Upstream

Uzdatnianie wody z procesu

Znaczna ilość wody złożowej powstaje jako produkt uboczny procesów produkcji ropy i gazu. W celu ochrony środowiska i złoża woda ta musi być przetworzona. W przeciwnym razie nie będzie mogła zostać odprowadzona bezpośrednio do morza ani użyta w celu ponownego wstrzykiwania, aby nie zwiększyć ciśnienia w złożu. Celem jest oczyszczenie wody złożowej w taki sposób, aby żadne niebezpieczne śladowe ilości ropy i nierozpuszczonych części stałych nie przedostały się do środowiska lub do złoża wraz z wodą. GEA wspiera ten proces za pomocą systemów przetwórczych, które stanowią niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie zarówno na statkach i platformach wiertniczych, jak i na lądzie.

Ochrona złoża i środowiska

W procesie produkcji ropy woda musi być cały czas wstrzykiwana do otworu wiertniczego podczas prac wydobywczych i spadku ciśnienia w złożu. Nieprawidłowo oczyszczona woda może zatkać pory złoża i tym samym dosłownie je „zabić”. Wirówki GEA oferują optymalne rozwiązanie, zapewniające skuteczne odolejanie wody z jednoczesnym oddzieleniem nawet najdrobniejszych cząsteczek. To gwarantuje stały wysoki poziom produkcji oraz długą i bezpieczną eksploatacje złoża. Ponieważ wirówki posiadają opatentowany samoczyszczący się system usuwania osadu, działają nieprzerwanie, co gwarantuje ciągłość produkcji. Jednocześnie pozwalają zredukować do minimum koszty usunięcia osadu.

Zawartość ropy nie większa niż 5 ppm

Systemy przetwórcze GEA do odolejania produkowanej wody oddzielają niepożądane substancje z produkowanej wody i tym samym spełniają niezwykle rygorystyczne wymogi ustawowe, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo operatora i środowiska. Można więc w sposób niezawodny osiągnąć wynik zawartości ropy do 5 ppm zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dla określonych regionów.

Odpowiednie rozwiązanie na lądzie i na morzu

Kluczowym elementem instalacji przetwórczych są samoczyszczące się wirówki talerzowe, które używane są już na całym świecie na wielu statkach i platformach wiertniczych, gdzie działają sprawnie, gwarantując skuteczność i stabilność. Dzięki temu, że posiadają bezpośredni napęd i nie mają na nie wpływu ruchy statku, idealnie sprawdzają się na morzu, ale mogą być też z powodzeniem wykorzystywane na lądzie. W zależności od określonych wymogów nasze maszyny dostępne są też w wersjach: z osłoną gazu obojętnego i przeciwwybuchowej.

Obniżenie kosztów usunięcia i kosztów operacyjnych

Systemy przetwórcze GEA oferują nie tylko niezawodną i wyjątkowo ekologiczną metodę odolejania produkowanej wody z procesu produkcji ropy, ale też przynoszą ogromne korzyści ekonomiczne użytkownikom. Poza redukcją kosztów usunięcia kompaktowa konstrukcja naszych maszyn i ich niskie zapotrzebowanie na energię znacznie przyczyniają się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

GEA Insights

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Exploring the water footprint of milk, cheese, chocolate & more

We have compiled for you the amount of water it takes to produce favorite brunch ingredients. As our freshwater resources are increasingly threatened by climate change and pollution, we at GEA are working on technologies to help...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.