Przetwarzanie proszku

Inert Gas Packing (Modified Atmosphere Packing/MAP)

Technologia pakowania w modyfikowanej atmosferze (MAP) od GEA pomaga klientom przedłużyć okres przydatności produktów w proszku. Przez usunięcie tlenu z proszku i zastąpienie go gazem obojętnym smak produktu w proszku zostaje zachowany przez dłuższy czas.

GEA rozumie, że potrzeby produkcyjne nigdy nie są na takim samym poziomie. Konieczność zapewnienia elastyczności produkcyjnej sprawia, że operacja pakowania musi być odpowiednio funkcjonalna. Pakowanie w atmosferze gazu ochronnego może skutecznie zabezpieczyć produkt przed zamknięciem worka. Pomaga to podnieść okres przydatności produktu o kilka lat. Dzięki temu pakowanie w atmosferze gazu ochronnego jest idealnym rozwiązaniem dla producentów, którzy potrzebują magazynować produkty luzem: albo na potrzeby działalności wytwórczej, albo w celu wykorzystania sezonowego popytu i cen na całym świecie.

Przegląd

Ponieważ produkty w proszku są wysyłane w odległe rejony świata i często magazynowane przez dłuższy czas, zachodzi rzeczywiste ryzyko degradacji, które może ograniczyć okres przydatności produktu. Od ponad 20 lat GEA dostarcza technologię pakowania w atmosferze gazów ochronnych dla przemysłu spożywczego i mleczarskiego, aby umożliwić klientom radzenie sobie z logistyką magazynowania i transportowania cennych produktów w proszku.

Produkty wrażliwe na tlen są podatne na zmianę smaku w przypadku dłuższego narażenia na wysokie stężenie O2. Aby zredukować skutki utleniania, przed napełnianiem i zamknięciem do produktu można dodać gaz obojętny. Odbywa się to na kilku etapach.

Proszek w leju samowyładowczym powyżej napełniarki zostaje wstępnie wypełniony azotem — z reguły ma to miejsce na etapie transportu, gdy stosowane jest podciśnienie do przemieszczenia proszku. Ogranicza to poziom tlenu resztkowego do około 1-2%. System napełniania wstępnie przepłukuje worek azotem przed jego napełnieniem proszkiem z gazem ze znajdującego się powyżej leja samowyładowczego.

Opcja modernizacji

Obecnie GEA oferuje klientom, którzy zakupili maszyny do pakowania bez gazu, możliwość modernizacji instalacji, aby mogli skorzystać z niżej podanych zalet MAP:

  • dłuższy okres przydatności produktów w proszku,
  • elastyczność pozwalająca obsługiwać szerszą gamę produktów,
  • zredukowane ryzyko utlenienia,
  • zdolność magazynowania produktów w wyższej temperaturze otoczenia,
  • lepszy smak przez dłuższy okres magazynowania.

Wszystkie napełniarki GEA z naszej aktualnej oferty mogą zostać zmodernizowane tak, aby obsługiwały pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP). Oprócz modyfikacji napełniarki przy modernizacji może być dodatkowo konieczna modyfikacja systemu podawania proszku.

GEA oferuje doradztwo w zakresie wszelkich wymagań związanych z MAP.

GEA Nu-Con MAP

GEA Insights

Przyszłościowe zabezpieczenie łańcucha chłodniczego dzięki zrównoważonemu chłodzeniu

Znaczenie jakości zarządzania łańcuchem chłodniczym jest nie do przecenienia. Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości łatwo psujących się produktów spożywczych w punkcie konsumpcji to ogromna odpowiedzialność dla osób obsługujących...

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Jak udój grupowy pomaga w nowoczesnych gospodarstwach mlecznych

Najnowsza generacja automatycznego dojenia wprowadza udój grupowy — jest to stosowana w gospodarstwach mlecznych praktyka, w ramach której krowy są dojone w stadkach o wyznaczonej porze, zazwyczaj dwa lub trzy razy dziennie....

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.