Serie produktów Sheeting lines

Produkcja wysokiej jakości twardych słodkich herbatników i krakersów oparta jest na precyzyjnej technologii walcowania

GEA oferuje elastyczne rozwiązania, które obsługują ciasta o różnej lepkości i konsystencji, a także gwarantują bezproblemowe walcowanie i optymalną grubość ciasta.

GEA oferuje modularne agregaty formujące, które mogą zostać dostosowane tak, aby spełniały wymogi dowolnego procesu przetwarzania lub produkcji. Możemy skonfigurować systemy zarówno poziome, jak i pionowe, które zaoszczędzą przestrzeń, z dowolną liczba rolek z manometrami. Manometry automatycznie regulują szybkość rolki podającej, aby zapewnić stałą masę ciasta przechodzącego przez rolki. 

Zakres technologii oferowanych przez GEA obejmuje wszechstronne systemy do cięcia i rozwarstwiania arkuszy, obrotowe systemy do wyciskania i cięcia, a także przenośniki zbierające ścinki. Oferujemy także urządzenia dodatkowe, m.in. systemy do aplikacji składników pomiędzy warstwami ciasta, posypywarki do cukru lub soli zamontowane nad przenośnikami odbierającymi, drukarki oraz agregaty do kąpieli sodowych.

Linie walcowania firmy GEA gwarantują stałe, równomierne i bezproblemowe walcowanie. Zautomatyzowane systemy sterujące optymalizują wszystkie parametry robocze i szczegółowo dopasowują warunki robocze bez potrzeby interwencji manualnej. Systemy sterujące korygują prędkość każdego agregatu w układzie kaskadowym, aby zapewnić, że odpowiednia masa ciasta przechodzi do każdego etapu, gwarantując wysokie standardy produkcji oraz stałą wydajność. Systemy GEA obejmują także automatyczny system kontroli zapętlania arkuszy ciasta, który zawiera czujnik wykrywający pętle w arkuszach ciasta, kiedy wchodzą w zacisk ostatniej rolki z manometrem. Prędkość systemów powyżej tego punktu jest wtedy automatycznie kontrolowana i korygowana, aby zapewnić stałe napięcie arkusza ciasta i stałą końcową grubość i konsystencję ciasta, kiedy wychodzi z ostatniej rolki. Wszystkie parametry robocze oraz warunki operacyjne są wyświetlane na panelu operatora. Dostarczamy większość marek paneli PLC, aby spełnić wymogi klienta i ułatwić obsługę systemu sterowania i maszyn.