Yeşil Bira Ayrımı ve Maya / Tank Dibi Ekleyerek Yeşil Bira Durultma

Müteakip depolama esnasında ana fermantasyon içinde 65 - 75 milyon maya hücresi/ml gibi yüksek hücre sayısı istenmemektedir. Geleneksel olarak yeşil bira, maya ve diğer bulanık maddelerin çökeltilmesi ile durultulur. Daha sonra bira, mümkün olduğunca az maya ve tortu ile transfer edilir. Depoda kontrollü, hızlı bir ikincil fermantasyon ve bira olgunlaştırması için belirli sayıda canlı maya hücresi ile transfer etmek uygun olacaktır. Bu, bir separatör kullanılarak elde edilebilir. Maya, toplama tankına veya bira geri kazanımı prosesine beslenirken, yeşil bira da ayrılır.

Avantajları

 • Tanımlanmış bir ikincil fermantasyon
 • Fermantasyon ve depolama esnasında maya otoliz riskinin azaltılması
 • Başlatıcı olarak optimum olarak kullanılabilen, mayanın en aktif bileşeninin toplanması
 • Krausen dozlaması ile diasetilin hızlı bir şekilde azaltılması
 • Filtre kullanımının azaltılması
 • Mevcut hatların kolay entegrasyonu
 • Tam otomatik işletim
 • Modern çamur giderim mekanizması sayesinde maya oldukça kompakt bir formda deşarj edilir (yüzde 20-25 DS)
 • Yüksek DS içeriğinden dolayı maya fazlasının daha iyi satılması
 • Bira kayıplarının azaltılması

Maya / tank dipleri ekleyerek yeşil bira durultma

Bira geri kazanımı için optimum proses, dinlendirilmiş bira ayrımı esnasında maya fazlasının ve tank diplerinin bir separatör içine eklenmesidir. Dinlendirme bira durultması esnasında tutarlı bir ürün kalitesinin elde edilmesi, aynı zamanda bira geri kazanımı ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Avantajları

 • Maturing and stabilization can be carried out with a defined yeast cell count (or virtually without)
 • Longer storage of the yeast before beer recovery is avoided, beer is recovered directly from the fresh yeast, yeast autolysis is prevented
 • The separator only has to be rated for one capacity
 • No further installations are necessary for beer recovery 
 • The recovered beer remains in the same batch 
 • High DS of the recovered yeast. If necessary, diluting water and not beer is  disposed of with the yeast