Ingesloten veiligheid

15 Nov 2021

LoTo – voor veilige inbedrijfstelling en onderhoud

Veiligheid is een prioriteit: in het licht van de groeiende uitdagingen, is het voor bedrijven van doorslaggevend belang om productierisico’s tot een minimum beperken. GEA bevordert state-of-the-art veiligheidsconcepten met innovatieve kleptechnologie, om gebruikers in staat te stellen om de voorzorgsmaatregelen steeds verder uit te breiden. GEA is de eerste fabrikant van kleppen met een end-to-end LoTo-portfolio en creëert daarmee het beste framework voor exploitanten van installaties om ongevallen te beperken en op betrouwbare wijze te voldoen aan de preventieve voorschriften.

Er worden op de wereldmarkt steeds meer eisen gesteld aan de prestaties van industriële installaties en daarmee neemt ook de druk op bedrijven toe. Iedereen heeft baat bij een hogere productieveiligheid: van bedrijven, medewerkers en consumenten tot de instanties die verantwoordelijk zijn voor bescherming en vertegenwoordiging. Maatregelen om werknemers te beschermen vormen een belangrijke focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bedrijven gebruiken de meest actuele bedrijfsveiligheidsprogramma’s voor een succesvollere preventie en een effectievere eliminatie van de oorzaken van ongevallen. Lock out/Tag out (LoTo)-apparaten spelen een belangrijke rol in de preventie van ongevallen; mechanische en visueel gemarkeerde veiligheidssloten, waarmee bedrijven tijdelijk potentieel gevaarlijke apparatuur, zoals kleppen, transportbanden of zelfs stroombronnen, kunnen uitschakelen, om te voorkomen dat ze onbedoeld worden geactiveerd.

LoTo-oplossingen van verschillende bronnen zijn in groten getale beschikbaar op de markt. In veel gevallen zijn deze echter alleen voor specifieke apparaten of toepassingspunten.

Het resultaat: Vanaf oktober 2021 is GEA de eerste fabrikant van hygiënische en aseptische proceskleppen die zijn eigen maatgemaakte LoTo-oplossingen voor alle kleptypes in zijn aanbod heeft opgenomen. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende technische versies van het vergrendelingsmechanisme voor elke klep, die voldoen aan verschillende toepassingsvereisten en veiligheidsniveaus.

"Om te beginnen vroegen we ons af hoe we een uitschakelconcept konden bedenken waarmee gewerkt kon worden en dat ook alle kleptechnologie binnen een hele onderneming kon beschermen", aldus Lisa Schmidt. "Eén ding was direct zeker: we konden alleen de betrouwbaarheid en flexibiliteit bieden die onze klanten nodig hadden voor ongevallenpreventie, door een compleet systeem te ontwikkelen."

We zetten ons in om de volgende stap voorwaarts te nemen om de geïnstalleerde kleptechnologie te waarborgen en een consistente oplossing voor onze gebruikers te bieden.”- Lisa Schmidt, Product Sales Manager bij GEA voor Hygienic Valve Technology

- Lisa Schmidt, Product Sales Manager bij GEA voor Hygienic Valve Technology

DISK LOCK bij vlinderklep in een brouwerij

DISK LOCK bij vlinderklep in een brouwerij

Preventie gericht op fabrieksonderhoud

Proceskleppen in vloeistofverwerkingsinstallaties vereisen geschikte LoTo-oplossingen op verscheidene toepassingspunten. Een LoTo-benadering is vrijwel onmisbaar voor de beheersing van het risico op ongevallen tijdens installatie- of onderhoudswerkzaamheden. Het ongevallencijfer is hier 10 tot 20 keer zo hoog als in de productie, volgens de Duitse instanties voor sociale ongevallenverzekering voor de grondstoffen- en chemische industrie (BG RCI).

Proceskleppen vormen een grote bron van gevaar: de druk die wordt afgelaten door een klep die onverwacht wordt geopend, kan ertoe leiden dat fittings in het downstream leidingnetwerk gaan schilferen en mensen in de nabije omgeving verwonden. Ontsnappende gassen of vloeistoffen kunnen ook brandwonden veroorzaken, zuurstof verdringen of ontbranden.

"Preventieve maatregelen die zuiver operationeel zijn, zoals bedieningsinstructies, zijn niet genoeg om dit soort risico’s op ongevallen uit te sluiten", aldus Sven Jantzen, Team Lead Technical Service bij GEA. "Veel preventieve voorschriften vereisen daarom een technische oplossing zoals we die nu voor onze kleppen bieden."

Een technische oplossing is bovendien raadzaam omdat de kans op menselijke fouten tijdens onderhoudswerkzaamheden enorm toeneemt. Veel ongevallen zijn hier rechtstreeks aan toe te schrijven: de processen en omstandigheden zijn minder vertrouwd en de handelingen minder vanzelfsprekend. Zelfs kleine vergissingen kunnen ernstige gevolgen hebben.

De trends in de huidige arbeidswereld verergeren dit alleen maar: personeelsbezettingen schommelen meer dan enkele tientallen jaren terug; we kunnen niet meer uitgaan van dezelfde werkroutines. "We zagen deze ontwikkeling al even aankomen voor wat betreft andere veiligheidsproblemen, maar ook voor wat betreft beroepsveiligheid", voegt Jantzen eraan toe. 

Technologieën zoals de onze bij GEA grijpen in wanneer zich situaties voordoen die de grenzen opzoeken van de veiligheidsmaatregelen die mensen kunnen treffen.”- Sven Jantzen, Team Lead Technical Service bij GEA

- Sven Jantzen, Team Lead Technical Service bij GEA

Veiligheidsprincipe van slot en grendel

Het concept van de LoTo-oplossing van GEA biedt een keuze van verscheidene zeer uiteenlopende uitschakeloplossingen voor elke klep. Gebruiksvriendelijk of maximale fouttolerantie? Het eerste criterium varieert afhankelijk van de gebruiker en het individuele processtation. GEA heeft een programma gecreëerd waarmee de onderneming haar preventiedoelstellingen snel en efficiënt kan behalen, zonder dat de veiligheid daarbij in gevaar wordt gebracht; eventuele aanpassingen of toevoegingen kunnen altijd later worden aangebracht.

Voor kleppen met pneumatische aandrijvingen zijn de GEA AIR-LOCK-oplossingen bijzonder eenvoudig. De gedachte is simpel: de persluchttoevoer naar de aandrijving wordt eenvoudigweg onderbroken tijdens de uitschakelperiode. Eventuele foutieve bedieningsimpulsen worden verhinderd en de klep blijft in de eerder ingestelde open of gesloten stand. Om het slot te activeren, hoeft de verantwoordelijke medewerker alleen de stuurluchtslang bij de stuurdop van de klep maar uit te trekken en het desbetreffende afsluitmechanisme te bevestigen. Deze oplossing kan snel worden ingevoerd, is flexibel en wordt aanbevolen voor veel gebruikspunten.

Maar alleen een afsluitmechanisme dat op de stuurdop werkt, voldoet niet voor alle vereisten. De klep zou door mechanische invloeden van buitenaf, zoals drukstoten in de leidingen, nog steeds open kunnen gaan, en daarom biedt GEA ook de uiterst veilige DISK LOCK-oplossingen.

AIR LOCK en DISK LOCK voor kleppen met zittingen

AIR LOCK en DISK LOCK voor kleppen met zittingen

Met DISK LOCK voor hygiënische en aseptisch kleppen met zittingen wordt een afsluitdeksel stevig op het klephuis geschroefd, waardoor de klepschotel niet meer kan bewegen. Dit oplossingsprincipe biedt een maximale veiligheid tegen bedieningsfouten en andere oorzaken van fouten. Aanvullende BELLOW-LOCK-afsluitmechanismen voor steriele balgkleppen bieden veiligheid van een vergelijkbaar hoog niveau.

Voor handbediende en pneumatische vlinderkleppen blokkeert de DISK LOCK de draaiing van de aandrijving, in open of gesloten stand. Voor geïsoleerde leidingen is een verlengde versie verkrijgbaar. De AIR LOCK op de stuurdop is een alternatieve uitschakeloplossing voor vlinderkleppen met pneumatische aandrijvingen.

Het LoTo-principe houdt in dat het geactiveerde slot voor elk apparaat alleen kan worden gedemonteerd door bevoegd personeel. De respectieve status wordt gedocumenteerd door tag-out identificatoren op het apparaat en op een centraal punt. De LoTo-oplossingen van GEA zijn ontworpen voor alle gebruikelijke slotgroottes, zodat exploitanten van installaties de bestaande veiligheidsconcepten op hun kleppen kunnen blijven gebruiken.

BELLOW LOCK voor VESTA®-kleppen

BELLOW LOCK voor VESTA®-kleppen

De juiste LoTo-strategie met GEA

Veel bedrijven treuzelen te lang met het invoeren van nuttige LoTo-maatregelen, omdat preventieve voorschriften veel onbeantwoorde vragen oproepen voor de planner. "Pas op uw LoTo-hiaten" is de waarschuwing die het vakblad "Industrial Safety and Hygiene News" (ISHN) al in 2017 afgaf aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor beroepsveiligheid en -gezondheid in industriële ondernemingen.(1) De grootste oorzaak van onzekerheid: de preventievoorschriften specificeren meestal alleen doelstellingen voor LoTo-apparatuur, zonder bindende of nauwkeurige parameters om daaraan te voldoen. Dit geldt voor de “Standaard voor de regeling van gevaarlijke energie (Lock-out/Tag-out)”(2) opgesteld door het Amerikaanse agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA), die wereldwijd veel aandacht heeft gekregen, maar ook voor de specificaties van de Duitse beroepsorganisaties voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen.

Het individuele LoTo-systeem maakt het nu voor gebruikers van GEA-kleptechnologie eenvoudig om eventuele twijfels weg te nemen, en op een veilige manier klachten en sancties te voorkomen. Voor het LoTo-factsheet van OSHA(3) moet, bijvoorbeeld, worden gegarandeerd dat LoTo geschikt is voor alle nieuwgekochte of onlangs gereviseerde technische onderdelen. In de toekomst zal voor elke GEA-klep een referentie naar het bijbehorende LoTo-programma voldoende zijn. Voor elke uitschakeloplossing is ook goedkeuring van de fabrikant van de apparatuur vereist. Bij GEA gaan de klep en het LoTo-programma hand in hand. Gebruikers van andere kleptechnologieën zullen moeten afwegen of de geselecteerde oplossing de tests voor elk apparaat en elk LoTo-systeem zal doorstaan.

Je kunt nooit te goed voorbereid zijn op het onverwachtse."- Lisa Schmidt, GEA Product Sales Manager Hygienic Valve Technology

- Lisa Schmidt, GEA Product Sales Manager Hygienic Valve Technology

Voorbereid op de toekomst

Dankzij ontwikkelingen zoals de nieuwe LoTo-oplossing van GEA kunnen bedrijven meer veiligheid in hun productieactiviteiten inbouwen. "Onze klanten zijn zeer geïnteresseerd om veiligheidsrisico’s aan te pakken met nieuwe technische oplossingen zoals deze", concludeert Lisa Schmidt bij GEA. "Wij steunen hen daarbij. Of het nu productveiligheid betreft om de consument te beschermen of ongevallenpreventie om werknemers te beschermen, deze bedrijven weten het zeker: je kunt nooit te goed voorbereid zijn op het onverwachtse.”

LoTo – veilig onderhoud en inbedrijfstelling

Veilig onderhoud van de units

GEA is de eerste fabrikant van kleppen die speciale Lock-out/Tag-out (LoTo)-sloten voor zijn volledige aanbod hygiënische kleptechnologie heeft ontwikkeld. Deze mechanische of pneumatische sloten helpen exploitanten van installaties om hun personeel effectief te beschermen tegen de gevaren in de productie.
Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.