Sprzęt liniowy

Bez-kieszeniowe urządzenia VARINLINE®

W bieżącej technologii procesowej stałe systemy orurowania są tworzone jako układy o obiegu zamkniętym w ramach pojedynczych instalacji, które nie pozwalają operatorowi na bezpośredni wgląd w cały proces produkcji. Wyposażenie systemów orurowania w obudowy VARINLINE® pozwala instalować w obrębie tych systemów urządzenia pomiarowe i sterownicze, umożliwiające monitorowanie procesu produkcji.

Funkcja komponentów VARINLINE®

Przyłącza procesowe VARINLINE® są instalowane na obudowach VARINLINE®. Wielu dostawców urządzeń pomiarowych oferuje swoje komponenty z dopasowanym mocowaniem na przyłącza. Pozwala to w łatwy, szybki i higieniczny sposób dostosować wiele urządzeń do naszych obudów VARINLINE®.

Zastosowania

System VARINLINE® sprawdza się we wszystkich higienicznie zaprojektowanych częściach instalacji procesowych. Obudowy VARINLINE® pozwalają na instalację urządzeń pomiarowych z wyeliminowaniem martwych stref, przez co pozwalają używać urządzeń pomiarowych w instalacjach spełniających najwyższe wymogi higieniczne.

System VARINLINE® zapewnia właściwe monitorowanie parametrów procesu takich jak ciśnienie, temperatura lub przepływ. Optymalizacja procesu za pomocą urządzeń pomiarowych może prowadzić do zmniejszenia strat produktu, na przykład dzięki znajdowaniu idealnych punktów przejściowych podczas wypychania, co dokonuje się poprzez detekcję koloru, zmętnienia lub przewodności produktu.

Czujnik poziomu używany jest jako pośredni przyrząd sensoryczny do ochrony pomp lub sterowania procesem napełniania zbiorników.

Na przyłącza procesowe VARINLINE® można ponadto zainstalować rozpylacz liniowy IS25. Zwijanego rozpylacza można używać do czyszczenia zbiorników lub instalacji rurowych.

Przyłącza procesowe i do zbiorników VARINLINE® pozwalają podłączać urządzenia pomiarowe oraz sterujące do zbiorników, mogą być one bezpośrednio spawane do ścianki zbiornika lub głowicy stożkowej albo torysferycznej. 

Obudowy VARINLINE®

Część adaptacyjna jaką jest obudowa VARINLINE® stanowi podstawowy element bez-kieszeniowego liniowego systemu sterowania i pomiaru w systemie orurowania.

W zależności od nominalnego rozmiaru obudowy oraz wysokości instalowanych urządzeń na obudowę VARINLINE® można założyć maksymalnie dwa urządzenia.

Tylko mniejsze rozmiary nominalne, DN10 oraz DN15, a także ISO 13,5 do ISO 21,3, oferują możliwość montażu wyłącznie jednego urządzenia.

W systemie VARINLINE® proponujemy cztery różne rodzaje przyłączy procesowych, pozwalających dostosować obudowy do różnych rozmiarów rur.

Klasy rur

Obudowy VARINLINE® są zasadniczo oferowane z przyspawanymi końcówkami, ale opcjonalnie dostarczone mogą zostać inne spawane złączki rurowe.

Nominalne rozmiary przyspawanych końcówek są zgodne z następującymi normami:

  • Układ metryczny: Średnica zewnętrzna zgodna z DIN 11850, seria II, DIN 11866, seria A
  • Cale OD: Średnica zewnętrzna oparta na ASME-BPE-a-2004, DIN 11866, seria C
  • Cale IPS: Średnica zewnętrzna zgodna z IPS Sch. 5
  • ISO: Średnica zewnętrzna zgodna z DIN EN ISO 1127

Powierzchnie

Standard dotyczący powierzchni mających styczność z produktem zależy od konkretnego nominalnego standardu szerokości:

  • Układ metryczny, Cale OD, ISO: Ra ≤ 0,8 μm
  • Cale IPS: Ra ≤ 1,2 μm

Dostępne są powierzchnie o wyższej jakości. Powierzchnie nie stykające się z produktem (obudową) są standardowo matowane. Alternatywnie dostępna jest szlifowana powierzchnia zewnętrzna.

Przyłącza do zbiorników

Przyłącza do zbiorników VARINLINE®
Osprzęt i kołnierze

Osprzęt i kołnierze

Sprawdź różne rodzaje przyłączy do zbiorników:
Przyłącza do zbiorników, Typ T oraz T-S
Kołnierz T

Kołnierz T

Przyłącza do zbiorników typu T oraz T-S pełnią funkcję bez-kieszeniowych części adaptacyjnych dla urządzeń sterujących i pomiarowych takich jak manometry lub okienka wziernikowe. Przyłącza te są spawane do ścianek zbiorników lub głowic stożkowych albo torysferycznych.

Przyłącze do zbiornika typu T może być spawane do ścianek zbiorników, jeżeli grubość ścianki nie przekracza 8 mm.

Przyłącze do zbiornika typu T-S może być dobrze dopasowane do zaokrąglenia zbiornika dzięki swojemu cylindrycznemu kształtowi, a przez to może być spawane do zbiorników o małych średnicach (≤ 1,6 m).

Aby zapewnić swobodną instalację kołnierza zbiornika, udostępniamy narzędzie do spawania (istnieje możliwość zakupu i wypożyczenia), ułatwiające łatwy i bezpieczny montaż kołnierza. Podczas spawania należy przestrzegać instrukcji spawania.

Przyłącze do zbiornika, Typ P

Przyłącze do zbiornika typu P pełni funkcję bez-kieszeniowej części adaptacyjnej dla urządzeń sterujących i pomiarowych. Przyłącza są spawane do ścianek zbiornika.

Przyłącze do zbiornika typu P może być spawane do zbiorników o ściankach grubości nie przekraczającej 20 mm.

Przyłącze do zbiornika wyposażone jest w zaciski redukcji ciśnienia oraz otwór redukcji ciśnienia, który umożliwia kontrolowane zwalnianie ciśnienia ze zbiornika przed pracami serwisowymi.

Aby zapewnić swobodną instalację kołnierza zbiornika, udostępniamy narzędzie do spawania (istnieje możliwość zakupu i wypożyczenia), ułatwiające łatwy i bezpieczny montaż kołnierza. Podczas spawania należy przestrzegać instrukcji spawania.

Przyłącza do zbiorników, Typ U oraz U-S
Kołnierz U

Kołnierz U

Przyłącze do zbiorników typu U pełni funkcję bez-kieszeniowej części adaptacyjnej dla urządzeń sterujących i pomiarowych, na przykład czujników temperatury VARINLINE® lub elektrod poziomu. Przyłącza te są spawane do ścianek zbiorników albo głowic stożkowych lub torysferycznych.

 

Przyłącze do obudowy typu U-S pozwala na pionowe i bez-kieszeniowe dopasowanie urządzenia sterującego i pomiarowego. Dzięki cylindrycznemu kształtowi może być idealnie dopasowane do pochyłu głowic stożkowych lub torysferycznych, a także do izolowanych ścianek zbiornika, przez co jest również dobrym rozwiązaniem na potrzeby montażu zewnętrznego w obrębie dna zbiornika.

 

Aby zapewnić swobodną instalację kołnierza zbiornika, udostępniamy narzędzie do spawania (istnieje możliwość zakupu i wypożyczenia), ułatwiające łatwy i bezpieczny montaż kołnierza. Podczas spawania należy przestrzegać instrukcji spawania.

GEA Insights

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Jak udój grupowy pomaga w nowoczesnych gospodarstwach mlecznych

Najnowsza generacja automatycznego dojenia wprowadza udój grupowy — jest to stosowana w gospodarstwach mlecznych praktyka, w ramach której krowy są dojone w stadkach o wyznaczonej porze, zazwyczaj dwa lub trzy razy dziennie....

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.