen en verpakkingen van GEA voor GEA-machines voldoen aan een van de 5R’s. Tegen 2030 zijn alle oplossingen van GEA geschikt voor een verswaterverbruik van nul en worden voor alle verpakkingsgerelateerde oplossingen duurzamere verpakkingsmaterialen gebruikt. 

"De 5R-benadering vereist een andere instelling en helpt ons doelstellingen te definiëren. Bovendien dwingt deze benadering ons en onze belanghebbenden in de hele waardeketen om een verantwoordelijke en transparante verwerving in te voeren, om producten vanaf het begin met duurzaamheid in gedachte te ontwerpen en om met klanten samen te werken om optimale prestaties te garanderen gedurende een maximale levenscycli van de producten. Uiteindelijk zullen we manieren moeten vinden om tijdens de hele levenscyclus minder grondstoffen te gebruiken, en producten langer en opnieuw te gebruiken”. - Manfred Weidlich, Senior Project Manager Sustainability bij GEA

- Manfred Weidlich, Senior Project Manager Sustainability bij GEA

Naast de 5R-benadering, richt GEA zich op vier belangrijke gebieden voor de overstap naar een circulaire toekomst: 

  • verdere ontwikkeling van het bedrijfsmodel van GEA;
  • herziening van de machines en oplossingen van GEA voor een efficiënter gebruik van grondstoffen;
  • efficiënter gebruik van grondstoffen in de eigen activiteiten van GEA bevorderen;
  • klanten helpen de efficiëntie van hun grondstoffen in productieprocessen te vergroten.
Verdere ontwikkeling van ons bedrijfsmodel

In het traditionele lineaire economiemodel eindigt de verantwoordelijkheid van de fabrikant min of meer zodra het product is verkocht en het terrein verlaat. In het circulaire model, is het een (veel) langeretermijnrelatie. GEA Life Cycle Service ondersteunt klanten tijdens de gehele levenscyclus van hun geïnstalleerde systemen en onderdelen; van projectengineering, installatie en inbedrijfstelling tot onderhoud en verbetering van de prestaties van machines en installaties.

De integratie van digitale oplossingen, inclusief de nieuwste automatiserings- en besturingsoplossingen, is doorslaggevend voor de verbetering van de efficiëntie en de bevordering van een langere levensduur van de machines van GEA. Door installaties en apparatuur van klanten te verbinden, beschikken we over de transparantie en operationele gegevens die nodig zijn om de productiviteit en efficiëntie van de machines constant te optimaliseren. Daarom worden preventieve beoordelingen en reparaties regelmatig toegevoegd aan de serviceovereenkomsten van GEA. De geleidelijke stroom van machine- en installatiegegevens verbetert ook ons vermogen om doelgerichte oplossingen te creëren en innovatie te bespoedigen.

Nieuwe installaties en machines vereisen enorme investeringen van fabrikanten. Met onze digitale twin-oplossingen kunnen klanten modellen en simulaties opstellen van de werking van apparatuur en processen tijdens hun gehele levenscyclus voordat ze overgaan tot kopen. Simulaties kunnen ook in de richting van optimale milieuprestaties gestuurd worden. En via onze GEA Equipment Financing-service, inclusief lease-opties, maken we het klanten gemakkelijker om in efficiëntere apparatuur te investeren, met optionele onderhoudsplannen om ervoor te zorgen dat de apparatuur altijd optimaal werkt.

Machines en oplossingen van GEA upgraden

De grootste kans om de impact van GEA op het klimaat en het milieu te minimaliseren is door de voetafdruk van onze machines te reduceren tijdens hun “gebruiksfase”, oftewel tijdens de vele bedrijfsjaren waarin ze werkzaam zijn in de operaties van onze klanten. GEA legt zich toe om tegen 2030 de broeikasgasemissies (GHG) tijdens de gebruiksfase van zijn producten (Scope 3) met 18% te verminderen. We gebruiken een systematische aanpak en genereren harde cijfers voor de impact die onze oplossingen op het milieu hebben door middel van beoordelingen tijdens de gehele levenscyclus van het product. Het identificeren van consumptie-hotspots van GEA-oplossingen tijdens de gebruiksfase biedt klanten en GEA-ingenieurs een waardevol inzicht, waardoor ze toekomstige ontwerpverbeteringen kunnen prioriteren.

Om meer transparantie te verkrijgen op het gebied van de voetafdruk van GEA-producten, zijn we bezig met de ontwikkeling van een digitaal productpaspoort. Dit helpt onze klanten om betere en beter geïnformeerde keuzes te maken door hun belangrijke gegevens over het product, het verbruik en de recycleerbaarheid van grondstoffen, evenals andere aspecten zoals traceerbaarheid, transparantie van de toeleveringsketen en naleving van de standaarden te bieden. Het productpaspoort is een belangrijk onderdeel van het actieplan voor circulaire economie van de EU, en het is voor zowel GEA als diens klanten toegankelijk via een digitaal ID.

Met ingang van 2023 wordt ons Add Better-etiket op de oplossingen van GEA aangebracht, dat aangeeft wanneer een product aanmerkelijk beter presteert dan zijn voorganger voor wat betreft grondstofefficiëntie, circulaire economie of CO2-impact. “Het Add Better-etiket benadrukt de voortgang die we maken richting grondstofefficiëntere producten en biedt klanten meer transparantie”, aldus Sterley. “Het is een andere manier om klanten te betrekken bij en aan te moedigen om voortgangen in onze respectieve duurzaamheidsdoelstellingen te maken”.

Grondstofefficiëntie in onze eigen activiteiten bevorderen

Om de voetafdruk bij de 3340 faciliteiten van GEA te verbeteren, hebben we doelen gesteld om de impact van onze activiteiten op het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te verlichten. Net als voor GEA's klimaatneutrale doelstelling voor 2040 zetten we ons hiervoor in om de GHG-emissies van onze eigen activiteiten (Scopes 1 en 2) tegen 2030 met 60% te verlagen ten opzichte van 2019. Hiervoor gebruiken we groene elektriciteit, energiebesparende ledverlichting, zonne-energie, gecombineerde warmte- en stroomsystemen, evenals volledig elektrische bedrijfs- en servicevoertuigen. Veel van deze initiatieven zijn al lang ingevoerd. GEA koopt bijvoorbeeld al 100% groene elektriciteit.

Alle vestigingen van GEA in gebieden met waterschaarste beschikken tegen 2026 over hun eigen waterstrategie. Gezien het feit dat ons doel voor 2026 om 95% afval terug te winnen in 2022 werd behaald, hebben we voor de lange termijn een doel gesteld van 100%.

GEA introduceert fotovoltaïsche installaties om eigen elektriciteit op te wekken bij veel van zijn vestigingen, zoals in Suzhou (China), waar fotovoltaïsche elektriciteit per jaar ruwweg 1.097 ton CO2 en meer dan EUR 136.000 in bedrijfskosten bespaart.

GEA introduceert fotovoltaïsche installaties om eigen elektriciteit op te wekken bij veel van zijn vestigingen, zoals in Suzhou (China), waar fotovoltaïsche elektriciteit per jaar ruwweg 1.097 ton CO2 en meer dan EUR 136.000 in bedrijfskosten bespaart.

Afgezien van deze individuele maatregelen, biedt ons concept van de Factory of the Future de overkoepelende blauwdruk voor de invoering van GEA’s wereldwijde klimaatneutrale productiestrategie. Onze nieuwe productiefaciliteit in Koszalin, Polen, biedt geavanceerde technologie en een flexibele productie afgestemd op onze veranderende behoeften en die van onze klanten. De integratie van lean-maatregelen, verbeterde connectiviteit en automatisering verbetert de grondstofefficiëntie in alle vormen bij deze faciliteit nog verder. De bouw van onze tweede Factory of the Future, een farmatechnologisch centrum in Duitsland, wordt in 2024 voltooid. 

Klanten helpen om grondstoffen efficiënter te gebruiken in de productie

Onze producten en oplossingen helpen klanten om afval in hun processen te reduceren en hergebruiken, om hun duurzaamheidsdoelen te behalen en om hun respectieve sectoren naar een groenere toekomst toe te laten werken. Voor wat betreft het klimaat ondersteunen we klanten met holistische oplossingen die het energieverbruik en de CO2-emissies in de gehele procesketen minimaliseren. Onze warmtepompenhelpen bijvoorbeeld om afvalwarmte om te zetten in waardevolle energie om te worden hergebruikt in productieprocessen of stadsverwarming. In emissie-intensieve sectoren zoals de cement- en glasproductie, bieden we terugwinning van afvalwarmte en gasvoorbehandelingstechnologieën, evenals oplossingen om koolstof op te vangen om de CO2-reductie en het hergebruik van koolstof te ondersteunen.

Steeds meer producenten uit verschillende sectoren kunnen een verswaterverbruik van vrijwel nul of een waterafvoer van nul in hun installaties behalen, dankzij GEA. Zuivelprocessors besparen bijvoorbeeld miljoenen liters water per jaar met gebruik van scheidingsoplossingen van GEA met een waterbesparende uitbreiding, of omgekeerde-osmose-units, waarmee condensaat van een verdampingsinstallatie kan worden verzameld en het water kan worden teruggevoerd naar het proces, waardoor het verswaterverbruik enorm afneemt.

GEA-oplossingen valoriseren afval van aquacultuur op het land, door afvalwater om te zetten in bruikbare energie om huizen te verwarmen, biogas te produceren van afval van veeteelt en bioafval, "afvalgranen" van het bierbrouwproces om te zetten in droge pasta, en fruit dat niet verkocht kan worden om te zetten in heerlijke sappen, om maar een paar voorbeelden te noemen. GEA helpt klanten in veel verschillende sectoren om hun nevenstromen te hergebruiken en er hun voordeel mee te doen of zelfs om geheel nieuwe bedrijven op te bouwen voor het gebruik van afval.

Via innovatie naar circulariteit

Als leverancier van oplossingen voor zoveel van de hedendaagse belangrijkste sectoren is GEA uniek gepositioneerd om de overgang naar de circulaire economie te bevorderen, door innovatie te versnellen, en tegelijkertijd klanten te helpen om zowel de duurzaamheid als de kostenefficiëntie te verhogen. Het vermogen van de natuur nabootsen om voorgoed te hergebruiken en regenereren is een nobel streven, maar bedrijven die naar dit model toewerken, en dit op schaal doen, worden beloond. De toekomst behoort toe aan intelligente oplossingen die energie besparen, emissies vermijden en grondstoffen behouden. Met andere woorden: circulariteit is geen optie, maar een noodzaak. 

AddCool

Ontwerpen voor duurzaamheid

Om circulariteit in het productportfolio van GEA te verankeren, kregen onze ingenieurs de opdracht om te "ontwerpen voor duurzaamheid". Dit is onze leidraad, wat wil zeggen dat we producten ontwerpen die aangepast en onderhouden kunnen worden, voor een maximale levensduur en minimale totale eigendomskosten. Ons doel: modulaire en configureerbare oplossingen die het verbruik van grondstoffen verlagen en de productiviteit verhogen.
Sap van gered fruit

De bepalende factor voor klanten

Productieprocessen vereisen vaak enorm veel energie en natuurlijke hulpbronnen. Als wereldwijde leverancier van procesoplossingen in vele sectoren speelt GEA voor klanten een belangrijke rol in een efficiëntere en duurzamere productie, en een optimale benutting van de nevenstromen.
Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.