Technologie obniżające emisję zanieczyszczeń

Chrońmy naszą planetę

GEA Treatment of effluents middle
Przemysł przetwórczy ma charakter globalny, a szkodliwe emisje gazów pochodzące z różnych procesów technologicznych wpływają na wiele regionów geograficznych. Ogólnoświatowy przemysł musi mierzyć się z coraz surowszymi wytycznymi środowiskowymi, a przy tym równolegle zaspokajać rosnący popyt na produkty. GEA zapewnia długoterminowe, oszczędne kosztowo oraz ekologicznie sprawne rozwiązania, które pomagają klientom zachować zgodność z regulacjami i jednocześnie zwiększać produkcję z zachowaniem konkurencyjności.

GEA – Wasz partner w kontroli emisji

Przetwarzanie emisji i ścieków skażających powietrze, wodę i gleby to główne wyzwania dotyczące kontroli zanieczyszczeń przemysłowych, nie licząc wydajnych energetycznie oraz oszczędnych pod względem zasobów metod produkcji.

GEA, w bliskiej współpracy z klientami, opracowuje szyte na miarę rozwiązania technologiczne dotyczące kontroli emisji zanieczyszczeń oraz przetwarzania ścieków. 

Kontrola emisji

Nasze technologie kontroli zanieczyszczenia powietrza spełniają najsurowsze wymogi emisyjne, a przy tym gwarantują niskie koszty obsługi i konserwacji oraz niżej opisane funkcje:

 • Usuwanie aerozolu i cząstek
 • Redukcja stężenia tlenków azotu (instalacja odazotowania)
 • Oczyszczanie gazów spalinowych (instalacja odsiarczania)
 • Absorpcja kwasów, fluorowców i innych toksycznych składników
 • Usuwanie metali ciężkich
 • Usuwanie lotnych związków organicznych i zapachu
 • Redukcja dioksyn/furanu
 • Utlenianie katalityczne
 • Chłodzenie i kondycjonowanie gazu 
 • Odzyskiwanie ciepła odpadowego

Przetwarzanie ścieków

W dziedzinie przetwarzania ścieków i cieczy technologicznych GEA jest głównym dostawcą kompletnych linii procesowych oraz sprzętu do: 

 • Przetwarzania ścieków z różnych gałęzi przemysłu, również z wykorzystaniem technologii zerowej utraty wody (ZLD).
 • Recyklingu i rafinacji cieczy przemysłowych i ścieków, w tym odzyskiwania cennych substancji oraz produktów ubocznych.

Redukcja strat produktu

Zanieczyszczenie gruntów można zmniejszyć poprzez spalanie strumieni odpadów. Za pomocą technologii i sprzętu od GEA można przetwarzać zarówno gazy spalinowe jak i ścieki płynne.

Nasze rozwiązania procesowe opierają się na naszych kluczowych technologiach i urządzeniach, takich jak:

 • Separacja odśrodkowa
 • Filtracja membranowa o przepływie krzyżowym
 • Odparowanie
 • Zatężanie przez wymrażanie oraz krystalizacja roztworu.
 • Oczyszczanie gazów i technologie kontroli emisji.

Instalacje GEA są budowane zgodnie z najsurowszymi wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa oraz z kodeksami i normami przemysłu chemicznego. Nasz sprzęt jest w stanie poradzić sobie z ryzykiem związanym z codziennym stosowaniem stężonych kwasów, wysokiego ciśnienia oraz substancji łatwopalnych i wybuchowych.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.