Przenoszenie zbiorników z proszkiem Bag, Box and Drum Container Handling

Rozwiązania GEA w zakresie sprzętu do przenoszenia pojemników spełniają różnorodne potrzeby zakładów pakujących proszek. Komponenty są tak dobierane, aby zapewnić kompletną linię przetwórczą dla napełnionych worków aż po magazyn produktu gotowego.

Produkty w proszku zapakowane do elastycznych lub sztywnych pojemników wymagają ostrożnego przenoszenia, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość produktu gotowego. Stąd ważne jest, aby sprzęt do przenoszenia worków, pudeł i beczek był zaprojektowany w sposób pozwalający na płynną współpracę z systemem napełniania.

Przenoszenie zbiorników na etapie następczym

Po napełnieniu i zamknięciu pojemnika (elastycznego worka lub sztywnego pojemnika) przechodzi on do urządzeń przenoszących w celu przetwarzania i kontroli jakości przed paletyzacją lub przekazaniem do magazynu produktu gotowego. 

Urządzenia na następnych etapach mogą zostać określone i skonfigurowane tak, aby spełniały wymagania klienta lub były dopasowane do istniejących instalacji do pakowania. System MCC sterujący linią jest połączony z systemami do napełniania GEA, stanowiąc rozproszony system sterowania dla urządzeń na następnym etapie. 

Taka łączność umożliwia operatorowi łatwe monitorowanie wszelkich urządzeń na etapie następczym oraz sterowanie nimi za pomocą jednego interfejsu operatora.

Opcjonalna łączność urządzeń do ważenia kontrolnego i kodowania worków umożliwia zarówno lokalne, jak i zdalne monitorowanie oraz analizę danych z użyciem systemu SCADA.

Typowy sprzęt do przenoszenia pojemników dostarczany przez GEA zawiera następujące elementy:

  • Obracarka worków — delikatnie zmienia pozycję worka z pionowej na poziomą (górną lub dolną częścią z przodu)
  • Element nakierowujący worki — jest wybierany, gdy droga linii przenośnikowej do pakowania musi się obrócić o 90 stopni: element nakierowujący przechyla, a następnie delikatnie popycha worek, aby się obrócił o 90° we właściwym kierunku (górną lub dolną częścią z przodu)
  • Urządzenie spłaszczające worki — zamocowane ponad przenośnikiem workowym przygotowuje worek do stabilnej paletyzacji z użyciem rolek napędzających
  • Przenośniki — urządzenia różnego typu do przenoszenia worków elastycznych, wielkich worków lub pojemników sztywnych

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA