Przenoszenie zbiorników z proszkiem

Przenoszenie worków, pudeł i beczek

Rozwiązania GEA w zakresie sprzętu do przenoszenia pojemników spełniają różnorodne potrzeby zakładów pakujących proszek. Komponenty są tak dobierane, aby zapewnić kompletną linię przetwórczą dla napełnionych worków aż po magazyn produktu gotowego.

Produkty w proszku zapakowane do elastycznych lub sztywnych pojemników wymagają ostrożnego przenoszenia, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość produktu gotowego. Stąd ważne jest, aby sprzęt do przenoszenia worków, skrzyń i beczek był zaprojektowany w sposób pozwalający na płynną współpracę z systemem napełniania.

Przenoszenie zbiorników na etapie następczym

Po napełnieniu i zamknięciu pojemnika (elastycznego worka lub sztywnego pojemnika) przechodzi on do urządzeń przenoszących w celu przetwarzania i kontroli jakości przed paletyzacją lub przekazaniem do magazynu produktu gotowego. 

Urządzenia na następnych etapach mogą zostać określone i skonfigurowane tak, aby spełniały wymagania klienta lub zostały dopasowane do istniejących instalacji do pakowania. System MCC sterujący linią jest połączony z systemami do napełniania GEA, stanowiąc rozproszony system sterowania dla urządzeń na następnym etapie. 

Taka łączność umożliwia operatorowi łatwe monitorowanie wszelkich urządzeń na etapie następczym oraz sterowanie nimi za pomocą jednego interfejsu operatora.

Opcjonalna łączność urządzeń do ważenia kontrolnego i kodowania worków umożliwia zarówno lokalne, jak i zdalne monitorowanie oraz analizę danych z użyciem systemu SCADA.

Typowy sprzęt do przenoszenia pojemników dostarczany przez GEA zawiera następujące elementy:

  • Obracarka worków — delikatnie zmienia pozycję worka z pionowej na poziomą (górną lub dolną częścią z przodu)
  • Element nakierowujący worki — jest wybierany, gdy droga linii przenośnikowej do pakowania musi się obrócić o 90 stopni: element nakierowujący przechyla, a następnie delikatnie popycha worek, aby się obrócił o 90° we właściwym kierunku (górną lub dolną częścią z przodu)
  • Urządzenie spłaszczające worki — zamocowane ponad przenośnikiem workowym przygotowuje worek do stabilnej paletyzacji z użyciem rolek napędzających
  • Przenośniki — urządzenia różnego typu do przenoszenia worków elastycznych, worków kontenerowych FIBC lub pojemników sztywnych
GEA Avapac-Container-Handling

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.