GEA Proplus

Główną korzyścią jest wyższy uzysk białek

System GEA Proplus wydłuża cykle wyrzutu z separatorów mleka z 20 — 30 minut do nawet 90 minut. Zapewnia to dodatkowe korzyści, znaczny wzrost białka pozyskanego z użytej ilości mleka oraz wyraźną redukcję poboru świeżej wody i generowanej wody odpadowej.

Nowa instalacja lub modernizacja modułowa

System GEA Proplus oferuje dwie opcje sprawiające, że przetwarzanie mleka jest zyskowniejsze: nową instalację separatorów GEA ze zintegrowanym systemem proplus lub określoną modernizację systemów już zamontowanych.

System Proplus w akcji!

GEA Proplus Uzysk

Wyższy uzysk białek i bezpieczniejsza obsługa dzięki Proplus:

Korzystanie z urządzenia GEA Proplus pozwala trzykrotnie ograniczyć liczbę zatorów, trzykrotnie zmniejszyć objętość osadów, znacznie zmniejszyć skalę utraty produktu oraz zaoszczędzić do 28% wody. Skontaktuj się z nami, abyśmy na podstawie danych produkcyjnych mogli wspólnie sprawdzić, w jaki sposób urządzenie GEA Proplus może okazać się użyteczne dla Ciebie! 

Aby szybko to sprawdzić, użyj kalkulatora dostępnego na tej stronie.

Zawsze podwójna korzyść: Elastyczna inwestycja i zoptymalizowane koszty eksploatacji

Nie licząc dodatkowego białka i ochrony środowiska, dzięki Proplus klient zwiększa także produktywność za sprawą wyższej dyspozycyjności systemu, niższych kosztów konserwacji i zużycia oraz dłuższego okresu eksploatacji urządzenia.

Maksymalizacja produkcji białka i minimalizacja poboru wody dzięki GEA Proplus

GEA Dairy Proplus Wzrost Produktywności
GEA Dairy Proplus Wzrost Produktywności

Od samego początku można liczyć na dodatkowe korzyści wynikające ze stosowanego mleka surowego oraz mniejsze koszty operacyjne, a dzięki temu szybszą amortyzację nowej inwestycji.

System GEA Proplus zaprojektowano do separacji mleka na gorąco i zimno oraz usuwania bakterii z wydajnością od 3000 l/godz. 

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Kalkulator GEA Proplus

Powyższy kalkulator umożliwia obliczenie możliwych rocznych oszczędności wynikających z zakupu systemu GEA Proplus. Wyniki mają charakter czysto orientacyjny i nie są wiążące.