Menu

Olieverwerking

Verwijdering van catfines

Katalysatorstoffen blijven gedurende de raffinage achter in scheepsbrandstoffen, als gevolg van de verplichte kraakprocedure en het streven naar een verlaging van de zwavelgehaltes tot ecologische standaards. Jammer genoeg zijn katalysatorstoffen zeer schurend en moeilijk uit de brandstof aan boord te verwijderen, zelfs met nauwgezette reinigings- en zuiveringsprocedures. Als ze in motoronderdelen terecht komen, veroorzaken ze slijtage en vernielen ze de motor. Een steeds grotere onzekerheidsfactor berust in het feit dat reders, exploitanten van schepen en bemanning nooit van te voren weten hoe acuut de dreiging van katalysatorstoffen is. Vanwege economische druk op leveranciers, ontoereikende standaards en wisselende condities aan boord, treden oncontroleerbare schommelingen in de brandstofkwaliteit en de concentratie van katalysatorstoffen op. Zelfs brandstof, die is getest op veilige katalysatorstoffengehaltes, kan aan boord opnieuw verontreinigd raken met op de tankbodems achtergebleven katalysatorstoffen.

Reders moeten handelen

Milieuvoorschriften en vastgelegde procedures die aan boord worden gevolgd staan niet langer garant voor de hoogste brandstofkwaliteit. Nieuwe kraakmethoden verhogen het gehalte van katalysatorstoffen met kleine deeltjes in brandstoffen, en deze zijn nog moeilijker te verwijderen. Het resultaat is dat experts vragen om alle scheepsbrandstoffen, ongeacht van welke bron ze afkomstig zijn, nu routinematig als kritiek aan te merken voor wat betreft de verontreiniging met katalysatorstoffen en ze als dusdanig te behandelen voordat ze in de dagtank en de motor terecht komen.

GEA heeft de oplossing

Als toonaangevende ontwikkelaar van separators voor scheepsbrandstoffen heeft GEA de problematiek in de kwaliteit van scheepsbrandstoffen vanaf het moment dat deze naar buiten kwam erkend en geanalyseerd. Om deze reden is GEA nu het eerste bedrijf op de markt dat met een complete oplossing komt. Het betreft de laatste innovatie binnen het brede assortiment van GEA's portfolio van systemen voor de bescherming van de zee, die bestaat uit geavanceerde oplossingen voor de behandeling van lenswater, ballastwater, reinigingswater, slib en brandstof.

Met één druk op de knop. Schone brandstof.

De CatFineMaster van GEA is de eerste separator voor scheepsbrandstoffen die maximale verwijdering van katalysatorstoffen en maximale brandstofkwaliteit verzekert. Dit alles met één druk op de knop, waardoor het risicobeheer aan boord zo failsave wordt als maar mogelijk is. In een toekomst van onzekere bunkerbrandstofkwaliteit, maakt deze innovatie van GEA het opnieuw haalbaar voor reders en exploitanten van schepen om hun investering te beschermen

Producten & technologieën

{{count}} van {{total}} wordt weergegeven

GEA Insights

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag