Typ wyparki Lean Compact Evaporator

Nowa oszczędna i kompaktowa konstrukcja wielostopniowej wyparki do zastosowań odpornych na korozję.

Główne korzyści

W celu redukcji całkowitych kosztów urządzenie może być w pełni zamontowane na płozach. Czas montażu jest również zredukowany, gdyż urządzenie jest już gotowe do podłączenia i użycia.

 Technologia ta jest szczególnie ukierunkowana na rynek sody kaustycznej (niskie stężenie NaOH tj. 32% wag.→50% wag., co stanowi 80% przemysłu odparowania z użyciem sody kaustycznej).

W wyparce Lean Compact można zagęszczać praktycznie wszystkie produkty, pod warunkiem że płyty z metalu będą odporne na korozję i nie będzie specjalnych wymogów sanitarnych.

Inne segmenty rynku i zastosowania

Produkcja chemiczna z fermentacją, np. kwasu bursztynowego, może czerpać korzyści z użycia tej wyparki. Inne zastosowania, takie jak zagęszczanie solanek (chlorku sodu, chlorku wapnia ...)

 Wydajność i liczbę stopni można dostosować, aby osiągnąć równowagę kosztów CAPEX i OPEX. Przy niskich cenach energii klient może chcieć zredukować liczbę stopni i tym samym początkowy koszt CAPEX, ale zwiększyć zużycie energii.

Z drugiej strony przy wysokich cenach energii klient może chcieć zwiększyć liczbę stopni lub wybrać jednostopniową płytową wyparkę z opadającym filmem cieczy ogrzewaną za pomocą mechanicznej kompresji pary.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?