Menu
Deel 4: Absorptie - verwijdering van zure verontreinigende stoffen
Contact

Deel 4: Absorptie - verwijdering van zure verontreinigende stoffen

Emissiebeheersing is een mijlpaal in de wereldwijde milieubescherming voor mens en dier en voor de aarde zelf. In een 5-delige serie gaan we dieper in op een vijftal oplossingen en bijbehorende technologieën die de procesindustrie helpen bij het beheersen en minimaliseren van emissie uitstoot. In dit deel gaan we in op: absorptie, oftewel: het verwijderen van zure verontreinigende stoffen.
Emissiebeperkende maatregelen - absorptie

Absorptie (verwijdering van zure verontreinigende stoffen)

Absorptie is een fysisch of chemisch proces waarbij een verontreinigende stof uit een gasfase wordt verwijderd door de verontreinigende stof op te lossen in een oplosmiddel. Oplosmiddelmedia zijn meestal een vloeibare fase, maar kunnen in bepaalde systemen een droge bulkvaste stof zijn. Het materiaal dat absorbeert wordt het oplosmiddel genoemd, en het te absorberen gas wordt de opgeloste stof genoemd. 

Absorptie wordt ook wel gaswassing genoemd. Het is een manier voor reinigen van schadelijke gassen en kan worden toegepast voor veel emissies. Gasvormige vervuilende stoffen als HCl, HF en SO2 worden verwijderd door absorberende stoffen zoals natronloog (NaOH)-oplossing, kalksteen (CaCO3) en kalk (Ca(OH)2).

Met absorptie worden zodoende zure verontreinigende gassen verwijderd, zoals halogenen (F2, Cl2, Br2, I2), waterstofhalogeniden (HF, HCl, HBr, HI) en alcoholen met een laag moleculair gewicht, carbonzuren en amines uit afvalgassen.

De volgende technieken kunnen worden gebruik voor absorptie:

Heeft u een vraag over emissiebeperking en/of de oplossingen en technologieën van GEA? Vul dan dit formulier in. Een specialist neemt contact met u op.

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag