Technologia odparowywania

Wyparka z obiegiem naturalnym

Szybkie uruchomienie i wysoka wydajność jednostkowa. Pionowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z krótką rurą oraz bocznym separatorem umieszczonym na górze.

wyparka-z-obiegiem-naturalnym-01
wyparka-z-obiegiem-naturalnym

Wyparki z obiegiem naturalnym oferują możliwość zastosowania jako urządzenie do znacznego zagęszczania.

Dobrze nadają się do pracy z produktami niewrażliwymi na wysokie temperatury, które wymagają dużych współczynników odparowania, jak również z produktami o dużej tendencji do zanieczyszczania się lub z produktami nienewtonowskimi, w przypadku których lepkość pozorna może być zmniejszona przez wysokie prędkości.

Często są montowane również z dzieloną komorą wrzenia i separatorem umieszczonym na górze.

Cechy szczególne:

  • Szybkie uruchomienie i wysoka wydajność jednostkowa.
    Zawartość cieczy w wyparce jest bardzo niska z uwagi na stosunkowo niewielką długość i małą średnicę rurek grzewczych.

Zasada działania

Zasada działania wyparki z obiegiem naturalnym
wyparka-z-obiegiem-naturalnym-schemat pracy

Ciecz jest podawana na dno rurek grzewczych. Dzięki zewnętrznemu ogrzewaniu rurek film cieczy wewnątrz ścian rurek zaczyna wrzeć i częściowo wyparowuje. 

W wyniku ruchu wytwarzanych oparów do góry ciecz też jest transportowana do góry — zgodnie z zasadą termosyfonu lub filmu wznoszącego się. Po oddzieleniu od oparów przepływa z powrotem do wyparki przez rurę cyrkulacyjną, zapewniając stabilną i równomierną cyrkulację. 

Im większa jest różnica temperatur pomiędzy komorą grzejną a komorą wrzenia, tym większa jest intensywność odparowywania a w rezultacie szybkość cyrkulacji cieczy i wymiany ciepła. 

Jeżeli komora wrzenia wyparki cyrkulacyjnej podzielona jest na kilka oddzielnych komór, z których każda wyposażona jest we własny system obiegu cieczy, to powierzchnia grzejna niezbędna do osiągnięcia wysokich stężeń końcowych może być znacznie mniejsza niż w przypadku systemów bez podziału. 

Stężenie końcowe jest osiągane dopiero w ostatniej komorze. W innych komorach wymiana ciepła jest znacznie większa za sprawą mniejszych lepkości i wzrostów temperatury wrzenia.

rodzaj-odparowywania-01

Opcje ogrzewania dla instalacji do oddzielania termicznego

Tradycyjnie wyparka lub krystalizator są ogrzewane parą świeżą, ale również ciepło odpadowe może być wykorzystywane jako źródło energii, pod warunkiem, że określono ilość energii wymaganej do procesu oddzielania termicznego.

GEA Insights

A bowl of pasta with cultivated meat

GEA wprowadza do USA swoje <i>know-how</i> dotyczące produkcji białek alternatywnych

Nowe centrum technologiczne GEA w Winsconsin, w którym opracowujemy substytuty mięsa, nabiału, owoców morza i jajek, przyspiesza produkcję nowej żywności na rynku amerykańskim

Przyszłościowe zabezpieczenie łańcucha chłodniczego dzięki zrównoważonemu chłodzeniu

Znaczenie jakości zarządzania łańcuchem chłodniczym jest nie do przecenienia. Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości łatwo psujących się produktów spożywczych w punkcie konsumpcji to ogromna odpowiedzialność dla osób obsługujących...

Pracownicy GEA – oddzielanie

Oddzielanie od reszty

Historia wirówki GEA rozpoczęła się w 1893 roku, gdy Franz Ramesohl i Franz Schmidt zaczęli produkować opatentowane mechaniczne separatory do mleka, torując drogę nowoczesnym metodom przetwórstwa mleka. Innowacja ta pomogła poradzić...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.