GEA Service – Jesteśmy razem z Tobą GEA SAFEXPERT®

Innowacyjna diagnostyka procesowa oraz usługi doradcze.

Jakość i bezpieczeństwo to fundamenty biznesu. Należy stawić czoła wyzwaniu i zabezpieczyć swoją markę za pomocą rozwiązania SAFEXPERT® od GEA.

Odkrywamy korzyści:

• Generowanie zysków poprzez ograniczenie wydatków operacyjnych. Ograniczenie kosztów związanych z kontrolą zanieczyszczeń pochodzących ze sprzętu procesowego; negatywną jakością produktu oraz problemami bezpieczeństwa. 

• Ochrona marki i zachowanie lojalności klientów. Eliminacja zagrożeń związanych z bezpieczeństwem produktu dzięki doświadczeniu procesowemu GEA oraz innowacyjnym rozwiązaniom biotechnologicznym, które pozwalają kompleksowo zarządzać higieną sprzętu i procesu. 

• Wydłużenie okresu przydatności produktu do spożycia.

• Utrzymanie ciągłej wydajności produkcyjnej.

• Stały monitoring pozwalający zoptymalizować wskaźniki CIP oraz COP. Minimalizacja przestojów dzięki udoskonaleniu wydajności procesów i systemów.

• Zrównoważone rozwiązania energetyczne oraz udoskonalone oddziaływanie na środowisko.

Strażnicy jakości produktu

SAFEXPERT – diagnoza zanieczyszczeń

Wiemy, że wygląd, zapach, tekstura i długość przydatności do spożycia produktów decydują o jakości marki, której klienci oczekują i żądają. Osiągnięcie tego standardu z zachowaniem najwyższego poziomu higieny i minimalizacją przestoju stanowi ciągłe wyzwanie. Właśnie w tym pomaga rozwiązanie SAFEXPERT®, w ramach którego wykorzystujemy naszą praktyczną wiedzę, aby zdiagnozować przyczynę źródłową istniejących problemów z przetwarzaniem, wyeliminować je oraz zapobiec zanieczyszczeniu w przyszłości.

Ochrona marki. Poprawa sprzedaży.

SAFEXPERT – walka z zanieczyszczeniami, CIP, COP, detekcja mikrobów

GEA SAFEXPERT® to kompleksowy program obejmujący usługi diagnostyczne oraz doradcze, które pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo produktu, zoptymalizować procesy oraz zabezpieczyć jakość produktu przed wszelkimi formami zanieczyszczenia. Dzięki współpracy z GEA można pozostać o krok przed konkurencją, osiągnąć szybki zwrot z inwestycji oraz zachować satysfakcję klienta i lojalność wobec marki za sprawą wysokiej jakości produktu oraz dłuższej przydatności do spożycia.

Bezpieczeństwo produktu przede wszystkim

SAFEXPERT® to realizowany przez GEA dożywotni program serwisowy, dzięki któremu można dzisiaj i w przyszłości zadbać o swoją instalację, osiągając jednocześnie zamierzone wskaźniki KPI pod względem jakości i bezpieczeństwa, wydajności oraz higieny instalacji. Łącząc diagnostykę instalacji z zabiegami higienicznymi i ciągłymi działaniami prewencyjnymi, stoimy na straży jakości oraz bezpieczeństwa Twojego produktu.

 

Nasza usługa SAFEXPERT® obejmuje następujące obszary:

SAFEXPERT – diagnostyka CIP i COP

• Diagnostyka procesowa oraz pod kątem CIP i COP. 

• Weryfikacja czystości procesu. 

• Inspekcja pod kątem zanieczyszczeń oraz identyfikacja przyczyn źródłowych. 

• Wykrywanie mikrobów pozostałości organicznych oraz skanowanie pod kątem biofilmów.

• Regulacja i optymalizacja pod kątem CIP 

• Wzorcowy serwis procesowy oraz CIP i kontrola wskaźników KPI,. 

• Raport na temat zdrowia i wydajności instalacji

Our SAFEXPERT® service covers the following areas:

SAFEXPERT –  regulacja i optymalizacja CIP i COP

• Process and CIP & COP diagnostic 

• Clean process verification 

• Contamination inspection and root cause identification 

• Microbial detection, organic residues and biofilm scan

• CIP adjustment and optimization 

• Process and CIP benchmark service and process KPI check 

• Plant health and performance report

Kontakt

Jak możemy pomóc?