Technologia odparowywania

Wyparka z obiegiem naturalnym

Szybkie uruchomienie i wysoka wydajność jednostkowa. Pionowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z krótką rurą oraz bocznym separatorem umieszczonym na górze.

wyparka-z-obiegiem-naturalnym-01
wyparka-z-obiegiem-naturalnym

Wyparki z obiegiem naturalnym oferują możliwość zastosowania jako urządzenie do znacznego zagęszczania.

Dobrze nadają się do pracy z produktami niewrażliwymi na wysokie temperatury, które wymagają dużych współczynników odparowania, jak również z produktami o dużej tendencji do zanieczyszczania się lub z produktami nienewtonowskimi, w przypadku których lepkość pozorna może być zmniejszona przez wysokie prędkości.

Często są montowane również z dzieloną komorą wrzenia i separatorem umieszczonym na górze.

Cechy szczególne:

  • Szybkie uruchomienie i wysoka wydajność jednostkowa.
    Zawartość cieczy w wyparce jest bardzo niska z uwagi na stosunkowo niewielką długość i małą średnicę rurek grzewczych.

Zasada działania

Zasada działania wyparki z obiegiem naturalnym
wyparka-z-obiegiem-naturalnym-schemat pracy

Ciecz jest podawana na dno rurek grzewczych. Dzięki zewnętrznemu ogrzewaniu rurek film cieczy wewnątrz ścian rurek zaczyna wrzeć i częściowo wyparowuje. 

W wyniku ruchu wytwarzanych oparów do góry ciecz też jest transportowana do góry — zgodnie z zasadą termosyfonu lub filmu wznoszącego się. Po oddzieleniu od oparów przepływa z powrotem do wyparki przez rurę cyrkulacyjną, zapewniając stabilną i równomierną cyrkulację. 

Im większa jest różnica temperatur pomiędzy komorą grzejną a komorą wrzenia, tym większa jest intensywność odparowywania a w rezultacie szybkość cyrkulacji cieczy i wymiany ciepła. 

Jeżeli komora wrzenia wyparki cyrkulacyjnej podzielona jest na kilka oddzielnych komór, z których każda wyposażona jest we własny system obiegu cieczy, to powierzchnia grzejna niezbędna do osiągnięcia wysokich stężeń końcowych może być znacznie mniejsza niż w przypadku systemów bez podziału. 

Stężenie końcowe jest osiągane dopiero w ostatniej komorze. W innych komorach wymiana ciepła jest znacznie większa za sprawą mniejszych lepkości i wzrostów temperatury wrzenia.

rodzaj-odparowywania-01

Opcje ogrzewania dla instalacji do oddzielania termicznego

Tradycyjnie wyparka lub krystalizator są ogrzewane parą świeżą, ale również ciepło odpadowe może być wykorzystywane jako źródło energii, pod warunkiem, że określono ilość energii wymaganej do procesu oddzielania termicznego.

GEA Insights

Przyszłościowe zabezpieczenie łańcucha chłodniczego dzięki zrównoważonemu chłodzeniu

Znaczenie jakości zarządzania łańcuchem chłodniczym jest nie do przecenienia. Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości łatwo psujących się produktów spożywczych w punkcie konsumpcji to ogromna odpowiedzialność dla osób obsługujących...

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Jak udój grupowy pomaga w nowoczesnych gospodarstwach mlecznych

Najnowsza generacja automatycznego dojenia wprowadza udój grupowy — jest to stosowana w gospodarstwach mlecznych praktyka, w ramach której krowy są dojone w stadkach o wyznaczonej porze, zazwyczaj dwa lub trzy razy dziennie....

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.