Instalacje wyparne

Inteligentne połączenie wszystkich komponentów instalacji procesowej z różnymi rodzajami wyparek, wraz z obróbką ciepła odpadowego w celu optymalizacji energetycznej, tworzą idealną instalację wyparną. GEA posiada doświadczenie w projektowaniu dostosowanych instalacji, które spełniają wszystkie wymagania i specyfikacje przy jednoczesnej minimalizacji kosztów inwestycyjnych i operacyjnych.

Instalacje wyparne są potrzebne wszędzie tam, gdzie w procesie przemysłowym konieczne jest usunięcie wody lub innej cieczy, zwiększenie stężenia lub zmniejszenie objętości.

Aby sprostać każdemu spektrum specyfikacji i wymagań, GEA projektuje rozwiązania instalacji łączące różne typy wyparek, układy urządzeń i opcje ogrzewania. Każdy typ wyparki i opcja ogrzewania oferuje określone korzyści, zatem w przypadku zlecenia najlepiej dokonać wyboru zgodnie z głównymi parametrami procesu.

Dzięki ciągłym badaniom, pracom rozwojowym prowadzonym przez ponad sto lat i doświadczeniu wynikającemu z kilku tysięcy zainstalowanych instalacji, GEA nadal oferuje najszerszą wiedzę techniczną i potrafi stworzyć najlepsze rozwiązanie dla prawie każdego produktu, szybkości odparowania, warunków pracy lub zastosowania.

Instalacje wyparne można znaleźć w tysiącach zakładów na całym świecie, które służą do obsługi różnorodnych procesów przemysłowych, takich jak m.in:

 • Chemia nieorganiczna i sole
 • Nawozy
 • Chemia organiczna
 • Ścieki przemysłowe
 • Ścieki organiczne i nieorganiczne
 • Wywar gorzelniany, woda do namaczania oraz woda uzyskiwana podczas przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ścieki z produkcji DDGS
 • Woda z prasy do płyt pilśniowych
 • Kaprolaktam, kaolin
 • Ekstrakt kawy i herbaty, ścieki kawowe
 • Ekstrakt tytoniowy 
 • Produkty spożywcze i mleczarskie
 • Ekstrakty i hydrolizaty
 • Produkty skrobiowe i białkowe
 • Dodatki spożywcze
 • Ekstrakt z mięsa i kości
 • Teksturyzatory, żelatyna i słodziki
 • Napoje i alkohole
 • Soki i koncentraty, ekstrakt słodowy
 • Produkty fermentacji
rodzaj-odparowywania-01

Opcje ogrzewania dla instalacji do oddzielania termicznego

Tradycyjnie wyparka lub krystalizator są ogrzewane parą świeżą, ale również ciepło odpadowe może być wykorzystywane jako źródło energii, pod warunkiem, że określono ilość energii wymaganej do procesu oddzielania termicznego.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.