Menü

GEA prosesinizi soğuk tutar

GEA Soğutma Sistemleri

GEA prosesinizi soğuk tutar

Gaz Soğutma Sistemi uygulaması

Gazlardaki sıcaklık değişiklikleri

Soğutucular, çok çeşitli akışkanlar için kullanılabilir. Burada açıklanan ekipman, gazlarda sıcaklık değişiklikleri üretmek için kullanılan bir ekipmandır.

Isı transferi, sıcak gaz ile soğuk gaz arasına yerleştirilmiş olan bir duvarın içerisinde gerçekleşir. Duvar, kütle değişimi için bir sınır vazifesi görür. Sıcak gaz ile soğuk gaz arasında yer değiştirilebilecek ısının miktarı, diğer faktörlerin yanı sıra kullanılabilir yüzey alanına bağlıdır. Dolayısıyla bu tip bir soğutucu için genel tanım yüzey soğutucusu olacaktır.

Aşağıda, sadece gaz/gaz (hava) borulu soğutucular ele alınmaktadır. Konstrüksiyon tipleri, çapraz akışlı, ters akışlı ve paralel akışlı soğutucular olarak ya da bu akış düzenlemelerinin karışık formu şeklinde sınıflandırılabilir.

GEA sadece gaz soğutucular tasarlamak ve üretmekle kalmaz, aynı zamanda aşağıdaki hizmetleri sunarak ilgili teknolojiyi kontrol altına da alır:

  • Kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve uzun yılların getirdiği deneyimi esas alan, soğutucu sorunlarının çözümü için danışmanlık hizmetleri.
  •  Ekonomik soğutma sistemlerinin tasarımı
  • Boru temizleyiciler gibi özel yapıların tasarımı ve üretimi
  •  Dünya çapında servis ağı

Her özel soğutucu sorunu için aşağıdaki konuları ele almaktayız:

  • Influence of the dust-gas mixture on the heat transfer efficiency
  • Influence of climatic conditions on the cooling effect
  • Influence of the physical and thermal gas conditions
  • Operating time and specific application of the cooling system
  • Operation conditions under which the specified performance is to be rendered.

Akış Düzenlemeleri

Paralel Akış:

Bu düzenlemede, proses gazı ve soğuk gaz paralel olarak akar.

Sonuç olarak, bölmeler (soğutma boruları) için daha yüksek bir termal yük elde edilir. Bu durumun ısı transfer hızının yüksek olmasını sağlama avantajı vardır ve bu da yüksek soğuk gaz çıkış sıcaklığı ile kanıtlanmaktadır. Öte yandan bu çözümün mühendislik tasarımı, her şeyden önce proses gazı ile giriş alanındaki soğuk gaz arasındaki yüksek sıcaklık gradyanı açısından oldukça karmaşıktır.

Ters akış:

Bu düzenlemede proses gazı, soğuk gazın tersi yönde soğutucudan geçer.

Bu düzenleme, paralel akış düzenlemesine göre bölmelerde (soğutma boruları) önemli ölçüde daha düşük yük sağlar. Azalan sıcaklık gradyanının sonucu olarak, paralel akış prensibine kıyasla önemli ölçüde daha düşük soğuk gaz çıkış sıcaklığından da anlaşılacağı gibi ısı transferi daha az etkindir. Mühendislik tasarımı nispeten daha basittir ve bu düzenleme hassas bir soğutma sağlar.

Çapraz Akış:

Çapraz akış düzenlemesi, proses gazının soğutucudan soğuk gaz akış yönüne göre 90° açıyla geçtiği anlamına gelir.

Bu düzenlemenin sonucu olarak, bölmeler (soğutma boruları) üzerindeki termal yük, paralel akış ile ters akış prensibi arasındaki yüktür. Proses gazı ile soğuk gaz arasında elde edilen sıcaklık gradyanı, normal olarak diğer iki sistemin arasındakine eşittir.

Bu düzenlemenin mühendislik tasarımı çok karmaşık değildir, bu da bir kaide olarak en ekonomik çözüm anlamına gelmektedir.

Karışık Düzenlemeler:

Daha önce açıklanan akış düzenlemeleri, birkaç karışık şekilde bir araya getirilebilmektedir. Bu tür karışık akış düzenlemeleri özellikle çift-geçiş ve çok-geçişli borulu soğutucularda uygulanır.

İlgili Ürünler

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun