Menü

Industrial effluents

Balık Endüstrisi

Endüstriyel balık işleme, önemli miktarda biyolojik kir içeren yüksek hacimli atık su ortaya çıkmasına neden olur. GEA, balık endüstrisine pahalı bertaraf metoduna alternatif olarak atık suyun güvenilir ve etkili bir şekilde işlenmesini sağlayan çevre dostu proses teknolojileri ve ekipmanı sunmaktadır. Teknolojilerimiz bertaraf maliyetini azaltmanın yanı sıra değerli içerik maddelerinin geri kazanımına da olanak tanımaktadır.

Buzda Balık

Geniş bir üretim aşaması yelpazesinde yüksek atık su hacmi

Balık işleme endüstrisinde, örneğin ham ürünün yıkanması, konserve balık üretimi veya balık unu imalatında kaçınılmaz bir şekilde yüksek miktarda su kullanılmaktadır. Gemilerin boşaltılma işlemi esnasında balığın depodan karaya aktarımını su vasıtasıyla yapan pompalar kullanılmaktadır. Deniz suyuna ek olarak pompa suyu da önemli miktarda balık kalıntısı, ve ayrıca çeşitli yağ ve katı yağ kalıntılarını içermektedir.

Atık suyun işlenmesi için dekanterler

GEA dekanterleri, balık endüstrisindeki atık suyun arıtılması için sağlam ve güvenilir bir teknolojidir. Atık su, ilgili yüzdürme tanklarında arıtıldıktan sonra, dekanterlerimiz katı madde kalıntılarını ayırır ve kıvamlı, katı konsantrasyonların deşarjını sağlar. Bu katı faz balık unu üretiminde kullanılabilir ve arıtılan su da üretim prosesine geri gönderilebilir veya denize deşarj edilebilir. Bu geri dönüşüm ve yeniden kullanma, atık su ve bertaraf maliyetini dramatik seviyede azaltırken, balık yağı ve balık unu kazanımı ise prosesin tamamını daha karlı hale getirmektedir.

Katma değer ve azalan işletme maliyetleri

Mekanik separasyon aşaması sonrasında katı yağ ve askıda katı maddeler, seramik bir mikro-filtrasyon tesisinde su fazından ayrılır. GEA, yüksek-dereceli protein tozu üretmek için hidrolize protein solüsyonu durultan, parçalara ayıran, kül giderimi yapan ve konsantre eden işleme hatları sunmaktadır. GEA makine ve tesisleri, optimum enerji verimliliği ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Balık unu üretimi için, dekanter aşamasında oluşan yapışkan suyun güvenilir bir şekilde konsantrasyonunu ve kurutulmasını sağlayan ancak aynı zamanda kurutucunun buhar çıkışını atık su evaporatörünün ısıtılması için kullanan konsantrasyon tesislerini ve kurutucuları kullanmaktayız. Bu da proses genelinde enerji ayak izi bakımından önemli bir pozitif etki sağlamaktadır.

Enerji verimliliğine odaklanma: konsantrasyon ve kurutma teknolojisi, işletim maliyetini azaltmaktadır

Balık ve ilgili yan ürünlerinin işlenmesinde gerçekleşen toplam işletme maliyetinin büyük bir yüzdesi enerji maliyetleri ile belirlendiği için, makine ve tesislerimizin tasarım prosesi devamlı olarak enerji verimli işletime odaklanmaktadır. O nedenle balık unu üretimi için, sadece dekanter aşamasında oluşan yapışkan suyun güvenilir bir şekilde konsantrasyonunu, ve kurutulmasından daha fazlasını sağlayan konsantrasyon tesisleri ve kurutucular kullanmaktayız. Kurutucunun buhar çıkışı, atık su evaporatörünün ısıtılması için kullanılabileceğinden, ayrıca müşterilerimizin enerji ayak izlerinin iyileştirilmesi hususunda büyük bir katkı sağlamaktadır.

  • Pahalı bertaraf yerinde atık suyun verimli bir şekilde işlenmesi için GEA ekipmanının kullanımı
  • Sürekli katı madde deşarjı ve güvenilir şekilde arıtılmış su için birinci sınıf dekanter teknolojisi
  • Düşük atık su yükü - azalan bertaraf maliyeti
  • Daha fazla kar için değerli maddelerin geri kazanımı
  • Yapışkan suyun güvenilir şekilde konsantrasyonu ve kurutulması için evaporasyon ve kurutma teknolojisi
  • Kurutucu buharı ile ısıtma sayesinde enerji-verimli işletim

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun