Technologia filtracji membranowej CIP Recovery Unit

Recykling środków myjących

Przez ich stałe używanie środki myjące (głównie wodorotlenek sodu w stężeniu 2 — 4 %) zostają obciążone zanieczyszczeniami, takimi jak białka, cukry i barwniki, co sprawia, że konieczna jest ich wymiana. Jednakże stosując nanofiltrację GEA można oczyścić i zregenerować te środki w celu dalszego zastosowania, co daje oszczędność pieniędzy i pozwala uniknąć utylizacji.

Regenerację tych środków do mycia w obiegu zamkniętym (CIP) uzyskuje się z użyciem filtracji membranowej w normalnej temperaturze roboczej cieczy (do 70°C). Skażony środek do mycia w obiegu zamkniętym (CIP) jest przekazywany do głównego zbiornika zasobnikowego w drodze ultrafiltracji (UF) działającej w systemie bocznikowym. To pozwala usunąć zawieszone koloidalne zanieczyszczenia.

W wielu przypadkach środki do mycia w obiegu zamkniętym (CIP) można poddać bezpośredniej obróbce w systemie nanofiltracji (NF), aby usunąć zanieczyszczenia barwnikowe oraz te o małej masie cząsteczkowej. To prowadzi do zagęszczenia zanieczyszczeń w skażonym roztworze w retentacie, umożliwiając przejście filtratu oczyszczonego roztworu żrącego w tym samym stężeniu i temperaturze co nadawa.

 

Zalety i korzyści

  • Mniejsza strata substancji chemicznych daje oszczędność pieniędzy i wydłuża okresy ich stosowania;
  • Mniejszy koszt neutralizacji ścieków;
  • Mniejsze koszty energii (filtracja w wysokiej temperaturze);
  • Konstrukcja typu „podłącz i używaj!” ułatwia włączenie do istniejących systemów mycia w obiegu zamkniętym (CIP);
  • Standardowa modułowa konstrukcja redukuje koszty inwestycji i zwiększa zwrot z inwestycji.