Er zit innovatie in de lucht

Feb 13

GEA supports farmers in industry transformation
De sfeer in Europa voelde nog nooit zo landelijk als tijdens de eerste maanden van 2024: Protesterende boeren vestigen met hun tractoren en mesttankwagens in hoofdsteden als Berlijn, Parijs en Brussel, de aandacht op het feit dat het herstructureren van het wereldwijde voedselsysteem een sociale taak is die niet door landbouwers alleen kan worden verricht. GEA sloot zich tegen deze achtergrond aan bij een panel van deskundigen dat onlangs in Berlijn was om praktische oplossingen te bespreken om de landbouw duurzamer te maken.

 

De landbouw staat tegenwoordig voor een aantal enorme uitdagingen: de hele sector zit middenin een verstrekkende transformatie richting een grotere duurzaamheid en een beter welzijn van dieren. Tegelijkertijd wordt de economische druk op boeren steeds groter. Het panel, bestaande uit deskundigen van de overheid, landbouw, wetenschap en handel, besprak hoofdonderwerpen als de vereisten voor een verschuiving van de landbouw naar meer organische landbouwpraktijken, klimaataanpassingsstrategieën, een betere bodemgezondheid, evenals het reduceren van de mate van bureaucratie en reguleringen waar producenten mee te maken hebben.

Met betrekking tot meststoffen en impact op het klimaat, bracht Peter Lauwers, CEO van GEA Farm Technologies, de dringende noodzaak van actie onder de aandacht. Het goede nieuws is dat innovatieve en bewezen technologieën de landbouw, nu al, enorm veel milieu- en klimaatvriendelijker kunnen maken, als de juiste wettelijke en financiële omstandigheden worden gecreëerd om de invoering van deze oplossingen door boeren te ondersteunen.

“Om op een duurzamere en grondstofefficiëntere manier te voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel van de groeiende wereldbevolking, moeten we samenwerken: landbouw, politiek, onderzoek, handel, media en consumenten”.

– Peter Lauwers

CEO GEA Farm Technologies

Wereldwijd de CO2-emissies van de landbouw reduceren

De landbouw lijdt niet alleen onder klimaatverandering, maar draagt er ook aan bij. Momenteel vertegenwoordigen landbouwemissies ongeveer 12% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om dat in perspectief te brengen, de sectoren die het meest bijdragen aan de wereldwijde broeikasgasemissies zijn de energie- en mobiliteitssectoren, met respectievelijk 38% en 21%.

Voor wat betreft de landbouw, levert de veehouderij, en dan vooral de rundveehouderij met de bijbehorende methaanemissies, de grootste bijdrage aan de landbouwemissies. Het aandeel waar de rundveehouderijen verantwoordelijk voor zijn, varieert van land tot land. In Duitsland is de rundveehouderij verantwoordelijk voor slechts 4% van de emissies van het land, wat een positieve maatstaf is voor de wereldwijde landbouwsector. Als we aandachtiger gaan kijken, bestaan er duidelijke ideeën over hoe deze emissies kunnen worden teruggebracht. Managementmethoden voor veestapels, het welzijn van dieren, de hoeveelheid melk per koe en het efficiënte gebruik van bijproducten, zoals mest als een natuurlijke meststof, zijn allemaal van invloed op de emissies. Uit analyses is gebleken dat een efficiënt management de impact van de rund- en melkveehouderij op het klimaat reduceert. Alleen technische vooruitgangen in de stal dragen al enorm bij aan een hogere efficiëntie.

Moderne zuiveloplossingen ondersteunen een klimaatvriendelijkere veehouderij

GEA ondersteunt melkveehouders al tientallen jaren met automatische melk- en voersystemen en digitale oplossingen voor veestapelmanagement. Deze oplossingen zorgen voor een duurzamere en hoogwaardigere melkproductie. Deze moderne hulpmiddelen samen besparen tijd, grondstoffen en energie, en verbeteren het welzijn van de dieren door de prevalentie van mastitis en klauwinfecties te reduceren. Hierdoor neemt de noodzaak voor medicijnen en antibiotica in de melkveehouderij ook enorm af. Een klimaatvriendelijkere veehouderij is niet mogelijk zonder deze innovaties.

Mestmanagement is een belangrijke hefboom

Het panel besprak het risico dat boeren belangrijke voedingsstoffen, zoals stikstof, voor hun velden en gewassen verliezen, als meststoffen en mest aan nog meer wettelijke voorschriften en beperkingen worden onderworpen. Zo’n beleid heeft verstrekkende gevolgen voor rendabiliteit, gewasopbrengst en het milieu. Als antwoord, benadrukte Lauwers het potentieel van een beter mestmanagement om broeikasgasemissies in de landbouw met wel 30% te reduceren met gebruik van nieuwe technologieën.

“Mestmanagement is altijd essentieel geweest voor veestapelmanagement. Tegenwoordig kunnen veehouders, voordat mest als meststof op het land wordt gebruikt, de impact op het klimaat enorm verlagen, met behulp van zeer innovatieve technologie”.

– Peter Lauwers

CEO GEA Farm Technologies

Een goed voorbeeld is GEA’s mestverrijker, een baanbrekende technologie voor mestmanagement en bemesting. Het werkt door stikstof uit de lucht aan drijfmest toe te voegen, waardoor het stikstofgehalte toeneemt. Dit proces voorkomt dat ammoniak verloren gaat en elimineert in grote mate de methaanemissies. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de omgeving, aangezien de behandelde mest niet meer stinkt. Het resultaat is een met organische stikstof verrijkte organische meststof (NEO) die een 40% hogere gewasopbrengst mogelijk maakt.

Met NEO-meststoffen zijn boeren minder afhankelijk van chemische meststoffen. Het ROI van deze oplossing is vooral aantrekkelijk voor organische boeren, gezien de hoge kosten van organische additieven die steeds moeilijker te verkrijgen zijn.

Klimaatvriendelijke oplossingen hebben steun nodig

Innovatieve oplossingen, zoals de mestverrijker, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese “Van boer tot bord”-strategie. Hoewel een efficiëntere, duurzamere en effectievere stikstofbemesting hard nodig is, wordt de vooruitgang echter verhinderd door onduidelijke definities en krappe meststoflimieten die vanuit Europa worden opgelegd. Deze situatie hindert de potentiële positieve impact van de innovaties die al op de markt verkrijgbaar zijn, of die de markt helaas nooit zullen halen door de huidige wet- en regelgeving omtrent het milieu.

Lauwers dringt daarom aan op een praktische revisie van de wetgeving in Duitsland en op Europees niveau: “Wetten moeten sneller worden aangepast om rekening te houden met nieuwe en innovatieve technologieën. Als dit niet wordt gedaan, kunnen we niet voldoen aan de veranderende eisen die aan ons voedselsysteem worden gesteld”. Hoewel er een dringende noodzaak voor actie van alle partijen is, heeft de technologische revolutie ondersteuning nodig, inclusief financiële hulpmiddelen voor boeren en onderzoeksinstanties. Hoewel er veel goede vooruitgangen worden geboekt door en voor boeren, moeten we de bal aan het rollen houden.

GEA transformation agricultural pannel

Panelleden

“Rond de tafel voor een duurzamere landbouw”, Berlijn, 1 feb. 2024

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein: agronoom, veehouder, lid van de Duitse federale Bio-economische Raad, raadslid van het Onderzoeksinstituut voor organische landbouw

Bernhard Osterburg: landbouwingenieur en econoom, hoofd van de Soil & Climate Unit bij het Thünen-instituut/ Federaal onderzoeksinstituut voor platteland, bossen en visserij

Carina Konrad: lid van de Duitse federale overheid, landbouwingenieur, veehouder

Peter Lauwers, CEO GEA Farm Technologies

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.