Technologia płuczek

Płuczki pneumatyczne

Ustawiona pionowo lub pod kątem rura z pionowym wlotem gazu oraz dyszami napędowymi koncentrycznie ułożonymi w rurze powyżej bocznego wlotu gazu.

Zwykle w połączeniu z zainstalowaną z boku wirówką odśrodkową.

Funkcja

Na górze płuczki pneumatycznej za pomocą specjalnych dysz napędowych wtryskiwany i drobno rozpraszany jest płyn płuczący wytwarzający maksymalną powierzchnię wymiany pomiędzy gazem a cieczą. Następnie spływa on z wysoką prędkością względną w stosunku do przepływu gazu. Dzięki wysokiej energii wejściowej płuczka może samodzielnie zasysać i transportować gazy i wyziewy. Efekt wtryskiwania pozwala na oczyszczanie gazów spalinowych bez powodowania spadku ciśnienia gazu. Dlatego co do zasady nie ma potrzeby stosowania wentylatora mechanicznego do odprowadzania i transportowania gazu.

Dzięki zmodyfikowanej konstrukcji z efektem gaszenia gazy o temperaturze do 1300°C mogą być poddane chłodzeniu i płukaniu w jednym procesie.

Efekt gaszenia zapewnia jednocześnie chłodzenie gazów i oparów. W ten sposób strumień gazu jest chłodzony do odpowiedniej dopuszczalnej temperatury chłodzenia poprzez odparowanie wody w strumieniu gazu. Opary mogą być chłodzone i skraplane dzięki przewodzeniu ciepła.

Przez całą drogę w płuczce odbywa się absorpcja zanieczyszczeń i rozpuszczenie ich w cieczy. W przypadku absorpcji chemicznej składnik zanieczyszczeń wiązany jest chemicznie.

Dzięki temu można uzyskać skuteczność oddzielania do 98% na każdym etapie oczyszczania.

Dzięki wykorzystaniu efektu oddzielenia inercyjnego, cząstki stałe lub krople są oddzielane w okolicy dysz napędowych w wyniku zderzania się z szybko płynącymi kroplami płynu. W ten sposób cząstki o średnicy ≥ 5 µm mogą zostać praktycznie całkowicie oddzielone.

Gaz i płyn muszą zostać ponownie oddzielone na końcu rury płuczki za pomocą umieszczonej poniżej wirówki odśrodkowej.

Specjalne funkcje

 • Funkcja płuczki dostępna od razu (bez przestoju)
 • Połączenie oddzielania cząstek i oddzielania zanieczyszczeń w jednym urządzeniu
 • Automatyczne ssanie, brak spadku ciśnienia
 • Duży zakres obciążenia, dobre działanie przy częściowym obciążeniu 
 • Odporność na zanieczyszczenie, wysoki poziom niezawodności operacyjnej
 • Niewielkie potrzeby konserwacji
 • Szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
 • Dostępność niemal we wszystkich materiałach

Zakres zastosowań

 • Zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • Chłodzenie gorących gazów spalinowych
 • Absorpcja chemiczna dużych ilości zanieczyszczeń
 • Oddzielanie cząstek
 • Usuwanie dużych nagle pojawiających się zanieczyszczeń — szczególnie sprawdza się jako płuczka awaryjna

GEA Insights

A bowl of pasta with cultivated meat

GEA brings alternative protein expertise to U.S.

A new GEA technology center for developing alternatives to meat, dairy, seafood and eggs in Wisconsin, will help accelerate novel food production in the U.S. market

Przyszłościowe zabezpieczenie łańcucha chłodniczego dzięki zrównoważonemu chłodzeniu

Znaczenie jakości zarządzania łańcuchem chłodniczym jest nie do przecenienia. Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości łatwo psujących się produktów spożywczych w punkcie konsumpcji to ogromna odpowiedzialność dla osób obsługujących...

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.