Stadsverwarming

Meer decarbonisatie van warmte en lagere energierekeningen

Koeltechniek & verwarming - Stadsverwarming
Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen is een van de hoofddoelen bij het beheer van klimaatverandering, en GEA neemt haar rol in dit proces zeer ernstig. Onze beproefde warmtepomptechnologie transformeert hitte van lage waarde die afkomstig is van bronnen zoals zeewater, grondwater, huishoudelijk afvalwater, lucht of industrieel afvalwater. Door hieruit hoogwaardige hitte te creëren met temperaturen tot 90˚C, kan de energie als nuttige energie worden geretourneerd in het stadsverwarmingssysteem, zonder koolstofuitstoot en met lagere energiekosten.
Achtergrond

Stadsverwarming is een systeem om hitte, die gegenereerd is op centrale locaties, te distribueren door een stelsel van geïsoleerde pijpen en hiermee ruimten en water te verwarmen in woonhuizen en winkels. De hitte kan afkomstig zijn van uiteenlopende bronnen, zoals boilerstations die uitsluitend warmte produceren, geothermische verwarming, warmtekrachtkoppelende installaties waarin fossiele brandstoffen, biomassa of afval worden verbrand. Steden die gericht zijn op koolstofarme energie streven ernaar om verwarmingssystemen waarin fossiele brandstoffen worden verbrand te vervangen door milieuvriendelijkere verwarmingssystemen. Warmtepompen worden ofwel geïnstalleerd als zelfstandige systemen of met andere koolstofarme verwarmingstechnologieën voor optimale hitteproductie.

Hittebronnen en toepassingen voor stadsverwarming met GEA warmtepompen

Voor stadsverwarmingssystemen wordt een heel scala aan bronnen gebruikt die via warmtepomptechnologie hitte-energie leveren voor diverse toepassingen.

Toepassing van kerncompetenties — Natuurlijk

GEA’s stadsverwarmingsoplossingen komen voort uit de lange geschiedenis waarin GEA zich bewezen heeft als mondiaal leider in de industriële koelsector, met compressie als kerntechnologie. Afnemers behoren onder meer tot de voedingsmiddelen-, dranken-, zuivel-, chemische, petrochemische, farmaceutische, aardgas- en scheepvaartindustrie.

Stadsverwarmingstoepassingen rusten eveneens op deze kerncompetentie, vaak in de vorm van GEA’s warmtepomptechnologie met compressoraandrijving.

GEA RedAstrum warmtepomp

De GEA RedAstrum warmtepomp wordt zowel gebruikt in stadsverwarmingssystemen als in industriële processen.

Ons commitment voor duurzaamheid

GEA’s Sustainable Energy Solutions-platform (SEnS) — dat ons bedrijfsmotto “engineering for a better world” ondersteunt — wordt aangedreven door onze passie om oplossingen te leveren die energieverbruik en koolstofuitstoot reduceren.
Verder omvat GEA’s commitment om duurzame oplossingen te leveren het gebruik van de meest efficiënte warmtepomptechnologie met natuurlijke koelmiddelen, zoals ammoniak (NH3), dat een Global Warming Potential (GWP) van 0 heeft.
Als zodanig ligt GEA’s benadering van stadsverwarming perfect in lijn met onze inzet voor onze klanten en onze planeet.

Handen die een kleine groene plant in de grond omsluiten
Geïnstalleerd stadsverwarmingssysteem in Malmö (Zweden), met vier GEA warmtepompen

Vier GEA warmtepompen met ammoniak drijven het stadsverwarmingssysteem in het Zweedse Malmö aan en verwarmen daarmee ongeveer 100.000 woningen.

Watch as this custom-engineered GEA heat pump unit is loaded for shipment and rolls out to Canada for a district energy installation.

Malmö

Decarbonisatie van stadsverwarming in Zweden met GEA warmtepompen

Lees meer over hoe warmtepompoplossingen van GEA afvalwarmte die afkomstig is van afvalwaterzuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties omzetten in waardevolle verwarming voor huizen in het Zweedse Malmö!
Bunhill 2 Energy Centre verwarmt Londense woningen met warmtepomptechnologie van GEA

Klantcasus

GEA warmtepomp transformeert afvalwarmte van de Londense Underground in warmte voor huizen, twee recreatiecentra en een school in Islington

Het revolutionaire Bunhill 2 Energy Centre – het eerste ter wereld in zijn soort – vormt een blauwdruk voor de decarbonisatie van warmte in potentiële toekomstige netten in Londen en over de hele wereld om verwarmingskosten en koolstofemissies te verlagen, de luchtkwaliteit te verbeteren en steden zelfvoorzienender te maken in hun energiebehoefte.
Decarbonisatie van stadsverwarming met warmtepomptechnologie

On-demand webinar

Decarbonisatie van stadsverwarming met warmtepomptechnologie

Koeltechniek & verwarming - Service

GEA Service

Verbeter de levenscycluskosten van uw installatie en apparatuur

Wij werken zij aan zij met onze klanten in nauwe partnerships. We ondersteunen ze gedurende de hele levensduur van hun installatie en apparatuur, om blijvend zakelijk succes te verzekeren.
GEA's duurzame energieoplossingen

NEXUS - GEA's holistische engineeringoplossingen

Een unieke integratie van procesoplossingen en behoeften aan koeling en verwarming, die resulteert in een lager energieverbruik, zo laag mogelijke bedrijfskosten en een kleinere koolstofvoetafdruk.
Heat to Cool - Using heat pumps to cool our warming planet

Warmte om onze planeet te koelen voor toekomstige generaties

Als we de ambitieuze doelen van het historische Klimaatakkoord van Parijs willen halen, moeten we de decarbonisatie van warmte versnellen en een betere wereld creëren voor onze toekomstige generaties.

Soortgelijke video's

GEA RedGenium Heat Pump On the Move

Heat pumps for decarbonizing process and district heating

GEA-inzichten

Decarbonisatieprocessen met industriële warmtepompen

Als het aankomt op het verbeteren van de gezondheid van de planeet, voert GEA de toon aan. Als een van onze strategische, op duurzaamheid gerichte doelstellingen effenen we de weg om onze klanten in tal van industrieën te helpen...

GEA center of excellence on olive oil

Veerkracht opbouwen in de olijfolie-industrie

Ontdek hoe GEA de olijfolie-industrie steunt in tijden van klimaatverandering en op duurzame wijze de rendabiliteit van producenten verbetert met innovatieve technologieën.

A women engineer working in front of computer

De volgende generatie vrouwelijke ingenieurs inspireren

Dit zijn Anne, Carolina en Annika, vrouwelijke ingenieurs bij GEA, die industriebarrières doorbreken en toekomstige generaties inspireren.

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.