Instalacje wyparne

Inteligentne połączenie wszystkich komponentów instalacji procesowej z różnymi rodzajami wyparek, wraz z obróbką ciepła odpadowego w celu optymalizacji energetycznej, tworzą idealną instalację wyparną. GEA posiada doświadczenie w projektowaniu dostosowanych instalacji, które spełniają wszystkie wymagania i specyfikacje przy jednoczesnej minimalizacji kosztów inwestycyjnych i operacyjnych.

Instalacje wyparne są potrzebne wszędzie tam, gdzie w procesie przemysłowym konieczne jest usunięcie wody lub innej cieczy, zwiększenie stężenia lub zmniejszenie objętości.

Aby sprostać każdemu spektrum specyfikacji i wymagań, GEA projektuje rozwiązania instalacji łączące różne typy wyparek, układy urządzeń i opcje ogrzewania. Każdy typ wyparki i opcja ogrzewania oferuje określone korzyści, zatem w przypadku zlecenia najlepiej dokonać wyboru zgodnie z głównymi parametrami procesu.

Dzięki ciągłym badaniom, pracom rozwojowym prowadzonym przez ponad sto lat i doświadczeniu wynikającemu z kilku tysięcy zainstalowanych instalacji, GEA nadal oferuje najszerszą wiedzę techniczną i potrafi stworzyć najlepsze rozwiązanie dla prawie każdego produktu, szybkości odparowania, warunków pracy lub zastosowania.

Instalacje wyparne można znaleźć w tysiącach zakładów na całym świecie, które służą do obsługi różnorodnych procesów przemysłowych, takich jak m.in:

 • Chemia nieorganiczna i sole
 • Nawozy
 • Chemia organiczna
 • Ścieki przemysłowe
 • Ścieki organiczne i nieorganiczne
 • Wywar gorzelniany, woda do namaczania oraz woda uzyskiwana podczas przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ścieki z produkcji DDGS
 • Woda z prasy do płyt pilśniowych
 • Kaprolaktam, kaolin
 • Ekstrakt kawy i herbaty, ścieki kawowe
 • Ekstrakt tytoniowy 
 • Produkty spożywcze i mleczarskie
 • Ekstrakty i hydrolizaty
 • Produkty skrobiowe i białkowe
 • Dodatki spożywcze
 • Ekstrakt z mięsa i kości
 • Teksturyzatory, żelatyna i słodziki
 • Napoje i alkohole
 • Soki i koncentraty, ekstrakt słodowy
 • Produkty fermentacji
rodzaj-odparowywania-01

Opcje ogrzewania dla instalacji do oddzielania termicznego

Tradycyjnie wyparka lub krystalizator są ogrzewane parą świeżą, ale również ciepło odpadowe może być wykorzystywane jako źródło energii, pod warunkiem, że określono ilość energii wymaganej do procesu oddzielania termicznego.

GEA Insights

gea-intellicant-oczyszczanie-ścieków-w-erze-cyfryzacji

Oczyszczalnie ścieków są kluczową infrastrukturą we współczesnej cywilizacji. Ale jak w sposób ciągły i zaawansowany monitorować ich działanie? Osiągnęliśmy to, co od dawna pozostawało wyzwaniem pod względem optymalizacji: automatyczną...

Computer generated AI in shape of brain.

Mózgi ze stali: AI daje zrównoważenie GEA i naszym klientom

Dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnej technologii czujników, usług łączności w chmurze oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych GEA zdołała tchnąć w swoje niestrudzone maszyny pierwiastek prawdziwej inteligencji. Rezultaty...

GEA supports farmers in industry transformation

GEA pomaga rolnikom w procesie transformacji sektora

Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.