Persleiding voor hydraulische zuigerpompen

Accessoires en opties voor de aanleg van persleidingen, om deze te beveiligen en te behoeden tegen voortijdige slijtage.

GEA vervaardigt verschillende types verbindingen voor snelle assemblage van stalen of PCV-pompleidingen van 12 ¾” (324 mm) en 16” (406 mm). Er zijn vele accessoires, zoals kniestukken, veiligheidskleppen, afvoerpijpen en kleppen verkrijgbaar voor het aanleggen van verschillende types en maten ondergrondse evacuatieleidingen, afhankelijk van de installatie. Deze accessoires worden gebruikt om een hoog veiligheidsniveau te handhaven en de apparatuur en de stalen evacuatieleiding te behoeden tegen voortijdige slijtage. Hieronder vindt u meer informatie over deze kenmerken.

Opofferingsanodes

Door de grond loopt elektriciteit met een zeer lage spanning. De mate waarin elektriciteit door de grond kan worden overgebracht hangt af van het type aarde. Vochtige, harde kleigrond heeft bijvoorbeeld een hoge geleidbaarheidspotentiaal, terwijl droog grof zand haast geen geleidbaarheidspotentiaal heeft.
Als elektriciteit op zijn weg door de grond een stalen persleiding tegenkomt, wordt deze leiding gebruikt zolang dat uitkomt. Wanneer de elektriciteit de stalen persleiding verlaat, vindt er een chemische reactie plaats. Deze chemische reactie is ondergrondse corrosie, die snel of langzaam kan zijn naargelang de grondsoort in het gebied.
GEA adviseert het gebruik van een opofferingsanode op de apparatuur en om de 36,5 m op stalen persleidingen.

  • Opofferingsanodes zijn gemaakt van materiaal dat sneller corrodeert dan staal. Ze zijn bedoeld om stalen pijpen en bochten te beschermen tegen corrosie.
  • In de loop der jaren corroderen de anodes geleidelijk aan in plaats van de evacuatieleiding.
  • Als de anodes niet worden vervangen als ze helemaal gecorrodeerd zijn, begint de corrosie zijn proces op de persleiding.
  • Als ze goed zijn geïnstalleerd kunnen opofferinganodes wel 20 jaar meegaan.

Flushen met lucht

Het flush-systeem met lucht bestaat uit een verticale stalen stijgbuis van 6” (152 mm) met een luchtinjectieklep en een overdrukklep, voor dagelijkse injectie van luchtdruk om overtollige zandbezinksels uit de evacuatieleiding te verwijderen.
De stijgbuis voor het flushen met lucht is verplicht wanneer er ligbedden van zand worden gebruikt, om zand uit de evacuatieleiding te spoelen met behulp van luchtdruk en een stroprop.

  • Een stijgbuis is nodig om de 60 m.
  • Voor sommige persleidingen zijn extra stijgbuizen nodig, namelijk als verstopping mogelijk is (bv. bij een scherpe buiging, lange oplopende helling, etc.)
  • Een schuifklep van 6” (152 mm) is verplicht als de top van het mestreservoir hoger is dan de kap van de stijgbuis.
  • Leverbaar voor evacuatieleidingen met een doorsnede van 6 5/8”, 8 5/8”, 12 3/4” en 16” (168, 219, 324 en 406 mm).

Afsluitkleppen

Afsluitkleppen zijn keerkleppen die in twee modellen worden aangeboden: het inlijnmodel en het afvoermodel. Ze worden aan het einde van de persleiding gemonteerd, in de put, om te voorkomen dat mest terugstroomt in de persleiding. (Op de afbeelding: afvoermodel)
  • Leverbaar voor evacuatieleidingen met een doorsnede van 12 3/4” en 16” (324 en 406 mm).
Algemene informatie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Zoek een dealer