Regel- en feedbacksystemen LEFF®-functie - Low Emission Flip-Flop

LEFF® staat voor - Low Emission Flip-Flop De LEFF®-functie is in de T.VIS® A-15 stuurdop geïntegreerd en kan gemakkelijk geactiveerd worden. De korte, periodieke beweging (modulatie) van de klepschotel zorgt voor een duidelijke verbetering van het reinigingseffect.

De functie beschrijft de modulatie van de klepschotel tijdens de seatlift procedure die door de elektronica van de T.VIS® A-15 wordt bewaakt, en werkt onafhankelijk van de proceslooptijden en productdrukken.

Kenmerken

  • Er is geen ingewikkeld programmeerwerk in de PLC nodig
  • Er is geen additionele systeemtechnologie nodig
  • Onafhankelijk van proceslooptijden en productdrukken
  • Automatische bewaking van de optilfuncties
  • Aanzienlijke kostenbesparing (CIP-mediumverliezen, afvalwaterkosten etc.)
 

In kleppen met dubbele zitting wordt als standaard alleen gebruik gemaakt van de stuurkoppen, zonder dat er bijzondere componenten nodig zijn. Dankzij de eenvoudige configuratie met twee drukknoppen op de kap van de T.VIS® kan op elk gewenste moment een aparte LEFF® functie geactiveerd worden tijdens de setup voor de klep of dubbele schotel. Om de LEFF® functie te kunnen gebruiken met de dubbele klepschotel, moet u de optionele externe benaderingsschakelaar hebben.

Modulatie van de klepschotel tijdens een seatlift maakt het mogelijk om het reinigingsmiddelenverbruik en/of het drainen daarvan in de afvoer aanzienlijk terug te dringen ten opzichte van de conventionele seatlift, waardoor de bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd.

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?