GEA proplus

Głównym plusem jest wydajność białka

System GEA proplus wydłuża odstępy pomiędzy wyrzucaniem z separatorów mleka z 20 — 30 minut do nawet 90 minut. Zapewnia to dodatkowe korzyści, znaczny wzrost białka pozyskanego z użytej ilości mleka oraz wyraźną redukcję poboru świeżej wody i generowanej wody odpadowej.

Nowa instalacja lub modernizacja modułowa

System GEA proplus oferuje dwie opcje pozwalające sprawić, że przetwarzanie mleka stanie się zyskowniejsze: nową instalację separatorów GEA ze zintegrowanym systemem proplus lub określoną modernizację systemów już zamontowanych.

Zawsze podwójna korzyść: Elastyczna inwestycja i zoptymalizowane koszty eksploatacji

Oprócz dodatkowego białka i ochrony środowiska dzięki proplus klient zwiększa także produktywność za sprawą większej dyspozycyjności systemu, niższych kosztów konserwacji i zużycia oraz dłuższego okresu eksploatacji urządzenia.

Maksymalizacja produkcji białka i minimalizacja poboru wody dzięki GEA proplus

GEA Dairy Proplus Wzrost Produktywności
GEA Dairy Proplus Wzrost Produktywności

Od samego początku można liczyć na dodatkowe korzyści wynikające ze stosowanego mleka surowego oraz mniejsze koszty operacyjne, a dzięki temu szybszą amortyzację nowej inwestycji.

System GEA proplus zaprojektowano do separacji mleka na gorąco i zimno oraz usuwania bakterii z wydajnością od 3000 l/godz. 

 

Kalkulator GEA proplus

Powyższy kalkulator umożliwia obliczenie możliwych rocznych oszczędności wynikających z zakupu systemu GEA proplus. Wyniki mają charakter czysto orientacyjny i nie są wiążące.