Besturings- en terugkoppelingssystemen Stuurdop T.VIS® V-1 / V-20

De T.VIS® V-1 / V-20 is een elektronische positie-indicator met terugkoppelingssysteem en optioneel geïntegreerde elektromagnetische kleppen voor lineaire proceskleppen met een slag tot 1,18". Dankzij zijn modulaire ontwerp kan de T.VIS® V-1 / V-20 op maat worden gemaakt volgens de specifieke eisen van de klant: zonder elektromagnetische klep, met één elektromagnetische klep (voor enkelvoudig werkende aandrijvingen - met veer, alleen V-1), met twee elektromagnetische kleppen (voor tweevoudig werkende aandrijvingen - zonder veer, alleen V-1)

Voordelen van de T.VIS V-1 en V-20

  • Automatische programmering van de eindpositie
  • Gemakkelijke en veilige bediening zonder hulpmiddelen, het is niet nodig om de module te openen
  • Modulair ontwerp
  • Handmatige bediening van de procesklep is mogelijk
  • Standaard OPEN en GESLOTEN terugkoppelingssignalen
  • Nauwkeurigheden kunnen worden ingesteld
  • Optie: AS Interface en DeviceNet (T.VIS® V-1 / V-20)

Beoogd gebruik

De programmeerbare besturingsmodule T.VIS® V-1 (Tuchenhagen Valve Information System) wordt gebruikt voor de pneumatische en/of elektrische aansluiting van VESTA-kleppen (slag < 10 mm), de programmeerbare besturingsmodule T.VIS® V-20 voor de elektrische aansluiting van VESTA-kleppen (slag max. 30 mm)

De besturingsmodule T.VIS® V-1 is verkrijgbaar

  • als elektronische positie-indicator zonder elektromagnetische klep en
  • als stuurkop met elektromagnetische klep.

De besturingsmodule T.VIS® V-20 is een elektronische positie-indicator zonder elektromagnetische klep.

De besturingsmodule T.VIS® V-1 en T.VIS® V-20 bestaan uit een basisonderdeel en een kap.

Het basiselement heeft een ingebouwd wegmeetsysteem en de kap bevat de benodigde stuurelektronica.

Wanneer de stuurmodule T.VIS® V-1 als stuurkop wordt gebruikt, is een elektromagnetische klep ingebouwd in de speciale basis en zijn de luchtaansluitingen toegankelijk vanaf de buitenkant van de basis. Er is een externe slangaansluiting voorzien voor toevoer van stuurlucht naar de procesklep.

Met betrekking tot de positie-indicator wordt de pneumatische klepaandrijving verondersteld te worden verschaft door een elektromagnetische klep van de klant, bijv. een elektromagnetische-klepterminal.

Voor pneumatische klepaandrijving van de T.VIS® V-20 moet de aandrijving worden aangesloten op een elektromagnetische klep (elektromagnetische-klepcluster) die door de klant wordt verschaft.

 

Werking

De werking van de besturingsmodule T.VIS® V-1 en T.VIS® V-20 is gebaseerd op een microprocessor die in de kap is geïntegreerd, en die de software voor de bediening en visualisatie bevat, evenals intelligente detectie, besturing en evaluatie van de kleppositie. Een potentiometer of een positiesensor die in de positioneerinrichting is geïnstalleerd, stelt de klepslag vast en geeft de gegevens door aan de microprocessor.

Na het programmeren geeft de positie-indicator met gekleurde LED's onder zijn verlichte kap de status van de lokale procesklep weer, zodat deze van afstand zichtbaar is. 

De terugkoppeling van de posities OPEN / GESLOTEN en foutmeldingen worden beschikbaar gemaakt afhankelijk van het communicatietype dat de gebruiker heeft geselecteerd als een 24 V DC schakeluitvoer of via AS interface data bit of DeviceNet data bit.

Tijdens het programmeren wordt de procesklep naar de OPEN / GESLOTEN-positie bewogen door activering van een externe elektromagnetische klep om de aangedreven posities van de klep te definiëren.

In het geval van de stuurkop T.VIS V-1 vindt signalering op dezelfde manier plaats als beschreven voor de positie-indicator. De elektromagnetische klep die in het basiselement is geïntegreerd wordt echter geactiveerd afhankelijk van de stuursignalen. Deze stuursignalen worden automatisch verzonden tijdens het programmeren van de aangedreven posities met gebruik van de microprocessor, of in de bedrijfsmodus via de PLC van de gebruiker. In de handmatige modus kan de elektromagnetische klep met toetsen worden geactiveerd waardoor de procesklep naar de OPEN of GESLOTEN positie beweegt.

De automatische programmering van de aangedreven posities kan in beide versies worden geactiveerd via de knoppen in de kap of door een extern stuursignaal (programmeerinvoer).

De knoppen in de kap dienen daarnaast voor klantspecifieke instelling van parameters voor de besturingsmodule.