Energia

Przetwarzanie oleju smarowego

Oleje smarowe podczas stosowania są narażone na ciągłe zanieczyszczenia. Substancje obce, takie jak materiały ścierne, pył, kondensat i produkty rozkładu odkładają się w misce olejowej. Ponadto kwasy zawarte w oleju i substancje obce z katalizatorów mogą powodować jego przedwczesne starzenie. Stałe czyszczenie za pomocą separatorów GEA jest kluczowe dla niezawodnego działania i jednocześnie obniża koszty eksploatacji.

Siła odśrodkowa oddziela wodę i obce substancje stałe od oleju

Szczególnie w tak zwanych silnikach bezwodzikowych poza standardowymi zanieczyszczeniami do zbiorników gromadzących olej smarowy trafiają też pozostałości ze spalania i niezużyte paliwo. Wirówki odśrodkowe GEA oddzielają wodę i obce substancje stałe od oleju za pomocą dużej siły odśrodkowej.

Oczyszczony olej — dłuższe życie maszyn

Oczyszczony olej zawiera teraz jedynie śladowe ilości wolnej wody i praktycznie nie zawiera obcych substancji metalicznych i niemetalicznych. Nie tylko zapewnia to niezakłócone działanie oleju smarowego, ale ma też stały pozytywny wpływ na oszczędności dzięki wydłużeniu czasu eksploatacji.

GEA Insights

Przyszłościowe zabezpieczenie łańcucha chłodniczego dzięki zrównoważonemu chłodzeniu

Znaczenie jakości zarządzania łańcuchem chłodniczym jest nie do przecenienia. Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości łatwo psujących się produktów spożywczych w punkcie konsumpcji to ogromna odpowiedzialność dla osób obsługujących...

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Jak udój grupowy pomaga w nowoczesnych gospodarstwach mlecznych

Najnowsza generacja automatycznego dojenia wprowadza udój grupowy — jest to stosowana w gospodarstwach mlecznych praktyka, w ramach której krowy są dojone w stadkach o wyznaczonej porze, zazwyczaj dwa lub trzy razy dziennie....

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.