Agricultural biomass

Liever recycling in plaats van afvoer: Efficiënte technologieën voor verwerking van biomassa in de landbouw

Zowel gistingsresidu van biomassa als drijfmest van veebedrijven worden beschouwd als waardevolle meststoffen in de moderne landbouw. Om ze te verspreiden op landbouwgrond op een manier die niet schadelijk is voor de bodem en conform de strikte wetgeving, moeten de organische stoffen en daaraan gekoppelde overtollige nutriënten op de juiste wijze worden verwerkt. Voor deze markt biedt GEA klantvriendelijke verwerkingsconcepten op maat, die een bijdrage leveren om milieuvervuiling op een duurzame manier tegen te gaan.

Gebruik van decanters om kwalitatief hoogwaardige meststoffen te produceren vanuit digestaat

Voor de efficiënte verwerking van digestaat scheiden de hoogwaardige decanters van GEA de vaste stoffen. Hierbij wordt een steekvaste dikke fractie geproduceerd met een gegarandeerd gehalte aan droge stof van 30%. In vergelijking met andere technologieën bestaat er bij de centrifugaaltechnologie geen risico op blokkage en is de scheiding van de vaste stof efficiënter. Voordelen voor onze klanten zijn lagere transport- en verspreidingskosten, aangezien de efficiënte scheiding met onze decanters een verhoudingsgewijs groot organisch gehalte garandeert in de verspreide vaste stoffen. Bovendien kan het gezuiverde centraatwater terug in het fermentatieproces worden gebracht, zodat minder zuiver water nodig is.

mobile manure separation

De reductie van fosfaten en nitraten met decanters

Decanters van GEA zijn ook ontworpen om drijfmest te verwerken en bieden tal van voordelen voor gebruikers. Ze kunnen worden gebruikt om het fosfaat- en stikstofgehalte op een efficiënte manier te reduceren, bijvoorbeeld uit drijfmest van varkens, door tot 75% van de fosfaatverbindingen en tot 35% van de stikstofverbindingen samen met de dikke fractie af te scheiden. De steekvaste dikke fractie kan worden gecomposteerd en worden gebruikt als meststof. De dunne fractie kan worden verpompt naar een silo voor opslag of kan worden gebruikt om over het land te worden verspreid.

Energie-efficiënte verdampertechnologie voor economische concentratie van drijfmest

Het is gebleken dat concentreren van mest in een verdamperinstallatie ook doeltreffend is om het mestoverschot tegen te gaan, vooral in grote veefokbedrijven. Tijdens dit proces wordt de mest geconcentreerd tot 30% droge stof in een verdamperinstallatie en vervolgens gedroogd in een droger. Zowel de verdamperinstallatie als de droger kunnen volledig met behulp van restwarmte werken, die vaak beschikbaar is.

Voordelen:

  • Duurzame oplossingen om drijfmest en digestaat te verwerken
  • Decanter of verdamperinstallatie - de juiste procestechnologie voor elke klant
  • Kwalitatieve meststof voor milieuvriendelijke toepassingen die voldoen aan de strengste wettelijke regelgeving.
  • Minder kosten voor transport en verspreiding
  • Hoog gehalte droge stof in de verspreide dikke fractie
  • Lagere energiekosten voor de verdamperinstallatie en droger door gebruik van restwarmte

Daarnaast levert GEA ook apparatuur zoals spuit- en vacuümpompen voor het transport van vloeistoffen zoals biologisch slib of mest en vaste stoffen zoals zand en kiezel.

Producten & technologieën

{{count}} van {{total}} wordt weergegeven

Related videos

{{video.title}}

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag