Konteyner Sterilizasyonu ABF 1.2 Aseptik Üflemeli Dolum Sistemi

Hem yüksek hem de düşük asitli işlemler için uygun olan ABF 1.2, bir aseptik üflemeli kalıp modülünü aseptik doldurucu ve kapaklayıcı modülleri ile kombine eder ve preformlar ve kapaklar için bir hidrojen perosit esaslı sterilizasyon teknolojisini kullanır.

ABF 1.2, dünyanın ilk entegre aseptik dolduruculu ve kapaklayıcılı döner aseptik üflemeli kalıp makinesinin en gelişmiş evrimidir. Preformu fırın çıkışında hidrojen peroksit ile sterilize etmek için tasarlanmıştır, sonrasında preformları steril hava ile bir aseptik ortama üfler ve dolum ile kapaklama prosesleri boyunca bu sterilitenin korunmasını sağlar.

Konsept

Hidrojen Peroksit ile Ön-kalıp Sterilizasyonu
Hidrojen Peroksit ile Ön-kalıp Sterilizasyonu

Preformlar, termal profillemelerinin optimize edilmesi, enerji tüketiminin ve sterilizasyon maddesi kullanımının minimuma indirilmesi için ısıtıldıkları fırından çıkar çıkmaz sterilize edilirler. Preformların iç ve dış yüzeyleri, kalıntı değerlerini minimuma indirmek ve 6 log’luk bir dekontaminasyon performansı sağlamak amacıyla sağlam, kontrollü ve yoğuşmasız bir proses kullanılarak buharlaştırılmış hidrojen peroksit (VHP) ile işlemden geçirilir.

Sterilizasyon prosesi sonrasında preformlar, içinde aseptik üfleme çarkının bulunduğu bir steril bölüme girerler ve özel bir VHP sterilizasyon sistemini bünyesinde barındıran bir filtreli devre üzerinden beslenen steril hava ile üflenirler.

Henüz üflenen steril şişeler, boyun kısmından alınarak steril bölümden çıkmadan aseptik üfleyiciden aseptik dolum modülüne aktarılırlar. Aseptik doldurucu, sterilitenin üretim esnasında basınçlandırılmış sınıf 100 steril hava ile muhafaza edildiği bir ön-sterilizasyon uygulanmış mikrobiyolojik izolatör içerisinde yer alır. Doldurucu modül gibi ABF 1.2’deki kapaklayıcı modül de aseptik uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır ve tamamen mikrobiyolojik izolatör içerisinde muhafazalı durumdadır.

Faydaları:

Hidrojen Peroksit ile Ön-kalıp Sterilizasyonu
Hidrojen Peroksit ile Ön-kalıp Sterilizasyonu
  • Üfleme, dolum ve kapaklama modüllerinin tam otomatik, verimli, tekrarlanabilir ve operatör müdahalesi gerektirmeyen sterilizasyonu
  • Üretim esnasında düşük kimyasal oranı ve hiç su tüketilmemesi
  • Konteynerde minimum VHP kalıntıları
  • Ürün değişiklikleri için sınırlı devre dışı kalma süresi (3 saatlik temizlik ve sterilizasyon döngüleri)
  • Hassas içecek endüstrisi için belirli protokollere uygun mikrobiyolojik doğrulama/onay
  • FDA PoC onaylı

Performans

Çok yönlü ABF 1.2 aseptik üretim sistemi, son derece hassas, yüksek ve düşük asitli, gazsız veya gazlı, tanecikli veya taneciksiz içecekleri işleyebilmektedir. Tek bir sterilizasyon aşamasında hem kapak hem de preform dekontaminasyonu için 6 log’luk bir azalma sağlayabilmekte ve hiç durmadan veya ara temizleme işlemleri gerektirmeden 165 saat sürekli aseptik üretim yapabilmektedir. Çok geniş bir format aralığı ile (en fazla 2.5 litre) üretim hızı saatte 48,000 tek porsiyonluk şişeye ulaşabilmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İlgili hizmet ürünleri

Sizinle birlikte

GEA AseptiCheck®

Bir aseptik dolum sisteminin her proses parametresi ile ilgili riskleri güvenli bir şekilde kontrol ederek, aseptik içecek tesisinizin çalışmasını ve ürününüzün nihai kalitesini korumaya alın.

GEA Service hakkında daha fazlası

Kapak ve folyo sterilizasyonu için H2O2 teknolojisi

Sterilcap VHP kapak sterilizatörü
Sterilcap VHP kapak sterilizatörü

Preform sterilizasyon sistemine benzer olan ABF 1.2 kapak sterilizasyon modülü, yani Sterilcap VHP R de doğru konsantrasyon ve sıcaklıkta VHP kullanmaktadır. Üflemeli dolum teknolojisinin gerektirdiği yedekliliği garanti eden bir döner kapak tamponu da dahil olmak üzere özel olarak adapte edilmiş tasarım, ulaşılmayan alan kalmasını ve kapak deformasyonu riskini önleyerek tüm kapak yüzeylerinin işlemden geçmesini sağlar.

Kapak sterilizasyon modülü, hem spot hem de düz kapakları işlemek için kullanılabilir. Herhangi bir mekanik müdahale ve sterilite kaybı olmaksızın hızlı değiştirme imkanı sunan ABF 1.2 çözümü, alüminyum folyo kaplamaları Sterilfoil VHP L teknolojisi ile işlemden geçirirken maksimum esneklik sağlamaktadır.