Systemy strumieniowe Strumienice ze zmiennym przepływem

Strumienice ze zmiennym przepływem oparte są na sprawdzonej technologii pomp strumieniowych GEA i są często wykorzystywane od odzyskiwania ciepła.

Systemy strumieniowe GEA są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

  • Wykorzystanie pary odpadowej / pary o niskim ciśnieniu
  • Podgrzewanie wyparek
  • Odzyskiwanie ciepła z gorącego kondensatu

Tryb działania

Para o niskim ciśnieniu sprężana jest w celu uzyskania wyższego ciśnienia (energia napędowa: czynnik lub para o wysokim ciśnieniu).

 

Zalety

  • Niskie koszty konserwacji 
  • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
  • Okres eksploatacji liczony w dziesiątkach lat w przypadku zastosowania odpowiedniego materiału
  • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
  • Niskie koszty nabycia
  • Iglica dyszy napędowej pozwala na precyzyjne dostosowanie do zmiennych warunków przepływu i ciśnienia