Sağlıklı ve Saf Lezzet

Şişelenmiş su, global gazsız içecek endüstrisine büyük bir katkı sağlamaktadır. İnsanlar arasında güvenli su tüketimine dair farkındalık artışı, dünya çapında şişelenmiş su talebini de arttırmaktadır.

Artan seviyelerdeki şehirleşme ve yeni gelişen ekonomilerde yüksek miktarlardaki sarf edilebilir gelir ve güvenli, temiz su içmenin sağladığı sağlık faydalarına dair artan farkındalık ile endüstriyel sade su üretimi, global gazsız içecek endüstrisinde gittikçe önem kazanan ve dinamik bir katkı sağlamaktadır.

Paketleme ve portatiflikteki gelişmelerden faydalanarak ve neredeyse %70'lik pazar payı ile su, global düzeyde büyüyen bir ana endüstridir. Bütün içecek sektöründe proses, dolum ve paketleme ekipmanında pazarın lider tedarikçisi olarak GEA, sıvı karıştırma ve devamlı karıştırma çözümleri yelpazesi ile PET şişelerde komple normal (ve gazlı) su şişeleme hatlarını sunmaktadır.

Şişeleme hatlarımız, farklı şişe şekilleri arasında hızlı değişim, oldukça düşük defo oranı, kısa temizleme süreleri ve temizlik döngüsü esnekliği sağlamaktadır.

Kalite, hijyen ve saflık, yiyecek ve içecek endüstrisinin başlıca şartı olup, su da buna istisna değildir. Fizyolojik olarak önemli ve/veya istenilen içeriklerin dahil edilmesinin ötesinde, istenmeyen materyallerin giderimi veya çıkartılması da aynı derecede önemlidir. Oksijen gibi çözünmüş gazların giderimi kritik önem arz etmektedir. GEA'nın hava giderim teknolojisi, uygulamanızın gerektirdiği kalıntı oksijen seviyelerinin karşılanmasını ve aşılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, dolum teknolojilerimiz cazibeli, mekanik/pnömatik karşı basınç ve hacimsel doldurucuları içermektedir.

Konveyör sistemlerinden hat-sonu paketleme çözümlerine kadar ürün portföyümüz, vanalar ve borular gibi anahtar bileşenlerle verimli ve maliyet-etkin prosesi sağlayan tam entegre hatları içermektedir.