Menü

Dolum Hatları - Aseptik

GEA Aseptik Üflemeli Dolum Sistemi ABF 2.0

Hem yüksek hem de düşük asitli şişeleme işlemleri için uygun olan ABF 2.0, bir aseptik üflemeli kalıp modülünü aseptik doldurucu ve kapaklayıcı modülleri ile kombine eder ve preformlar ve kapaklar için bir kuru hidrojen peroksit esaslı sterilizasyon teknolojisini kullanır.

ABF teknolojisi ile farklı raf ömrüne sahip DA ve YA aseptik içecekler aynı sistemde doldurulabilir

ABF 2.0, dünyanın ilk entegre aseptik dolduruculu ve kapaklayıcılı döner aseptik üflemeli kalıp makinesinin en gelişmiş evrimidir. Preformu fırın çıkışında hidrojen peroksit ile sterilize etmek için tasarlanmıştır, sonrasında preformları steril hava ile bir aseptik ortama üfler ve dolum ile kapaklama prosesleri boyunca bu sterilitenin korunmasını sağlar.

Konsept

Preformlar, termal profillemelerinin optimize edilmesi ve enerji tüketiminin ve sterilizasyon maddesi kullanımının minimuma indirilmesi için ısıtıldıkları fırından çıkar çıkmaz sterilize edilirler. Preformların iç ve dış yüzeyleri, kalıntı değerlerini minimuma indirmek ve 6 log’luk bir dekontaminasyon performansı sağlamak amacıyla sağlam, kontrollü ve yoğuşmasız bir proses kullanılarak buharlaştırılmış hidrojen peroksit (VHP) ile işlemden geçirilir. 

Sterilizasyon prosesi sonrasında preformlar, içinde aseptik üfleme çarkının bulunduğu bir ön-sterilizasyonlu mikrobiyolojik izolatöre girerler ve özel bir VHP sterilizasyon sistemini bünyesinde barındıran bir filtreli devre üzerinden beslenen steril hava ile üflenirler. 

Henüz üflenen steril şişeler, boyun kısmından alınarak steril bölümden çıkmadan aseptik üfleyiciden aseptik dolum modülüne aktarılırlar. Aseptik doldurucu, sterilitenin üretim esnasında basınçlandırılmış sınıf 100 steril hava ile muhafaza edildiği bir aynı mikrobiyolojik izolatör içerisinde yer alır. Doldurucu modül gibi ABF 2.0’deki kapaklayıcı modül de aseptik uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır ve tamamen mikrobiyolojik izolatör içerisinde muhafazalı durumdadır.

Faydaları:

  • Üfleme, dolum ve kapaklama modüllerinin tam otomatik sterilizasyonu ve bu sayede verimli, tekrarlanabilir ve operatör müdahalesi gerektirmeyen sterilizasyon süreci
  • Üretim esnasında düşük kimyasal oranı ve hiç su tüketilmemesi
  • Konteynerde minimum H2O2 kalıntıları (<0.5 ppm)
  • Ürün değişiklikleri için sınırlı devre dışı kalma süresi (3 saatlik temizlik ve sterilizasyon döngüleri)
  • Hassas içecek endüstrisi için belirli protokollere uygun mikrobiyolojik doğrulama/onay
  • PoC onaylı, ABF 1.2 FDA onaylı mimari temel alınmıştır 

Performans

Çok yönlü ABF 2.0 aseptik üretim sistemi, son derece hassas, yüksek ve düşük asitli, gazsız veya gazlı, tanecikli veya taneciksiz içecekleri işleyebilmektedir. Tek bir sterilizasyon aşamasında hem kapak hem de preform dekontaminasyonu için 6 log’luk bir azalma sağlayabilmekte ve hiç durmadan veya ara temizleme işlemleri gerektirmeden 165 saat sürekli aseptik üretim yapabilmektedir.

Kapak ve folyo sterilizasyonu için H2O2 teknolojisi

Preform sterilizasyon sistemine benzer olan ABF 2.0 kapak sterilizasyon modülü, yani Sterilcap VHP R de doğru konsantrasyon ve sıcaklıkta VHP kullanmaktadır. Üflemeli dolum teknolojisinin gerektirdiği yedekliliği garanti eden bir döner kapak tamponu da dahil olmak üzere özel olarak adapte edilmiş tasarım, ulaşılmayan alan kalmasını ve kapak deformasyonu riskini önleyerek tüm kapak yüzeylerinin işlemden geçmesini sağlar.

Kapak sterilizasyon modülü, hem spot hem de düz kapakları işlemek için kullanılabilir. Herhangi bir mekanik müdahale ve sterilite kaybı olmaksızın hızlı değiştirme imkanı sunan ABF 2.0 çözümü, alüminyum folyo kaplamaları Sterilfoil VHP L teknolojisi ile işlemden geçirirken maksimum esneklik sağlamaktadır.

GEA Aseptik Üfleme Kalıbı, ABF 2.0 sisteminin entegre bir parçasıdır. Hidrojen peroksit buharı (VHP) ile önceden sterilize edilen preformları aseptik olarak üfleyerek steril şişeler üreten bir aseptik üfleyicidir.

Özel olarak aseptik işlevsellik düşünülerek tasarlanmış olan GEA Aseptik Üfleme Kalıbı, dolum ve kapaklama proseslerinin gerçekleştirildiği aynı steril bölge içine yerleştirilmiştir. Tamamen sterilize edilebilir olmak üzere tasarlanmıştır.

Üflemeli kalıp makinesi aseptik tasarımı

Steril bölge içindeki her bir bileşen, kimyasallara karşı dirençlidir. Üfleyicinin iç yüzeyleri periyodik olarak köpükle temizlenir ve aynı zamanda üretime başlamadan önce hava boruları ile esnetme çubuklarının arıtılmasında kullanılan hidrojen peroksit buharı (VHP) ile sterilize edilebilir.

Ortam sterilizasyon prosesi tamamen otomatikleştirilmiş olup, operatörün manuel müdahalesini gerektirmez ve o nedenle sistemin yeniden kontaminasyon riski büyük oranda azaltılır.

Aseptik üfleme prosesi

Preform üfleme prosesi steril hava ile gerçekleştirilir; bunun için hem havanın sterilizasyonu amacıyla mikro-filtreleme kullanımı hem de boruların VHP ile sterilizasyonu gereklidir. Bu amaçla GEA, yüksek reaktivite ve güvenilirlik seviyelerini muhafaza etmek ve basınç düşmesi ile ölü hacmi azaltmak amacıyla sterilize edilebilen patentli bir hava üfleme bloku geliştirmiştir. 

Steril esnetme çubuğu (patentli)

Steril preforma ve/veya şişeye temas eden bütün parçalar, üretime başlamadan önce steril olmalıdır, o nedenle steril bir esnetme çubuğu zorunludur. GEA sistemi (patentli) esnetme çubuğunun VHP ile sterilize edilen steril muhafaza içinde kalmasına imkan sağlar. Aseptik yuva içerisindeki esnetme çubuğuna bağlı bir dahili mıknatıs ile bir elektrik motoru ile bir standart hareket sistemine bağlanan bir harici mıknatıs arasındaki manyetik mafsal, esnetme aşamasında bir preformun sıkışması durumunda mıknatısların otomatik olarak serbest bırakmasını da sağlar.

İlgili Ürünler

Service products

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun