Vacuüm monsternemers Vacuüm poedermonsternemer

GEA maakt verschillende monsternamesystemen voor sanitaire toepassingen. Deze systemen zijn gebaseerd op dynamische monstername. Er worden superieure methodes voor poedermonstername verkregen door procedures te gebruiken waarbij het monster uit bewegende poederbulk wordt genomen.

Kennis van de deeltjesgrootteverdeling (particle size distribution - PSD) van poedersystemen is een allereerste voorwaarde voor de meeste productieprocessen, ook voor de processen die worden toegepast bij de productie van zuivel, voedingsmiddelen en nutraceutische producten. Als de PSD niet wordt geregeld in een proces, kan dit tot grote hoeveelheden afgekeurd product leiden, met grote productieverliezen als resultaat.

Monstername middels vacuüm

Analytische resultaten van deeltjesgrootte zijn het best bruikbaar wanneer de genomen monsters representatief zijn en de juiste dispersietechnieken worden gebruikt. Het grootste deel van de variatie in metingen van de deeltjesgrootte is terug te leiden op onjuiste monsternamemethodes of verkeerde monsterpreparatie.

Wanneer de PSD van een vaste stof in poedervorm wordt gemeten, zullen de resultaten alleen waarde hebben als het analytische monster representatief is voor de bulk waar het van werd afgenomen. De omvang van dit probleem wordt duidelijk als men bedenkt dat aannames ten aanzien van de eigenschappen van vele kilo's materiaal worden gedaan op grond van de analyses die worden uitgevoerd op monsterhoeveelheden van een gram of zelfs een milligram.

Het vacuüm monsternamesysteem werd ontwikkeld om een flexibele methode te bieden voor het nemen van poedermonsters van poederopslag- en verwerkingssystemen. Het systeem is voorzien van een monsternamepunt dat zich in de poederopslagtrechter of de poederbak bevindt. Het monsternamestation kan ook op afstand van de installatie worden geplaatst, als de werking van de installatie dit noodzakelijk maakt. Dit station kan indien nodig zelfs op een andere verdieping zijn.

 

Specificaties

  • Volledig geïntegreerd systeem met PLC-besturing en bedieningsinterface 
  • Zelfstandig systeem voor integratie met anderen
  • Het nemen van monsters van trechters of silo's 
  • Ideaal voor poedermonstername boven poedervulsystemen

Opties

  • Systeem gemonteerd in schakelkast 
  • Er kan een vacuümsysteem worden geleverd 
  • Eenvoudige bediening via drukknop 
  • Bediening via HMI aanraakpaneel.

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?