Łoża fluidalne

Technologia łoża fluidalnego to kluczowa technologia GEA. Dostarczamy kilka różnych rodzajów jednostek łoża fluidalnego do zastosowania w ramach produktów mleczarskich, chemicznych i farmaceutycznych. Wszystkie są stosowane do suszenia i/lub chłodzenia cząstek — proszków, aglomeratów lub peletek — oraz do produkcji aglomeratów lub granulatów z drobnych proszków.

Przetwarzanie w łożu fluidalnym dla farmaceutycznych produktów stałych

Od ponad 50 lat GEA dostarcza zaawansowane instalacje na bazie łoża fluidalnego do mieszania, granulacji, suszenia, peletyzacji i powlekania dla przemysłu farmaceutycznego. Oferta obejmuje systemy o małej wydajności zaprojektowane z myślą o pracach badawczo-rozwojowych, jak również instalacje przemysłowe do produkcji seryjnej produktów farmaceutycznych w warunkach cGMP.

Granulacja, suszenie, peletyzacja i powlekanie

Stosując sprawdzone standardowe komponenty, GEA sprawia, że projekt instalacji jest zarówno prosty, jak i elastyczny. Wybrane przez użytkownika moduły procesowe, filtry, systemy sterowania oraz jednostki przygotowania powietrza mogą zostać połączone w układ dokładnie spełniający wymagania produkcyjne klienta. To modułowe podejście gwarantuje ograniczenie do minimum procedur kwalifikacji i walidacji.

Intensyfikacja procesu

Aktualnie obowiązujące dobre praktyki wytwarzania coraz częściej wymagają, aby produkt podczas przetwarzania znajdował się w pełni hermetycznym środowisku w celu ochrony tak operatorów jak i otoczenia. Zintegrowane systemy produkcyjne nie tylko oferują hermetyczność przetwarzania, ale także wyższą wydajność procesu uzyskiwaną za sprawą automatyzacji, zwiększonej produktywności oraz skutecznych procedur czyszczenia.

WIP i CIP: Optymalizacja procesu zależy od skutecznego i wydajnego czyszczenia. Automatyzacja procesu czyszczenia zapewnia jego powtarzalność, umożliwia walidację i minimalizuje przestoje. Całość instalacji produkcyjnej może zostać wyposażona w podstawowy system mycia w miejscu (WIP) lub w pełni zautomatyzowany system czyszczenia w miejscu (CIP), obejmujący także filtry procesowe, których nie trzeba demontować do czyszczenia. 

Rozładunek produktu: W celu zapewnienia automatycznego rozładunku produktu oferowane są pneumatyczne linie przesyłowe lub systemy grawitacyjne współpracujące z technologią dystrybutora powietrza Non-Sifting Gill Plate™. Ponadto dla produktów standardowych jak i kruchych proszków oferowany jest szybki rozładunek z zastosowaniem systemu transportowego GEA LeanPhase dla przemysłu farmaceutycznego: kontrolowany przepływ powietrza zarówno nad jak i pod tarczą dystrybucji powietrza umożliwia skuteczny rozładunek suchych granulatów, pozwalając jednocześnie uniknąć konieczności korzystania z podciśnieniowego pojemnika odbiorczego. 

Urządzenia produkcyjne

Aby zapewnić maksymalną elastyczność procesu, GEA może dostarczyć jednostkę na bazie łoża fluidalnego, system Multi-Processor™ z wymiennymi modułami lub procesor fluidalny FlexStream™, który łączy wiele operacji w ramach jednego urządzenia. GEA dysponuje serią procesorów fluidalnych, które umożliwiają opracowywanie formulacji, rozwój procesu oraz wytwarzanie serii klinicznych aż po produkcję w dużej skali.

Nasz kompletny zakres urządzeń produkcyjnych został zaprojektowany z myślą o integracji systemowej. Suszarnie i powlekarki fluidalne mogą zostać połączone z mieszalniko-granulatorami szybkoobrotowymi typu high shear z napędem górnym lub dolnym, instalacjami do kalibracji na mokro i sucho, systemami transportu międzyoperacyjnego produktów, jednostkami przygotowania lepiszcza i powłok powlekających oraz jednostkami filtracyjnymi. W celu zapewnienia maksymalnej efektywności procesowej w projekcie systemu uwzględniane są wymagania w zakresie bezpieczeństwa, hermetyczności konstrukcji, przepływu produktu oraz budowy układu.

Produkty

Widać {{count}} z {{total}}

Filtruj produkty

Downloads

Filter downloads

Related videos

{{video.title}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami