Gerçek Şarapta Gizlidir

Şarap, kültürümüzün bir parçasıdır. Şarap yapımı, üzümlerin seçilmesi ile başlar ve tamamlanmış şarabın şişelenmesi ile sona erer. Ürünler gazsız şarap üretimi veya gazlı şarap üretimi olarak ara veya bitmiş ürün olarak ayrılabilir.

Ekonomik Şarap Yapımı için Yenilikçi Prosesler ve Sistemler

Dünya çapında şarabın her üç litresinden biri, üretim esnasında GEA ekipmanından geçmektedir. Dünyanın her yerindeki şarap yapımcıları, temiz, karakteristik şarapların üretimini, üniform fermantasyon prosesini, nazik ürün uygulamalarını ve maksimum randımanı sağlayan GEA proses teknolojisine güvenmektedir.

Şarap yapımcıları gibi bizler de gelenekçilikten gelen inovasyonun arkasındayız. Bir asırdan uzun süredir müşterilerimiz, performans, ekonomi ve çevresel olarak güvenli işletime dair dünya çapında standartları belirleyen bireysel ekipman montajından tam proses hatlarına kadar sahip olduğumuz deneyimden faydalanmaktadır.

En etkili proses teknolojimiz, prosesin her bir adımına ekstra değer katmaktadır