Technologie obniżające emisję zanieczyszczeń

Oczyszczanie gazu w przemyśle energetyki i spalarni odpadów

GEA zapewnia oszczędne rozwiązania dotyczące zmniejszania emisji dla istniejącej floty elektrowni węglowych oraz spalarni odpadów.

oczyszczanie-gazu-energetyka-spalanie-odpadów

Nasze bogate doświadczenie w realizacji nowych projektów o dużej wydajności gwarantuje, że nasza technologia spełni nawet najsurowsze standardy dotyczące jakości powietrza.

Proces absorpcji z suszeniem natryskowym (SDA) to kompleksowy sposób oczyszczania spalin poprzez usunięcie kwaśnych gazów i cząstek wytwarzanych w procesie spalania paliw kopalnych, głównie węgla. Z uwagi na dużą objętość gazów spalinowych, instalacje w elektrowniach często posiadają więcej niż jeden moduł absorpcji z suszeniem natryskowym.

Produkt końcowy absorpcji z suszeniem natryskowym składa się z produktów reakcji, nadmiarowego absorbentu i popiołu lotnego. Systemy SDA mogą być skutecznie modernizowane w zakładach z ograniczoną przestrzenią i są zazwyczaj wprowadzane do użytkowania podczas krótkiego przestoju, aby zminimalizować czas przerwy w wytwarzaniu energii.

Zastosowania w spalaniach odpadów zazwyczaj charakteryzują się stosunkowo niskimi ilościami gazu. Przy niewielkim rozmiarze instalacji i zwartości kwasów zwykle bardziej korzystne są konstrukcje z jednym cyklem. Właściwości suszące absorbera, wysoka zawartość chlorku w gazie wlotowym, tryb z jednym cyklem itp. wymagają konstrukcji z dłuższym czasem retencji w komorze absorbera, dlatego też instalacje pracują przy wysokich temperaturach wyjściowych.

Pojedynczy, centralnie zlokalizowany mechanizm rozpyłowy minimalizuje ryzyko osadzania się na ściankach i zraszania ich, co zapewnia optymalne wykorzystanie odczynnika. Odporna na zarysowania konstrukcja i elastyczny projekt wałka pozwalają tolerować nierównowagę i zapewniają niezawodną, stałą obsługę w ramach planowej konserwacji.

Naszym celem jest zmniejszenie emisji:

  • Tlenków azotu (NOx)
  • Tlenków siarki (SO2 oraz SO3)
  • Drobnych cząstek (PM2.5)
  • Rtęci
  • Kwaśnych gazów (HCl i HF)
  • Innych niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze (HAP)

Na całym świecie zainstalowano ponad 200 systemów absorpcji z suszeniem natryskowym w elektrowniach, stalowniach, spalarniach odpadów oraz zakładach spalania niebezpiecznych odpadów. Wszystkie je łączy jedna cecha: Instalacje te działają zgodnie z normami lub powyżej norm ustalonych przez lokalne organy władzy.

Produkty i technologie

Widać {{count}} z {{total}}

Related videos

{{video.title}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami