Technologia filtracji membranowej

Moduł regeneracji CIP firmy GEA

Recykling środków myjących za pomocą FILTRACJI MEMBRANOWEJ

Obecnie możliwe jest odzyskanie ponad 90 procent zużytego roztworu żrącego dzięki zastosowaniu odpornych na pH membran nanofiltracyjnych (NF). Korzyści obejmują niższe koszty eksploatacji i wyższą wydajność.

Ponieważ obniżenie ogólnego wpływu na środowisko staje się coraz ważniejsze, rośnie presja na przemysł, aby zmniejszyć ilość ścieków procesowych odprowadzanych do kanalizacji. Oczyszczanie większych ilości tych ścieków może być jednak kosztowne. 

Większość gałęzi przemysłu już zredukowała zużycie wody do minimum. Jednak nawet przy zastosowaniu wydajnych systemów mycia w obiegu zamkniętym (CIP) i możliwości wielokrotnego recyklingu detergentów, często powstają duże ilości żrących ścieków. 

Przez ich stałe używanie środki myjące (głównie wodorotlenek sodu w stężeniu 2 — 4 %) zostają obciążone zanieczyszczeniami, takimi jak białka, cukry i barwniki, co sprawia, że konieczna jest ich wymiana. Jednakże stosując instalację nanofiltracyjną (NF) od GEA można oczyścić i zregenerować te środki w celu dalszego zastosowania, co pozwala zaoszczędzić oraz uniknąć problemów z utylizacją.

Regenerację tych środków do mycia w obiegu zamkniętym (CIP) uzyskuje się z użyciem filtracji membranowej w normalnej temperaturze roboczej cieczy (do 70°C). Skażony środek do mycia w obiegu zamkniętym (CIP) jest przekazywany do głównego zbiornika zasobnikowego w drodze ultrafiltracji (UF) działającej w systemie bocznikowym. To pozwala usunąć zawieszone koloidalne zanieczyszczenia.

Często środki do mycia w obiegu zamkniętym (CIP) można poddać bezpośredniej obróbce w systemie nanofiltracji (NF), aby usunąć zanieczyszczenia barwnikowe oraz te o małej masie cząsteczkowej. To prowadzi do zagęszczenia zanieczyszczeń w retentacie, umożliwiając przejście filtratu oczyszczonego roztworu żrącego w tym samym stężeniu i temperaturze co nadawa.

Zalety i korzyści

  • Mniejsza strata substancji chemicznych zapewnia oszczędności i wydłuża okresy ich stosowania
  • Mniejszy koszt neutralizacji ścieków
  • Mniejsze koszty energii dzięki filtracji w wysokiej temperaturze
  • Konstrukcja typu „podłącz i używaj!” ułatwia włączenie do istniejących systemów mycia w obiegu zamkniętym (CIP)
  • Standardowa modułowa konstrukcja redukuje koszty inwestycji i zwiększa zwrot z inwestycji
CIP recovery unit for membranes

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.