Als milieuvriendelijker alternatief voor de bestaande productieprocessen voor voedselvoorziening voor dieren, heeft GEA samen met een Australische start-up de mogelijkheden van duurzame eiwitten voor diervoeder verkend. Insecten, en met name de larven van zwarte soldatenvliegen, lijken de sleutel te vormen.

Sinds 2017 ondersteunt GEA de start-up Future Green Solutions bij diens research naar de verwerking van larven van zwarte soldatenvliegen in nutritioneel diervoeder. GEA draagt bij met expertise en een afscheidingsdecanter. Deze Australische start-up denkt dat insecten, als alternatief voor eiwitten uit soja en vis en granen, klanten een duurzame, langdurige oplossing kunnen bieden.

Van oudsher concentreren diervoederfabrikanten zich voor de visteelt op vismeel gemaakt van vis die niet werd gebruikt voor menselijke consumptie, terwijl voor de veehouderij granen zoals mais als voornaamste voedselbron werden gebruikt. Als gevolg van beperkingen voor de visvangst, een onvoorspelbaar klimaat dat op de beschikbaarheid en kosten van granen drukt, en de vraag van de consument, zien ze zich gedwongen om op zoek te gaan naar duurzamere bronnen.

Beproefde GEA-technologie verbetert research

Volgens Luke Wheat, CEO bij Future Green Solutions, is dit het punt waarop eiwitrijke insecten zoals de zwarte soldatenvlieg in het spel komen, omdat ze de potentie hebben om koolstofdioxide-emissies te reduceren en in kleine ruimten kunnen worden gekweekt:

"Wij nemen het afval van veebedrijven en gebruiken de larven van zwarte soldatenvliegen om het te verteren. Daarna worden de insecten verwerkt tot diervoeder, en wat overblijft wordt gebruikt als meststof. Wij voegen waarde toe aan afval en brengen het vervolgens als hoogwaardig eiwit terug in de voedselstroom. De insecten worden op een gecontroleerde, methodische manier geproduceerd, die niet wordt beïnvloed door klimaatveranderingen."

Beproefde GEA-technologie verbetert research

Als onderdeel van de samenwerking met Future Green Solutions leverde GEA een 3-fasen scheidingsdecanter, die Dirk Sindermann, hoofd van Process Technology Renewables, Business Unit Separation, Separation and Flow Technologies, beschrijft als het hart van de verwerkingslijn:

"De decanter is de machine waar het eiwit in de insecten wordt gescheiden van het vet, wat een van de belangrijkste stappen is."

Dankzij de decanter en de expertise die geleverd wordt door de teams van Sales Support en Renewables & Process Technology Renewables in Oelde (Duitsland), alsook collega’s van GEA Australia, kon Future Green Solutions als onderzoek verrichtende start-up dichter bij de commercialisatiefase te komen. Met de decanter kan het bedrijf een product maken met een laag vetgehalte en een hoog eiwitgehalte, waardoor het veel waardevoller is op de markt.

Industrie met groot potentieel

Voor GEA is de samenwerking een gelegenheid om een voet tussen de deur te krijgen in een industrie waarvan Dirk Sindermann zegt dat ze een groot potentieel heeft:

"Het gebruik van insecten voor de eiwitindustrie is nog erg jong, en het zijn vooral start-ups die experimenteren met verschillende methoden voor de best mogelijke productie van eiwitten uit insecten. Door deze samenwerking kunnen we belangrijke gegevens verzamelen en ervaring opdoen."

In de toekomst zal de productie van eiwitten uit insecten grootschalig worden toegepast, en dankzij onze uitgebreide, langdurige expertise in de eiwitwinning uit alle soorten bronnen – plantaardig of dierlijk - is GEA de perfecte partner voor deze groeiende industrie.”–Dirk Sindermann, hoofd van Process Technology Renewables bij GEA

Momenteel blijft Future Green Solutions proeven doen en zijn productie verhogen.

Waarom Australië?

Larven van zwarte soldatenvliegen

De wetgeving op het gebied van de verwerking van insecten voor de voedingsmiddelenindustrie en de diervoedingsindustrie varieert nogal in verschillende regio’s ter wereld. GEA koos voor samenwerking met een Australisch bedrijf omdat dat land meer flexibiliteit biedt als het gaat om het voeden van insecten met het afval van veebedrijven of kantines.

“Momenteel is dezelfde benadering niet mogelijk in Europa, waar veel meer beperkingen gelden vanwege het wetgevingskader. De Australische regering heeft Future Green Solutions een aantal subsidies verleend en is geïnteresseerd in de stimulatie van dit type ontwikkeling," aldus Dirk Sindermann.

Als Luke Wheat in de toekomst kijkt, zegt hij dat GEA's betrokkenheid van onschatbare waarde blijft:

We hebben veel tijd geïnvesteerd in research en de ontwikkeling van ons proces. Maar essentieel voor de progressie was GEA's afscheidingsdecanter. Mijn ervaring met GEA en GEA's mensen in Duitsland en hier in Australië is uiterst positief. GEA begrijpt waar de insectenindustrie naartoe beweegt en begrijpt dat het een enorme zakelijke kans is.”–Luke Wheat, CEO bij Future Green Solutions

Terug