Technologie ciągłego mieszania w linii Urządzenia mieszania ciągłego DICON™ dla przemysłu mleczarskiego

Technologia DICON™ do zastosowań w przemyśle mleczarskim

Mieszanie i standaryzacja w przemyśle mleczarskim

Technologia DICON™ jest z powodzeniem stosowana w przemyśle mleczarskim do mieszania jogurtu z owocami oraz do standaryzacji mleka i śmietany. Substancje płynne są mieszane w prawidłowych proporcjach w instalacji rurowej. Regulatory cyfrowe utrzymują stałe proporcje mieszania, nawet gdy cała przepustowość ulega wahaniom.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System do ciągłego mieszania w linii typu DICON-Y™ zaprojektowano specjalnie dla mieszanin jogurtu z owocami.

Podczas projektowania DICON-Y™ szczególną uwagę poświęcono delikatnej obróbce wrażliwego produktu. Osiągnięto to za pomocą obrotowych pomp tłokowych pracujących z niskim natężeniem przepływu. Ich konstrukcja zapobiega zgniataniu produktu. Zastosowanie zaworów modulacyjnych nie jest wymagane, jako że występują pompy o sterowanej częstotliwości.

System DICON-Y™ do ciągłego mieszania w linii jest wyposażony w dynamiczną mieszarkę gwarantującą pełne zmieszanie składników dodawanych do głównego strumienia w małych ilościach. Dynamiczna mieszarka zapobiega także zablokowaniu systemu przez zbyt grube cząstki.

 

Specjalne funkcje

 • Delikatna obróbka produktu 
 • Możliwe produkty do 1 000 000 CP 
 • Jednolicie zmieszany produkt bez konieczności stosowania zbiorników do mieszania 
 • Dokładność dzięki zastosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych 
 • Sterowanie cyfrowe w celu całkowitej kompensacji odchyleń 
 • Małe ilości produktu w systemie. 
 • Kompaktowy, przetestowany w laboratorium system

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System typu DICON-MS™ do ciągłego mieszania w linii umożliwiający standaryzację mleka i śmietany.

System typu DICON-MS™ do ciągłego mieszania w linii zaprojektowano do wysoce precyzyjnej standaryzacji śmietany i mleka. Zmiany zawartości tłuszczu w mleku surowym są automatycznie korygowane.

System standaryzacyjny jest zamontowany za separatorem. Z separatora jest zasilany mlekiem odtłuszczonym i śmietaną. Zawartość tłuszczu w mleku surowym, stosunek przepływu śmietany do mleka odtłuszczonego oraz precyzja oddzielania przez separator określają zawartość tłuszczu w śmietanie i mleku odtłuszczonym. 

Precyzję separatora w oddzielaniu można uznać za stałą, tj. zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym jest znana. Zawartość tłuszczu w śmietanie jest obliczana z użyciem wysoce precyzyjnego systemu do pomiaru gęstości oraz pomiaru temperatury według sprawdzonych algorytmów sterowania. Niezależnie od wartości pomiarowej i wartości zadanej, stosunek przepływu jest ustawiany automatycznie. Stały poziom zawartości tłuszczu w mleku standaryzowanym jest osiągany za pomocą regulacji proporcji standaryzowanej śmietany i mleka odtłuszczonego. System sterowania sam oblicza proporcje w oparciu o wartość zadaną.

 

Specjalne funkcje

 • Mieszanie produktów przebiega w instalacji rurowej (nie są konieczne zbiorniki do mieszania). 
 • Wysoka dokładność dzięki stosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych. 
 • Pełna kompensacja odchyleń dzięki cyfrowemu urządzeniu sterującemu. 
 • Małe ilości produktu w systemie. 
 • Łatwa obsługa. 
 • Kompaktowe przetestowane fabrycznie urządzenie.

Kontakt

Jak możemy pomóc?