Systemy do napełniania przy ograniczonej interwencji

Limited Intervention Powder Fillers

Seria systemów do napełniania działających przy ograniczonej interwencji została zaprojektowana po to, by klienci mogli w pełni zautomatyzować instalacje pakowania proszku, od etapu podstawiania pustych worków po magazynowanie gotowego produktu.

System do pakowania przy ograniczonej interwencji (Li) ustanawia nowe standardy w dziedzinie automatycznego napełniania worków z otwartym wlotem. W większości instalacji do pakowania proszku wciąż wymagane jest ręczne przenoszenie opakowań z palety transportowej do obszaru pakowania oraz do systemu pakującego. Klienci chcący w pełni zautomatyzować czynność pakowania proszku mogą posiadać teraz całkowicie automatyczny system do przenoszenia worków i pakowania na całej linii technologicznej, aż po magazyn gotowego produktu. Asortyment rozwiązań GEA do napełniania przy ograniczonej interwencji umożliwia naszym klientom bezpieczne i niezawodne pakowanie wysokiej jakości żywności, produktów mlecznych i nutraceutyków do worków 25 kg (55 funtów) w tempie do 12 mt/godz.

Napełnianie przy ograniczonej interwencji

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo personelu i produktu klienta jest najważniejsze. To dlatego zaprojektowaliśmy system „Li” jako rozszerzenie zautomatyzowanego procesu produkcji proszku.

System „Li” stanowi bezpieczne oraz higieniczne rozwiązanie w zakresie przenoszenia i napełniania worków produktami w proszku, oferując najwyższy poziom dokładności i niezawodności. System zaprojektowano do pracy przy niskim wkładzie operatora, gdzie tylko czynności mycia i konserwacji wymagają interwencji manualnej. Wysoka wydajność operacyjna systemu praktycznie eliminuje potrzebę obecności operatora zatrudnionego na pełen etat w obszarze pakowania, co daje swobodę pracy w innych obszarach procesu produkcji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku napełniania proszkiem GEA dowodzi, że wymagana jest pełna kontrola, aby utrzymać stabilny stan procesu.

Konstrukcja systemu „Li” rozwiązuje tę kwestię przez pełną kontrolę worka w trakcie całego procesu napełniania i zamykania. W ten sposób możemy mieć pewność, że wyłączywszy wprowadzenie receptury produktu i uruchomienie maszyny przez operatora, kontrolę przejmie wbudowana automatyka, aby zmaksymalizować wydajność urządzenia, tym samym umożliwiając pełne zamknięcie całego obszaru napełniania. Taki w pełni zamknięty system oznacza, że ryzyko dla produktu i działania zostaje praktycznie wyeliminowane.

Kluczowe funkcje to między innymi:

  • Kontrola worka — górna część worka jest mocno przytrzymywana w trakcie całego procesu napełniania i zamykania.
  • Wyłączenie operatora — kontrola worka eliminuje konieczność obsługi nienapełnionych worków przez operatora, stąd ryzyko skażenia produktu zostaje znacznie zredukowane.
  • Pojedyncze urządzenie ze zintegrowaną funkcjonalnością od podawania proszku po produkcję zamkniętych worków. 
  • Zamknięty obszar napełniania — w pełni zamknięty, aby zapobiec migracji pyłu, równocześnie zapewniając bezpieczeństwo produktu i operatora.
  • Zautomatyzowana regulacja urządzenia, aby dopasować się do różnych rodzajów produktu i rozmiarów worków.
  • Wahadło do odczepiania worków — służy do przenoszenia worka do zgrzewarki, eliminując potrzebę wyrównywania górnej części worka.
  • Zintegrowane ważenie zamkniętego worka ze sprzężeniem zwrotnym, umożliwiające funkcję automatycznego dostrajania, aby uzyskać większą i stałą dokładność operacyjną.
  • Możliwość dostarczenia automatycznego systemu do depaletyzacji worków.

Nasz asortyment

Asortyment urządzeń do napełniania przy ograniczonej interwencji rozpoczyna się od modelu RBF-500Li, który zaprojektowano do napełniania żywnością, produktami mlecznymi oraz nutraceutykami w proszku w tempie do 5 mt/godz. Wyposażono go w zintegrowany system do ładowania i napełniania worków, korzystający z procesu napełniania w kierunku dół-góra w celu dokładnego i bezpyłowego napełniania.

Napełniony worek jest ugniatany i przekazywany do wbudowanego systemu do zgrzewania bez zwalniania górnej części worka, zapewniając tym samym najbardziej niezawodny transport worków. Ta funkcja oznacza także, że nie ma wymogu wtórnej niwelacji worka, co jeszcze bardziej redukuje ryzyko uszkodzenia worka wskutek przesunięcia.

Małe rozmiary oraz w pełni zintegrowane komponenty oznaczają, że system ten może być szybko zamontowany i gotowy do pracy. Redukuje to przestoje instalacji o ścisłym harmonogramie, co także oznacza szybszy zwrot inwestycji.

Modele RBF800Li, RBF-1000Li oraz flagowy RBF-1200Li to największe spośród naszych urządzeń do pakowania w tempie 8, 10 lub 12 mt/godz. Chociaż zasada działania jest taka sama, te większe modele posiadają liczne głowice, które dzielą procesy napełniania i przenoszenia worków na etapy, co prowadzi do większej przepustowości.

Nasza opcja pakowania w atmosferze modyfikowanej może zostać opcjonalnie dostarczona z asortymentem urządzeń „Li”. Opcja ta umożliwia klientom pakowanie produktów wrażliwych na tlen lub takich, które muszą zostać zakonserwowane na dłuższy okres. Proszę zapoznać się z sekcją dotyczącą pakowania w atmosferze modyfikowanej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tej opcji.

GEA Avapac Limited Intervention Filling

Limited Intervention Filler - RBF-800Li

Powiązane filmy wideo

GEA Integrated Powder Filling and Palletizing System

GEA Insights

A bowl of pasta with cultivated meat

GEA wprowadza do USA swoje <i>know-how</i> dotyczące produkcji białek alternatywnych

Nowe centrum technologiczne GEA w Winsconsin, w którym opracowujemy substytuty mięsa, nabiału, owoców morza i jajek, przyspiesza produkcję nowej żywności na rynku amerykańskim

Przyszłościowe zabezpieczenie łańcucha chłodniczego dzięki zrównoważonemu chłodzeniu

Znaczenie jakości zarządzania łańcuchem chłodniczym jest nie do przecenienia. Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości łatwo psujących się produktów spożywczych w punkcie konsumpcji to ogromna odpowiedzialność dla osób obsługujących...

Pracownicy GEA – oddzielanie

Oddzielanie od reszty

Historia wirówki GEA rozpoczęła się w 1893 roku, gdy Franz Ramesohl i Franz Schmidt zaczęli produkować opatentowane mechaniczne separatory do mleka, torując drogę nowoczesnym metodom przetwórstwa mleka. Innowacja ta pomogła poradzić...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.