Systemy strumieniowe Variable - Flow Ejectors

Strumienice ze zmiennym przepływem oparte są na sprawdzonej technologii i często wykorzystywane od odzyskiwania ciepła.

Systemy parowych pomp próżniowych GEA mają prostą konstrukcję, są niezawodne i wymagają niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

  • wykorzystanie pary odpadowej / pary o niskim ciśnieniu
  • podgrzewanie wyparek
  • odzyskiwanie ciepła z gorącego kondensatu

Sposób działania

  • Para o niskim ciśnieniu sprężana jest w celu uzyskania wyższego ciśnienia (energia napędowa: czynnik lub para o wysokim ciśnieniu)

 

Zalety

  • niewielkie potrzeby konserwacji 
  • szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
  • okres eksploatacji liczony w dziesiątkach lat w przypadku zastosowania odpowiedniego materiału
  • możliwość wyprodukowania z różnych materiałów
  • niskie koszty nabycia
  • iglica dyszy napędowej pozwala na precyzyjne dostosowanie do zmiennych warunków przepływu i ciśnienia