Menü

Industrial effluents

Çelik Endüstrisi

Atık suyun etkili ve aşırı katı yasal gerekliliklere uygun bir şekilde arıtılması hem çevrenin korunmasına katkıda bulunur; hem de işletme maliyetlerini önemli oranda azaltmaya yardımcı olur. Çelik endüstrisi bu potansiyeli görmüş ve o nedenle GEA'nın yenilikçi sistem çözümlerine güvenmiştir. Çok kirli atık suların arıtılmasında dekanter santrifüjümüz mükemmel iş görerek, güvenilirlik, maliyet etkinliği ve verimlilik bakımından standartları belirlemektedir.

Soğutma ve arıtma proseslerinden gelen atık sular

Çelik endüstrisinin bir yan ürünü olarak, çeşitli üretim aşamalarında toz, çözünmüş metal bileşikler, temizlik solüsyonları ve özellikle çözünmeyen inorganik maddelerle kirlenmiş yüksek miktarlarda atık su üretilir. Çoğunlukla dökümhanelerde baca gazının yıkanması esnasında, cüruf granülasyonu ve üst gaz temizliğinde üretilir; dövme ve haddelemedeki soğutma devrelerinde emülsiyonlar şeklinde oluşur veya dökümhanenin kendi elektrik santralında ters yıkama suyu olarak karşımıza çıkar.

Santrifüj - Susuzlaştırma Dekantörü waterMaster

Aşırı zor koşullar altında bile güvenilir ve sağlam

Birinci sınıf-mühendislik ve özellikle yüksek kalitede malzemelerin kullanımı sayesinde GEA dekanterleri oldukça sağlam tasarıma sahiptir ve metal-işleme endüstrisinde karşılaşılan gereksinimleri karşılamak üzere hassas bir şekilde uyarlanmıştır. Böylece en zorlu koşullar altında dahi maksimum güvenilirlik sağlar ve yüksek separasyon verimliliği sayesinde optimum katı madde susuzlaştırmasını sağlarken, aynı zamanda atık su da çevreye uygun şekilde arıtılmış olur. 

Daha düşük bertaraf maliyeti ve daha az temiz su tüketimi

Durultulan konsantre, yıkama suyu olarak yeniden üretim döngüsüne verilebilir, bu da çelik üretimi ve işlenmesinde temiz su tüketimini önemli ölçüde azaltır. Diğer yandan susuzlaştırılan katı maddeler de karlı bir şekilde müteakip geri dönüşüm prosesinde geri dönüştürülebilir veya hacmi azaltılarak bertaraf maliyeti düşürülebilir.

  • Çelik endüstrisinde soğuma ve temizlik proseslerinden gelen atık suların verimli ve çevreyle uyumlu şekilde arıtılması
  • Düşük maliyetli ve verimli prosesler için yenilikçi dekanter teknolojisi
  • Sağlam teknolojisi sayesinde yüksek işletim güvenilirliği
  • Yüksek separasyon kapasitesi
  • Özellikle kuru katı maddeler
  • Azaltılan işletme maliyetleri

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun