Menü

Dolum blokları için yenilikçi aseptik proses denetimi.

GEA AseptiCheck®

Dolum blokları için yenilikçi aseptik proses denetimi.

Aseptik proses. Dolum bloklarının denetlenmesi

İlk bakıştaki faydaları

• Şeffaflık: Ekipmanın güncel mikrobiyolojik durumunun şeffaf ve objektif değerlendirmesi.
• Sürdürülebilirlik: İstikrarlı üretim ortamı koşulları sağlayan prosedürlerin tesis edilmesi.
• Verimlilik: Hijyen proseslerini optimize ederek OPEX’in sınırlandırılması ve devre dışı kalma süresinin azaltılması.
• Kullanılabilirlik: Ekipmanın daima iyi durumda ve güvenli üretime hazır halde olduğunun güvencesi.
• Üretkenlik: Düşük kalite ve güvenlik sorunlarını önleyerek karınızı artırın.

Yüksek kaliteli ürünler için aseptik hat koşullarının muhafazası

aseptik hat

Aseptik hat koşullarının muhafazası, hassas içecekler üreten tüm müşteriler için esastır.
AseptiCheck®, proseslerin ve aseptik prosedürlerin operatörler tarafından uygun şekilde tesis edildiğinin ve uygulandığının ve ham maddelerin kullanımının ve hazırlanmasının, özellikle de kritik bölgeye aktarımdan önce dezenfeksiyonun doğru şekilde yapıldığının kontrol edilmesini sağlayan çok değerli bir araçtır.

Süreç-içi kontrollerin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi, özellikle etkisiz temizlik prosedürleri nedeniyle ürünün ve atık malzemelerin uygun/doğru çıkarılmasının yanlış bir şekilde yapılabildiği yerlerde kritik önem arz etmektedir. Bu zaman ve para kaybı demektir ve ürün güvenliğini de tehlikeye atabilmektedir. AseptiCheck®, tesisin aseptik proseslerinin kontrolü için eksiksiz bir prosedürdür.

GEA AseptiCheck® hizmeti aşağıdaki ihtiyaçlara yanıt vermektedir

Müşteri ihtiyaçları

• Önceki iki ay için hattın mikrobiyolojik performansının kontrolü (çevre örnekleri alma, pazar taleplerinin sayısı).
• Sterilizasyon döngülerinin kritik parametrelerinin kontrolü.
• Hat durumunun kontrolü: temizlik, genel etkinlik.
• Hattın mikrobiyolojik performansının kontrolü: çevre örnekleri alma, pazar taleplerinin sayısı.
• Operatörlerin hat yönetiminin kontrolü.
• Tesisin sağlığı ve performansı hakkında, aseptik ortamın muhafazası ve korunmasıyla ilgili öneriler de içeren nihai rapor.

Tesisinizi koruyun ve satışlarınızı artırın

Aseptik içeceklerde ürün kontaminasyonu

Ürünün bilinmeyen partiküllerle kontamine olması, kritik önem arz eden bir kalite kontrol sorunudur. Etkilenen üretim partisinin çıkartılması ve üretimin durdurulması gerekebilir, bu da değerli zaman ve paranın boşa harcanmasına ve marka namının etkilenmesine yol açabilir; bu, bir içecek tesisinde olabilecek en önemli zararlardan biridir.

GEA, ekipman çalışmasının denetlenmesine, aseptik proseslere ve prosedürlere ve hat yönetimine dahil olan personelin uzmanlığına hızlı ve sistematik bir yaklaşımı destekleyen tecrübeli dahili hat doğrulayıcılarına ve ileri teknoloji bilgisine sahiptir.

GEA AseptiCheck® şunları sağlayacaktır:

• Blokun sterilizasyonu ve temizlik döngüleri
• Şişe sterilizasyonu ve suyla yıkama döngüleri
• Hava filtreleme döngüleri
• Arızaları izleme ve yönetme

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun