Technologia próżniowa

Cieczowa pompa próżniowa

Cieczowe pompy próżniowa oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane w laboratoriach chemicznych do wytwarzania podciśnienia.

Nasze systemy strumieniowe są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Cieczowe pompy próżniowe z połączeniami śrubowymi używane są głównie w laboratoriach chemicznych do wytwarzania podciśnienia np. przy destylacji próżniowej lub suszeniu próżniowym.

Stosowane są również do opróżniania przewodów syfonowych, przewodów ssania pomp obiegowych i skraplaczy, odgazowywania zbiorników ciśnieniowych i produkcji podciśnienia w filtrach Nutsch.

Tryb działania

Cieczowe pompy próżniowe, w których jako czynnik napędowy wykorzystuje się wodę, mogą być bezpośrednio podłączone do wodociągu. Jeżeli jednak zużycie wody musi być jak najmniejsze, można zastosować cyrkulację używanej wody. Jest to również możliwe, gdy inny płyn wykorzystywany jest jako czynnik napędowy zamiast wody.

Temperatura używanego płynu musi być utrzymywana na niskim poziomie poprzez ciągłe dodawanie niewielkich ilości świeżego płynu. Większe podciśnienie można osiągnąć, bardziej schładzając używany płyn. Jest to szczególnie wskazane, gdy strumień ssania zawiera związki kondensujące np. rozpuszczalniki. W takim przypadku pompa próżniowa może wykorzystywać kondensat jako czynnik napędowy.

Najniższe ciśnienie ssania, jakie można osiągnąć przy wydajności ssania równiej zero („ślepa próżnia”), wiąże się z ciśnieniem oparów płynu napędowego, które zależy od temperatury płynu.

Działanie cieczowych pomp próżniowych jest oparte na zasadzie, że strumień cieczy wydobywający się z dyszy napędowej przy dużej prędkości wciąga powietrze, gaz, płyny lub części stałe z głowicy pomp pneumatycznych i spręża je do ciśnienia atmosferycznego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat struktury i sposobu działania pomp pneumatycznych, prosimy zapoznać się z „Katalogiem produktów”.

Zalety

 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia

Typ fvp1

Cieczowe pompy próżniowe typu fvp1 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane w laboratoriach chemicznych do wytwarzania podciśnienia.Nasze systemy strumienicowych pomp parowych są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.
Zastosowania
cieczowa-pompa-próżniowa-fvp1-01

Cieczowe pompy próżniowe z połączeniami śrubowymi używane są głównie w laboratoriach chemicznych do wytwarzania podciśnienia np. przy destylacji próżniowej lub suszeniu próżniowym.

Stosowane są również do opróżniania przewodów syfonowych, przewodów ssania pomp obiegowych i skraplaczy, odgazowywania zbiorników ciśnieniowych i produkcji podciśnienia w filtrach Nutsch.

Tryb działania

Cieczowe pompy próżniowe, w których jako czynnik napędowy wykorzystuje się wodę, mogą być bezpośrednio podłączone do wodociągu.

Jeżeli jednak zużycie wody musi być jak najmniejsze, można zastosować cyrkulację używanej wody. Jest to również możliwe, gdy inny płyn wykorzystywany jest jako czynnik napędowy zamiast wody.

Zalety
 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia

Typ fvp2

Cieczowe pompy próżniowe typu fvp2 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane do wytwarzania podciśnienia w laboratoriach chemicznych oraz w instalacjach pilotowych i produkcyjnych.Nasze systemy strumienicowych pomp parowych są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.
Zastosowania
cieczowa-pompa-próżniowa-fvp2-01

Cieczowe pompy próżniowe z połączeniami kołnierzowymi używane są głównie do wytwarzania podciśnienia w laboratoriach oraz instalacjach pilotowych i produkcyjnych, na przykład przy destylacji próżniowej lub suszeniu próżniowym.

Stosowane są również do opróżniania przewodów syfonowych, przewodów ssania pomp obiegowych i skraplaczy, odgazowywania zbiorników ciśnieniowych i produkcji podciśnienia w filtrze Nutsch.

Tryb działania

Cieczowe pompy próżniowe, w których jako czynnik napędowy wykorzystuje się wodę, mogą być bezpośrednio podłączone do wodociągu.

Jeżeli jednak zużycie wody musi być jak najmniejsze, można zastosować cyrkulację używanej wody. Jest to również możliwe, gdy inny płyn wykorzystywany jest jako czynnik napędowy zamiast wody.

Zalety
 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia

Typ fvp3

Cieczowe pompy próżniowe typu fvp3 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane w laboratoriach chemicznych oraz w instalacjach pilotowych i produkcyjnych.Nasze systemy strumienicowych pomp parowych są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.
Zastosowania
cieczowa-pompa-próżniowa-fvp3-01

Cieczowe pompy próżniowe wykonane z porcelany są używane w laboratoriach chemicznych oraz w instalacjach pilotowych i produkcyjnych. 

Stosowane są one do opróżniania przewodów syfonowych w zakładach produkcji kwasu, do wytwarzania podciśnienia, odgazowywania, produkcji podciśnienia w filtrach Nutsch itp.

Tryb działania

Pompy próżniowe wykonane z porcelany znajdują się w ochronnej żeliwnej obudowie. Pompy te są więc dobrze chronione przed działaniem chemicznym i mechanicznym. 

Zalety
 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia
Liquid jet vacuum pumps

GEA Insights

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Jak udój grupowy pomaga w nowoczesnych gospodarstwach mlecznych

Najnowsza generacja automatycznego dojenia wprowadza udój grupowy — jest to stosowana w gospodarstwach mlecznych praktyka, w ramach której krowy są dojone w stadkach o wyznaczonej porze, zazwyczaj dwa lub trzy razy dziennie....

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.