Menu

Technologia umożliwiająca prace badawczo-rozwojowe w przemyśle farmaceutycznym: Granulacja, mieszanie, suszenie, mielenie i peletyzacja

PharmaConnect™ R&D Processing

System PharmaConnect™ to najważniejsze rozwiązanie GEA do produkcji na niewielką skalę oraz prac badawczo-rozwojowych. Umożliwia on przyłączenie szeregu różnych modułów procesowych do jednego modułu sterowania.

Hermetyczne przetwarzanie do celów badawczo-rozwojowych

Kompletna linia GEA do hermetycznej granulacji w pracach badawczo-rozwojowych obejmuje proces od dozowanych surowców po gotową tabletkę. Prezentowany system w niezaprzeczalnie wykazuje elastyczność, którą można uzyskać w całym procesie – łącznie z granulacją szybkoobrotową, peletyzacją oraz mieszaniem, suszeniem i mieleniem — w pełni hermetycznym środowisku. Ilustruje, w jaki sposób niezwykła technologię GEA może posłużyć do stworzenia kompleksowego rozwiązania dopasowanego do określonych wymagań każdego użytkownika, czy to przez integrację, zawór dzielący, czy technologię jednorazowej hermetyzacji.

Technologie PharmaConnect™

Oparty na wiodących na rynku technologiach granulacji od GEA i zaprojektowany do zastosowań w laboratorium i instalacjach pilotowych, system PharmaConnect™ może przetwarzać partie o wadze od 200 g do 25 kg lub większe, a wszystko to ze sterowaniem za pomocą jednego modułu sterowania.

System PharmaConnect™ nie ogranicza się tylko do granulacji; jego unikalna konstrukcja umożliwia obsługiwanie dowolnej liczby technologii przetwórczych z jednego interfejsu operatora, w tym

 • PMA™ — granulacja z szybkim cięciem od dołu
 • Gral™ — granulacja z szybkim cięciem od góry
 • NICA™ — ekstruzja i sferonizacja
 • BUCK™ — systemy mieszania DPPL i hermetyzacja
 • TRV — mieszanie z szybkim cięciem wyrobów do inhalacji.

Instalowany przez ścianę lub mobilny moduł sterowania

Dostępne są dwie wersje modułu sterowania: instalowany przez ścianę i mobilny. Urządzenie jest także wyposażone w interfejs użytkownika z ekranem dotykowym, modułowy napęd oraz system rozpoznawania modułu (MRS) od GEA, który automatycznie wykrywa rodzaj i wydajność podłączonego modułu, sprawnie wyświetlając odwzorowanie graficzne procesu na ekranie, zarówno aktywując, jak i definiując poprawne nastawy i parametry robocze. 

PharmaConnect™ to idealnie zgodne z technologią analizy procesu (PAT) i bieżącymi dobrymi praktykami produkcyjnymi rozwiązanie typu „podłącz i używaj!”, odpowiednie dla zapracowanego naukowca tworzącego formuły.

Objętości robocze i rozmiary partii PMA

Prace rozwojowe
Rozmiar sprzętuTypowa minimalna partia przy 0,6 sgTypowa maksymalna partia przy 0,6 sg
1240 g450 g
3720 g1,35 g
51,2 kg2,25 kg
Średnie
Rozmiar sprzętuTypowa minimalna partia przy 0,6 sgTypowa maksymalna partia przy 0,6 sg
102,4 kg4,5 kg
153,6 kg6,75 kg
Pilotowe
Rozmiar sprzętuTypowa minimalna partia przy 0,6 sgTypowa maksymalna partia przy 0,6 sg
204,8 kg9 kg
307,2 kg13,5 kg
6014,4 kg27 kg

Moduł wysokoobrotowego mieszadła wyposażony w jeden wirnik napędzany od dołu nadaje się zwłaszcza do szybkiego mieszania partiami małych ilości aktywnych składników farmaceutycznych z zaróbkami podstawowymi typowymi dla produktów do inhalacji.

Inhalator Lady

Poprzez połączenie dużej powierzchni głównego ostrza wirnika z oddziaływaniem kierunkowym ostrza podającego w sposób szybki i powtarzalny można wytwarzać jednolite i stabilne mieszaniny.

Mieszanie z szybkim cięciem TRV

Od ponad 40 lat urządzenia Turbo Rapid dostarczają rozwiązania mieszania z dużą intensywnością dla suchych proszków. Unikalne łopatki szybkoobrotowego wirnika TRV zapewniają jednorodność i stabilność, będące kluczowymi czynnikami w produkcji leków do inhalacji. 

Dostępne z wydajnością roboczą od 150 g do 30 kg urządzenie TRV jest dostępne w wersji wolnostojącej lub jako opcje PharmaConnect™.

Kluczowe funkcje i korzyści

 • System PharmaConnect™ oferuje wymienne bębny, które są geometrycznie skalowane, tak aby pomóc w procesie rozbudowy instalacji; zamiana bębnów przetwórczych zajmuje poniżej 2 minut
 • system TRV jest przeznaczony do produkcji wyrobów DPI 
 • powierzchnia wirnika jest znacznie większa niż w przypadku konwencjonalnego granulatora szybkotnącego i zwiększa energię procesu mieszania; wirnik działa także z prędkością końcówki do 20 m/s — dwa razy szybciej niż konwencjonalny granulator szybkotnący (HSG)
 • większy wkład energii daje bardziej jednorodny produkt ze względnymi odchyleniami standardowymi na poziomie poniżej 2%, a często poniżej 1% (w porównaniu z około 4% dla konwencjonalnego HSG i 8% dla mieszadła wolnotnącego)
 • zwiększony wkład energii sprzyja przyleganiu aktywnego składnika do nośnika laktozy; to przywieranie gwarantuje, że sformułowany produkt zachowuje swój skład podczas składowania i przez całą czynność napełniania; jeżeli aktywny składnik nie przylega do laktozy, to zachodzi ryzyko segregacji w trakcie składowania i napełniania, co skutkuje powstaniem pęcherzy niezgodnych ze specyfikacją
 • przyrząd inhalacyjny jest zaprojektowany tak, aby zapewnić wystarczające ścinanie odłączające aktywny składnik od nośnika laktozy, tak aby zmikronizowany aktywny składnik trafił głęboko do płuc, podczas gdy laktoza pozostaje w górnych obszarach
 • energia przekazana przez łopatki pomaga przerwać spoistość laktozy, aby nadać jej dobrą osypliwość, a tym samym umożliwić dokładne zmieszanie z aktywnym składnikiem.

Procesy granulacji pierwotnej PharmaConnect™ skupiają się wokół sprawdzonej technologii granulatora PMA™ od GEA, dając użytkownikowi możliwość przetwarzania partii od 100 g do 25 kg i więcej.

Pharma Penn — Rozwiązania dotyczące hermetyzacji

Dostępny jako moduł instalowany przez ścianę lub mobilny.

Moduł do granulacji

Dostępna jest cała gama standardowych rozmiarów bębnów, aby obsługiwać partie w ilości
1-3 l na skalę prac rozwojowych (optymalny wybór do opracowywania receptury i procesu z użyciem bardzo małych ilości aktywnego materiału); 5, 10 oraz 15 l (na średnią skalę do dalszego rozwoju produktu; oraz 30 i 60 l do produkcji na skalę pilotową. Jednakże modułowy format systemu PharmaConnect™ umożliwia wykorzystanie specjalnych modułów zgodnie ze specyficznymi potrzebami klienta, takimi jak niestandardowe pojemności, różne kształty, a nawet różne materiały — na przykład szkło.

Granulator szybkotnący napędzany od dołu PMA™

Standardowe i oferujące szeroką gamę zdolności przetwórczych rozmiary modułów napędzanego od dołu PMA™ to 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 i 60 i, z możliwością geometrycznej rozbudowy każdego z urządzeń. Każdy z tych modułów jest wyposażony we własny napęd z wirnikiem, utrzymując stały wkład energii na jednostkę objętości oraz umożliwiając wytwarzanie prawdziwych danych skalowania, nawet na poziomie 1 l do rozszerzania komercyjnego.

Granulacja z szybkim cięciem od góry Gral™

Najnowocześniejszy system granulacji od góry Gral™ słynie na całym świecie ze swojej wysokiej jakości, solidnej konstrukcji i możliwości skalowania. UltimaGral™ jest wyposażony w bęben o pojemności 10 l i można go rozszerzyć do pojemności 25 i 75 l, ułatwiając przejście do wyposażenia na skalę produkcyjną. Ponadto integracja z modułem sterowania PharmaConnectTM gwarantuje pełną elastyczność procesu.

Ekstruzja i sferonizacja: Peletki farmaceutyczne są źródłem wielu dodatkowych korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi tabletkami.

PharmaConnect NICA

GEA oferuje pełną gamę standardowych procesów peletyzacji i pomaga dobrać procedurę najlepiej dopasowaną do potrzeb.

NICA™ IPS5

PharmaConnect NICA pełny

Zaprojektowany specjalnie jako system peletyzacji dla przemysłu farmaceutycznego, zdolny do peletyzacji małych partii (50 g) przy użyciu mechanizmów operacyjnych stosowanych w większych urządzeniach skali pilotowej i produkcyjnej, ekstruder i sferonizator NICA™ IPS-5 to doskonałe uzupełnienie systemu PharmaConnect™.

System NICA™ IPS5 funkcjonuje wyłącznie jako moduł procesowy na platformie GEA PharmaConnect™, łącząc ekstruder koszowy NICA™ E100 ze sferonizatorem NICA™ S250.

Moduł mieszadła do prac rozwojowych oraz zastosowań na skalę pilotową

Mieszadło DPPL PharmaConnect

Rozległa wiedza procesowa GEA oraz ciągłe badania gwarantują dostarczenie najwydajniejszych mieszarek i mieszadeł. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań technicznych i opcji technologicznych w celu zapewnienia skutecznego mieszania i mieszania proszków i granulatów farmaceutycznych.

Systemy mieszania DPPL

Technologię NIR, wyposażoną w unikatowy, demontowalny system Blending Prism™ i przeznaczoną do obsługi całej gamy DPPL w rozmiarach laboratoryjnych (3–75 l) za pomocą jednego modułu procesowego, można także zastosować do wykrywania jednorodności mieszania w trakcie pracy. System Prism™ zapewnia funkcję mieszania wolnotnącego w obracającym się DPPL, zwiększając turbulencję obracanego produktu oraz redukując czas mieszania.

Powiązane produkty

Contained Powder Sampling

Contained Powder Sampling

GEA oferuje całą gamę hermetycznych urządzeń do próbkowania w przemyśle farmaceutycznym. Te urządzenia bazują na technologiach zaworowych Buck®.

FlexStream™ Fluid Bed Processor

FlexStream™ Fluid Bed Processor

FlexStream™ to nowe wielozadaniowe urządzenie przetwórcze do zastosowań farmaceutycznych, które rozwiązuje obecne niedostatki tradycyjnego mieszania fluidalnego i obejmuje funkcję liniowego skalowania oraz w pełni hermetyczny załadunek i rozładunek.

Fluid Bed R&D Processing of Pharmaceuticals

Fluid Bed R&D Processing of Pharmaceuticals

Nasza kompletna gama technologii badawczo-rozwojowych przeznaczonych do określonych zastosowań na niewielką skalę obejmuje wszystkie aspekty wytwarzania produktów stałych, od mieszadeł szybkotnących, suszarek fluidalnych i systemów jednomisowych przez ekstrudery i sferonizatory, mieszadła i rozwiązania dotyczące hermetyzacji aż po tabletkowanie.

Gral™ High Shear Granulators

Gral™ High Shear Granulators

Niezależnie od tego, czy klient wymaga mieszania z szybkim cięciem czy granulacji, GEA dysponuje rozwiązaniem każdego wyzwania produkcyjnego i może pomóc w wyborze technologii najwłaściwszej dla zastosowania klienta w zakresie produkcji farmaceutycznej.

Hicoflex® Disposable Containment System

Hicoflex® Disposable Containment System

Jednorazowy interfejs o wysokim stopniu hermetyzacji do bezpiecznego i bezpyłowego transferu farmaceutycznych form suchych w celu pełnej ochrony operatora, produktu i środowiska.

Lighthouse Probe™ - online measurement

Lighthouse Probe™ - online measurement

Sonda Lighthouse Probe™ służy do monitorowania w czasie rzeczywistym procesów chemicznych i farmaceutycznych i umożliwia czyszczenie okna w trakcie procesu w dowolnym momencie, rekalibrację w trakcie procesu, pełne czyszczenie CIP obudowy i uszczelnienia oraz wyraźny obraz nawet w trudnych warunkach.

MODUL™ P Tablet Press

MODUL™ P Tablet Press

MODUL™ P, najmniejsza tabletkarka z serii MODUL™ z modułem ECM, szczególnie sprawdza się do opracowywania formuł i produkcji na małą skalę. Wyjątkowo krótki czas przezbrojenia oferowany przez model MODUL™ P pozwala na ogromny wzrost wydajności, szczególnie gdy plan produkcji obejmuje wiele następujących po sobie małych partii.

PharmaConnect™ PLUS

PharmaConnect™ PLUS

Zaprojektowane do granulacji na niewielką skalę oraz prac badawczo-rozwojowych, zwłaszcza w zakresie silnych substancji czynnych, urządzenie PharmaConnect™ PLUS — w oparciu o sprawdzone połączenie pojedynczej jednostki sterowania z różnorodną gamą modułów przetwórczych — w dalszym ciągu korzysta zarówno z fizycznej, jak i dotyczącej sterowania integracji z mieszalnikami fluidalnymi GEA: FlexStream™ 500 oraz FlexStream™ 1000.

PMA™ High Shear Processor

PMA™ High Shear Processor

Granulator szybkotnący PMA™ oraz mieszalnik i granulator PMA-Advanced™ to wielofunkcyjne urządzenia przetwórcze w równym stopniu nadające się do szybkiej dyspersji suchych proszków, granulatów uwodnionych lub rozpuszczalników, jak i wytwarzania produktów musujących i peletyzacji metodą stapiania do zastosowań farmaceutycznych.

UltimaPro™ Single Pot Processors

UltimaPro™ Single Pot Processors

Urządzenie do mieszania, granulacji i suszenia w jednym zbiorniku (urządzenie jednomisowe) UltimaPro™ oferuje wybór opcji mieszania, granulacji i suszenia zintegrowane w ramach jednego zbiornika do przetwarzania. Z naszą pomocą klient wybierze najodpowiedniejszą technikę dla produktu.

Service products

GEA Insights

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami